Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÂLEM EZELİ MİDİR? DUNS SCOTUSUN YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.217-231, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

ORTA ÇAĞ YAHUDİ DÜŞÜNCESİ: GERSONİDES VE FELSEFESİ ÜZERİNE

İsrailiyat, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

God’s Omnipotence and Impossibility in al-Ghazālī and Thomas Aquinas

ULUM, cilt.1, ss.23-34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

God's Knowledge: A Study on The Idea of Al-Ghazali And Maimonides

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.22, ss.9-32, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

İbn Meymûn'a Göre Kötlük Sorunu

Felsefe Dünyası, cilt.65, ss.149-163, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Meymun’a Göre Kötülük Sorunu

Felsefe Dünyası, ss.149-163, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE IMAGE OF AL-GHAZALI IN THE THIRTEEN CENTURY EUROPE

BILIMNAME, cilt.34, ss.499-510, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Thomas Aquinas’ın Vesilecilik Eleştirisi ve Temelleri

İslâmî Araştırmalar, cilt.27, ss.183-192, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Akdağ Özcan Gazâlî ve Aquino lu Thomas a Göre Tanrı nın Özgürlüğü Doktora Tezi Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayseri 2015

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.573-574, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Gazâlî ve Thomas Aquinas’ta Tanrı’nın Kudreti ve İmkânsızlık 18505/cuifd.78659

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, cilt.20, no.1, ss.147-166, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Akdağ, Özcan, Gazâlî ve Aquino’lu Thomas’a Göre Tanrı’nın Özgürlüğü

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, no.1, ss.573-574, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

ROMA’LI GİLES ve “ERRORES PHILOSOPHORUM” İSİMLİ ESER ÜZERİNE

Bilimname: Düşünce Platformu, ss.223-237, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

GAZÂLÎ VE THOMAS AQUINAS TA TANRI NIN KUDRETİ VE İMKÂNSIZLIK

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.147-166, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Ortaçağda "Fail" Kavramı ve Tanrı

Bilimname: Düşünce Platformu, ss.231-243, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

KÖTÜLÜK SORUNU VE TEODİSE

The Journal Of Academic Social Science Studies, ss.473-480, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Alemin Hudusuna Dair Gersonşdes’xxin Yaklaşımı Üzerine

II. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı, Balıkesir, Türkiye, 27 - 29 October 2018

Gersonides ve the Wars of the Lord İsimli Eser Üzerine

Asos Dini İlimler, Antalya, Türkiye, 3 - 05 May 2018

İbn Rüşd’xxün Tanrı’xxnın Kudret ve İrade Sıfatına Yaklaşımı

2nd International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS 2018), Antalya, Türkiye, 4 - 07 April 2018

İbn Meymun’un Delâletu’l-Hâirin Adlı Eserinin Arapça Neşirleri Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

BİRİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI 2017, Konya, Türkiye, 16 - 17 December 2017, ss.88-89
Link

Thomas Aquinas’ın Gazali Algısı Üzerine

INES 2017 Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 22 October 2017, ss.538
Link

Yahudilik ve Aristo Felsefesini Uzlaştırma Çabası İbn Meymun (Maimonides) Ekseninde Bir İnceleme

Birinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı, Konya, Türkiye, 16 November - 17 October 2017, ss.90-91

Kitap & Kitap Bölümleri

Dokuz Din Kuramı

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2019 Özet

Delaletul Hairin [İbn Meymûn ve Delâletu’l-Hâirîn Üzerine]

İbn Meymûn ve Delâletu’l-Hâirîn Üzerine [Eser Üzerine Bir Değerlendirme], , Editör, Kimlik, Kayseri, ss.15-30, 2019

Filozofların Yanılgıları

Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2016
Link

Diğer Yayınlar