Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Raylı sistemlerde görev çizelgeleme probleminin modellenmesi ve çözümü

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.33, ss.953-965, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Modelling and solving railway crew rostering problem

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.33, ss.953-965, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Cost-sensitive meta-learning classifiers: MEPAR-miner and DIFACONN-miner

KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, cilt.98, ss.148-161, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A cost-sensitive classification algorithm: BEE-Miner

KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, cilt.95, ss.99-113, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bee colony intelligence in zone constrained two-sided assembly line balancing problem

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.38, ss.11947-11957, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Balancing fuzzy multi-objective two-sided assembly lines via Bees Algorithm

JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, cilt.21, ss.317-329, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The bees algorithm for workload balancing in examination job assignment

EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING, cilt.3, ss.424-435, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A hub covering model for cargo delivery systems

Networks, cilt.49, ss.28-39, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Final sınav programı hazırlama problemine ait bir matematiksel model ve uygulama

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.138-156, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir iplik uretim tesisinde nitelik secimi ve siniflandirma ile iplik kalitesinin belirlenmesi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.713-719, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Constraint Programing Based Column Generation Approach forCrew Scheduling In Railway Transportation

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONALAND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2019, ss.217

A mathematical model for timetabling problem in railway transportation

29th European Conference On Operational Research (EURO 2018), Valencia, İspanya, 8 - 11 Temmuz 2018, ss.254

Column generation approach: A case study for light railway public transportation system

29th European Conference On Operational Research (EURO 2018), Valencia, İspanya, 8 - 11 Temmuz 2018, ss.284

Üniversitelerde Vize Sınav Çizelgeleme Probleminin Optimizasyonu

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017, 25 - 27 Ekim 2017

Üretim Veri Kümesi Üzerinde YSA’nın Eğitiminde Stokastik Fraktal Arama Algoritması

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 Ekim 2017

Stochastic Fractal Search Algorithm for Training ANNs on Production Dataset

Internatilonal Symposium for Production Research, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Eylül 2017, ss.6 Creative Commons License

Geçiş süreli paralel çift taraflı montaj hattı dengeleme problemi

35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.190

A direct cost-sensitive classification algorithm: BEE-miner

International IIE Conference, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2013, ss.57

A meta-learning algorithm: Cost sensitive DIFACONN-miner

International IIE Conference, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2013, ss.174

Weka ile Veri Madenciliği Süreci ve Örnek Uygulama

Endüstri Mühendisliği Yazılımları ve Uygulamaları Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Eylül - 02 Ekim 2011, ss.247-262

Arı algoritması ile bölgesel-konumsal kısıtlı bulanık çok-kriterli çift-taraflı montaj hattı dengelenmesi

30. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 02 Temmuz 2010, ss.122

Bees algorithm for two-sided assembly line balancing problem

23rd European Conference on Operational Research, Bonn, Almanya, 5 - 08 Temmuz 2009, ss.223

Çift taraflı montaj hattı dengeleme problemi için arı algoritması

29. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2009, ss.41

Arı algoritması ve genelleştirilmiş atama problemi: Farklı komşuluk yapılarının karşılaştırılması

28. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 02 Temmuz 2008, ss.54

Data mining approach to discover causes of quality defects in fabric production

HDM-2008: International Conference on Multivariate Statistical Modeling and High Dimensional Data Mining, Kayseri, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2008, ss.47

Data Mining Approach to Discover Causes of Quality Defects in Fabric Prdouction

International Conference on Multivariate Statistical Modeling and High Dimensional Data Mining, Kayseri, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2008, ss.47

Genelleştirilmiş atama problemi için arı kolonisi optimizasyonu

27. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2007, ss.33

The Hub Location Problem for Cargo Delivery Systems: A Large Scale Implementation for Turkey

5th EURO/INFORMS Joint International Meeting, İstanbul, Türkiye, 6 - 10 Temmuz 2003, ss.117

Kargo dağıtım sistemlerinde ana dağıtım üssü yer seçimi probleminin incelenmesi

23. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Temmuz 2002, ss.45

Kitap & Kitap Bölümleri

Artificial bee colony algorithm and its application to generalized assignment problem

Swarm intelligence, focus on ant and particle swarm optimization, Chan F.T.S., Tiwari M.K., Editör, I-Tech Education And Publishing, Vienna, ss.113-144, 2007