Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

6.ULUSLARARASI ERCİYES TIP TIBBİ GENETİK KONGRESİ

6.ULUSLARARASI ERCİYES TIP TİBBİ GENETİK KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 16 - 18 September 2021, pp.35

Molecular evaluation of patients with pre-diagnosed Dravet Syndrome

6.ULUSLARARASI ERCİYES TIP TIBBİ GENETİK KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 16 - 18 September 2021, pp.36-37

Two novelKMT2Dvariants in a series of 7 patients with Kabuki syndrome

6.Uluslararası Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi, Kayseri, Turkey, 16 September 2021, pp.24-25

Molecular investigation ofpatients diagnosed with Crouzen Syndrome by next-generation sequencing method

6.ULUSLARARASI ERCİYES TIP TIBBİ GENETİK KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 16 - 18 September 2021, pp.55

A novel EDAR gene variant causing autosomal dominant hypohidrotic ectodermal dysplasia

V. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Genetik Günleri Kongresi, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 February 2020, vol.31, pp.1

Therapeutic approach to DMD with HSP70-hom and HSP70-2

V. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Genetik Günleri Kongresi, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 February 2020, vol.31, pp.1

Molecular Analysis of Hotspot Mutation Sites in Chronic Myeloid Leukemia (CML) Patients with Imatinib Mesylate Drug Resistance

Uluslararası 7. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 17 March 2019, vol.1, pp.1

Molecular pathological evaluationof Alport syndrome

International Participated Erciyes Medical Genetics Days, Kayseri, Turkey, 21 - 23 February 2019

Identification and frequency of CFTR gene variants

International Participated Erciyes Medical Genetics Days, Kayseri, Turkey, 21 - 23 February 2019

Beta Talesemili Hastalarda C282Y ve H63D Gen Mutasyonları Arasındaki İlişki

44. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 04 November 2018, vol.1, pp.1

Frequency Of MVK Gene Mutatıons In Mevalonate Kınase Defıcıency

Medical Genetics and Clinical Applications (with International Participation), Kayseri, Turkey, 11 - 13 February 2016

FREQUENCY OF MVK GENE MUTATIONS IN MEVALONATE KINASE DEFICIENCY

ULUSLARARASI KATKILI GEVHER NESİBE TIP GÜNLERİ 2016, Turkey, 11 - 13 February 2016

Evaluatıon Of Laboratory Results In Cystıc Fıbrosıs Patıents

Medical Genetics and Clinical Applications (with International Participation), Kayseri, Turkey, 11 - 13 February 2016

Evaluatıon Of PON1 Gene L55M Polymorphısm In Aborted Fetuses

Medical Genetics and Clinical Applications (with International Participation) 11-13 February, 2016, Kayseri, Turkey, 11 - 13 February 2016, vol.1, pp.1

Evaluatıon Of Laboratory Results In Cystıc Fıbrosıs Patıents

Medical Genetics and Clinical Applications (with International Participation) 11-13 February, 2016, Kayseri, Turkey, 11 - 13 February 2016, vol.1, pp.1

Kronik Miyeloid Lösemide MTHFR Polimorfizminin Araştırılması

2. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, Turkey, 17 - 19 April 2015, vol.1, pp.1

MDS Hastalarında Kompleks Karyotiplerin Belirlenmesi

2. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, Turkey, 17 - 19 April 2015, vol.1, pp.1

Türk (Kayseri-Türkiye) Popülasyonunun Somatik STR Lokuslarındakş Alel Frekansları

1.Uluslararası Adli Biyoloji ve Genetik Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 28 November 2014, vol.1, pp.1

Akut Miyeloid Lösemide JAK2 V617F Mutasyon Sıklığı Nedir?

11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 27 September 2014, vol.1, pp.1

Books & Book Chapters

Tıbbi Genetiğe Genel Bakış ve Konjenital Göğüs Duvarı Deformitelerinde Genetik

in: Göğüs Duvarı Deformiteleri, Prof.Dr. Mehmet BİLGİN Prof.Dr. Berkant ÖZPOLAT, Editor, 2018 Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, Ankara, pp.5-20, 2018

Biyoteknolojik Terimler

in: GÜNCEL BİYOTEKNOLOJİ VE UYGULAMALARI, Prof.Dr. MUNİS DÜNDAR Prof.Dr. HAYDAR BAĞIŞ, Editor, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, pp.609-625, 2017