Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A novel pixel-wise authentication-based self-embedding fragile watermarking method

Multimedia Systems, cilt.2021, sa.1, ss.1-15, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A novel triple recovery information embedding approach for self-embedded digital image watermarking

MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, cilt.79, ss.31239-31264, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A novel hash function based fragile watermarking method for image integrity

MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, cilt.78, sa.13, ss.17701-17718, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A novel hybrid DCT and DWT based robust watermarking algorithm for color images

MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, cilt.78, sa.12, ss.17027-17049, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A subclass supported convolutional neural network for object detection and localization in remote-sensing images

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, cilt.40, sa.11, ss.4193-4212, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Capacity limits in a variable duty cycle IEEE 802.11p-based VANET

WIRELESS COMMUNICATIONS & MOBILE COMPUTING, cilt.12, sa.18, ss.1672-1684, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Performance of simple cognitive personal area networks with finite buffers and adaptive superframe duration

WIRELESS COMMUNICATIONS & MOBILE COMPUTING, cilt.11, sa.12, ss.1668-1676, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Reaching spatial or networking saturation in VANET

EURASIP JOURNAL ON WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKING, ss.1-12, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ön Eğitimli Evrişimli Sinir Ağları Destekli Görüntü Sahtecilik Tespiti Yöntemi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.705-714, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çoklu Görüntü Damgalama Yönteminde Farklı Frekans Bölgelerinin Değerlendirilmesi

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, cilt.11, sa.1, ss.75-88, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yapay Arı Koloni Algoritması Kullanılarak Görüntü İyileştirme Yönteminin Geliştirilmesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ PART: C TASARIM VE TEKNOLOJİ, cilt.4, sa.4, ss.173-183, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Teknoloji Eğitimi ve Çoklu Ortam

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.4, sa.2, ss.39-44, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teknoloji Eğitim ve Çoklu-Ortam

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi, ss.39-44, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Görüntü İyileştirme ve Görüntü Onarma Teknikleri ile Yapılmış Uygulamalar

Second International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.700-708

Görüntü Bölütleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 Eylül 2018, ss.1-4

A Survey on Image Forgery Detection Methods

The Third International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences (CMES-2018), Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 Mayıs - 06 Nisan 2018, ss.91

A Survey on Photo Forgery Detection Methods

ITM Web of Conferences CMES2018, 4 - 06 Mayıs 2018, cilt.22, ss.1-5

Enhance Image Forgery Detection with Optimization Algorithms

The Third International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences (CMES-2018), Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Mayıs 2018, ss.90

Kablosuz Ağlarda Yönlendirme Protokollerinin Karşılaştırılması

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Proceedings (ISMSIT), 2017, Tokat, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.326-329

Ayrik kosinüs dönüşümü ve ayrik dalgacik dönüşümü tabanli Çoklu resim damgalama yöntemi

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, IDAP 2017, Malatya, Türkiye, 16 - 17 Eylül 2017 identifier

Tasarsiz aǧlarda yönlendirme protokollerinin başarimlarinin deǧerlendirilmesi

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, IDAP 2017, Malatya, Türkiye, 16 - 17 Eylül 2017 identifier

Quantum Encryption in Wireless Network Technology

The Second International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences (CMES-2017), İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2017, ss.130

Farklı Önceliklere Sahip Genel Yayın Paketlerinin Tasarsız Araçsal Ağlarda Değerlendirilmesi

International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP'16), Malatya, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2016, ss.153-157

Meme Kanseri Histoloji Görüntülerinde Evrişimli Sinir Ağları Kullanarak Mitoz Tespiti

1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, Afyon, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2016, ss.1-5

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı

AB'14 XVI. Akademik Bilişim Konferansı, Mersin, Türkiye, 5 - 07 Şubat 2014, ss.1-7

Capacity Limits in a Variable Duty Cycle IEEE 802.11p-based VANET

2012 8th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC), Limassol, Cyprus, 27 - 31 Ağustos 2012, ss.425-430

On non-saturation regime in IEEE 802.11p based VANET with mobile nodes

22nd IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), Toronto, Kanada, 11 - 14 Eylül 2011, ss.740-744 identifier

Video communications over IEEE 802.11p using single channel devices

7th IEEE International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Temmuz 2011, ss.1238-1243 identifier

A Novel Image Watermarking Method Based on Discrete Cosine Transform using Genetic Algorithm

IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference, Antalya, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2009, ss.527-528 identifier identifier

DWT-SVD BASED IMAGE WATERMARKING USING PARTICLE SWARM OPTIMIZER

IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME 2008), Hannover, Almanya, 23 - 26 Haziran 2008, ss.241-244 identifier

A NOVEL FRAGILE WATERMARKING BASED ON PARTICLE SWARM OPTIMIZATION

IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME 2008), Hannover, Almanya, 23 - 26 Haziran 2008, ss.269-270 identifier identifier

A novel clonal selection algorithm based fragile watermarking method

6th International Conference on Artificial Immune Systems, Santos, Brezilya, 26 - 29 Ağustos 2007, cilt.4628, ss.358-359 identifier identifier

Yapay Sinir Ağları Temelli Otomatik Odaklama Netlik Foksiyonu

4 Th International Advanced Technologies Symposium, Konya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.203-208

Yapay Sinir Ağları Temelli Otomatik Odaklama Netlik Fonksiyonu

4. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Konya, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005

An artificial neural network based image sharpness criterion Yapay sinir aǧlan temelli resim netlik kistasi

IEEE 13th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2005, Kayseri, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2005, cilt.2005, ss.617-620 identifier

Yapay Sinir Ağları Temelli Resim Netlik Kıstası

IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU-2005), Kayseri, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2005, ss.1

Resim Netliğinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Ölçümü

Proceedings of the International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN’2003), Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2003, ss.176

Otomatik Odaklamada Kullanılan Kıstas Fonksiyonlarının Karşılaştırılması

Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı, Bursa, Türkiye, 18 - 22 Aralık 2002, ss.384-352

Eğitim Alanında Bilgisayar İletişim Uygulamaları ve Teknik Gelişmeler

6. TÜRKİYE'DE İNTERNET KONFERANSI, INET TR 2000, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2000, ss.1-8

Kitap & Kitap Bölümleri

The MAC Layer of VANETs

Vehicular ad hoc Networks, Campolo C., Molinaro A., Scopigno R. , Editör, Springer-Verlag , Switzerland, ss.83-122, 2015

The MAC Layer of VANETs

Vehicular ad hoc Networks: Standards, Solutions, and Research, Campolo Claudia, Molinaro Antonella, Scopigno Riccardo, Editör, Springer, ss.83-122, 2015