Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Peridynamic Analysis of Laminated Composite Plates Based on First-Order Shear Deformation Theory

International Journal of Applied Mechanics, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Control of Quarter Car Model by Co-Simulation with Adams and Matlab

International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology, cilt.6, ss.207-216, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Parameters That Effect Diamond Wire Cutting Process

International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology, cilt.5, ss.140-145, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CONTROL OF HUMAN ARM MOVEMENT

THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES INMECHANICAL ENGINEERING: ICAME 2017, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2017

Control of Quarter Car Model by Co-Simulation with Adams and Matlab

3rd Internatioal Conference on Advances In Mechanical Engineering, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2017

OPTIMIZATION OF UNDERACTUATED FINGER MECHANISM

THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES INMECHANICAL ENGINEERING: ICAME 2017, 19 - 21 Aralık 2017

Design and Anaysis of Underactuated Finger Mechanism

International Conference on Advances in Science (ICAS2017), İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.70-80

Vibration Analysis of Wire Cutting Machine

International Conference on Advances in Science 2017, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.100-106

Az tahrikli Parmak Mekanizmasının Kinematik ve Kinetik Analizi

UMTS2016 - 16.Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 12 - 13 Eylül 2013, ss.435-444

Tek Tahrikli Çok Serbestlikli Parmak Mekanizması

15.Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2011

Tek Tahrikli Çok Serbestlikli Parmağın Kinematik Analizi

UMTS2015 - 15.Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Niğde, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2011, ss.489-495