Görüntü Bölütleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması


ÖZTÜRK N., ÖZTÜRK S.

2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 Eylül 2018, ss.1-4