Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A new effective hybrid segmentation method based on C–V and LGDF

Signal, Image and Video Processing, vol.15, pp.1313-1321, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An accurate car counting in aerial images based on convolutional neural networks

JOURNAL OF AMBIENT INTELLIGENCE AND HUMANIZED COMPUTING, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A novel triple recovery information embedding approach for self-embedded digital image watermarking

MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, vol.79, pp.31239-31264, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A novel hash function based fragile watermarking method for image integrity

MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, vol.78, no.13, pp.17701-17718, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A novel hybrid DCT and DWT based robust watermarking algorithm for color images

MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, vol.78, no.12, pp.17027-17049, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A subclass supported convolutional neural network for object detection and localization in remote-sensing images

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, vol.40, no.11, pp.4193-4212, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Capacity limits in a variable duty cycle IEEE 802.11p-based VANET

WIRELESS COMMUNICATIONS & MOBILE COMPUTING, vol.12, no.18, pp.1672-1684, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

Performance of simple cognitive personal area networks with finite buffers and adaptive superframe duration

WIRELESS COMMUNICATIONS & MOBILE COMPUTING, vol.11, no.12, pp.1668-1676, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier

Reaching spatial or networking saturation in VANET

EURASIP JOURNAL ON WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKING, pp.1-12, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Articles Published in Other Journals

A Car Counting Method in Aerial Images Based on Convolutional Neural Network

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.36, no.2, pp.170-177, 2020 (National Refreed University Journal)

Pre-trained Convolutional Neural Network Based Image Tamper Detection Method

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.705-714, 2020 (National Refreed University Journal)

Çoklu Görüntü Damgalama Yönteminde Farklı Frekans Bölgelerinin Değerlendirilmesi

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, vol.11, no.1, pp.75-88, 2018 (National Refreed University Journal)

Yapay Arı Koloni Algoritması Kullanılarak Görüntü İyileştirme Yönteminin Geliştirilmesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ PART: C TASARIM VE TEKNOLOJİ, vol.4, no.4, pp.173-183, 2016 (National Refreed University Journal)

Teknoloji Eğitimi ve Çoklu Ortam

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.4, no.2, pp.39-44, 2001 (Other Refereed National Journals)

Teknoloji Eğitim ve Çoklu-Ortam

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi, pp.39-44, 2001 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Görüntü İyileştirme ve Görüntü Onarma Teknikleri ile Yapılmış Uygulamalar

Second International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.700-708

Görüntü Bölütleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.1-4

A Survey on Image Forgery Detection Methods

The Third International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences (CMES-2018), Girne, Cyprus (Kktc), 4 May - 06 April 2018, pp.91

A Survey on Photo Forgery Detection Methods

ITM Web of Conferences CMES2018, 4 - 06 May 2018, vol.22, pp.1-5

Enhance Image Forgery Detection with Optimization Algorithms

The Third International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences (CMES-2018), Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 06 May 2018, pp.90

Kablosuz Ağlarda Yönlendirme Protokollerinin Karşılaştırılması

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Proceedings (ISMSIT), 2017, Tokat, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.326-329

Ayrik kosinüs dönüşümü ve ayrik dalgacik dönüşümü tabanli Çoklu resim damgalama yöntemi

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, IDAP 2017, Malatya, Turkey, 16 - 17 September 2017 identifier

Tasarsiz aǧlarda yönlendirme protokollerinin başarimlarinin deǧerlendirilmesi

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, IDAP 2017, Malatya, Turkey, 16 - 17 September 2017 identifier

Quantum Encryption in Wireless Network Technology

The Second International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences (CMES-2017), İstanbul, Turkey, 20 - 22 May 2017, pp.130

Farklı Önceliklere Sahip Genel Yayın Paketlerinin Tasarsız Araçsal Ağlarda Değerlendirilmesi

International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP'16), Malatya, Turkey, 17 - 18 September 2016, pp.153-157

Meme Kanseri Histoloji Görüntülerinde Evrişimli Sinir Ağları Kullanarak Mitoz Tespiti

1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, Afyon, Turkey, 21 - 22 April 2016, pp.1-5

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı

AB'14 XVI. Akademik Bilişim Konferansı, Mersin, Turkey, 5 - 07 February 2014, pp.1-7

Capacity Limits in a Variable Duty Cycle IEEE 802.11p-based VANET

2012 8th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC), Limassol, Cyprus, 27 - 31 August 2012, pp.425-430

On non-saturation regime in IEEE 802.11p based VANET with mobile nodes

22nd IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), Toronto, Canada, 11 - 14 September 2011, pp.740-744 identifier

Video communications over IEEE 802.11p using single channel devices

7th IEEE International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC), İstanbul, Turkey, 4 - 08 July 2011, pp.1238-1243 identifier

A Novel Image Watermarking Method Based on Discrete Cosine Transform using Genetic Algorithm

IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference, Antalya, Turkey, 9 - 11 April 2009, pp.527-528 identifier identifier

DWT-SVD BASED IMAGE WATERMARKING USING PARTICLE SWARM OPTIMIZER

IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME 2008), Hannover, Germany, 23 - 26 June 2008, pp.241-244 identifier

A NOVEL FRAGILE WATERMARKING BASED ON PARTICLE SWARM OPTIMIZATION

IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME 2008), Hannover, Germany, 23 - 26 June 2008, pp.269-270 identifier identifier

A novel clonal selection algorithm based fragile watermarking method

6th International Conference on Artificial Immune Systems, Santos, Brazil, 26 - 29 August 2007, vol.4628, pp.358-359 identifier identifier

Yapay Sinir Ağları Temelli Otomatik Odaklama Netlik Foksiyonu

4 Th International Advanced Technologies Symposium, Konya, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.203-208

Yapay Sinir Ağları Temelli Otomatik Odaklama Netlik Fonksiyonu

4. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Konya, Turkey, 28 - 30 September 2005

An artificial neural network based image sharpness criterion Yapay sinir aǧlan temelli resim netlik kistasi

IEEE 13th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2005, Kayseri, Turkey, 16 - 18 May 2005, vol.2005, pp.617-620 identifier

Yapay Sinir Ağları Temelli Resim Netlik Kıstası

IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU-2005), Kayseri, Turkey, 16 - 18 May 2005, pp.1

Resim Netliğinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Ölçümü

Proceedings of the International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN’2003), Çanakkale, Turkey, 2 - 04 July 2003, pp.176

Otomatik Odaklamada Kullanılan Kıstas Fonksiyonlarının Karşılaştırılması

Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı, Bursa, Turkey, 18 - 22 December 2002, pp.384-352

Eğitim Alanında Bilgisayar İletişim Uygulamaları ve Teknik Gelişmeler

6. TÜRKİYE'DE İNTERNET KONFERANSI, INET TR 2000, İstanbul, Turkey, 9 - 11 November 2000, pp.1-8

Books & Book Chapters

The MAC Layer of VANETs

in: Vehicular ad hoc Networks, Campolo C., Molinaro A., Scopigno R. , Editor, Springer-Verlag , Switzerland, pp.83-122, 2015

The MAC Layer of VANETs

in: Vehicular ad hoc Networks: Standards, Solutions, and Research, Campolo Claudia, Molinaro Antonella, Scopigno Riccardo, Editor, Springer, pp.83-122, 2015