Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A novel EDAR gene variant causing autosomal dominant hypohidrotic ectodermal dysplasia

V. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Genetik Günleri Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 20 - 22 Şubat 2020, cilt.31, ss.1

Therapeutic approach to DMD with HSP70-hom and HSP70-2

V. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Genetik Günleri Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 20 - 22 Şubat 2020, cilt.31, ss.1

Molecular Analysis of Hotspot Mutation Sites in Chronic Myeloid Leukemia (CML) Patients with Imatinib Mesylate Drug Resistance

Uluslararası 7. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mart 2019, cilt.1, ss.1

Identification and frequency of CFTR gene variants

International Participated Erciyes Medical Genetics Days, Kayseri, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2019

Molecular pathological evaluationof Alport syndrome

International Participated Erciyes Medical Genetics Days, Kayseri, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2019

Beta Talesemili Hastalarda C282Y ve H63D Gen Mutasyonları Arasındaki İlişki

44. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2018, cilt.1, ss.1

Evaluatıon Of Laboratory Results In Cystıc Fıbrosıs Patıents

Medical Genetics and Clinical Applications (with International Participation), Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Şubat 2016

Frequency Of MVK Gene Mutatıons In Mevalonate Kınase Defıcıency

Medical Genetics and Clinical Applications (with International Participation), Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Şubat 2016

Evaluatıon Of PON1 Gene L55M Polymorphısm In Aborted Fetuses

Medical Genetics and Clinical Applications (with International Participation) 11-13 February, 2016, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Şubat 2016, cilt.1, ss.1

Evaluatıon Of Laboratory Results In Cystıc Fıbrosıs Patıents

Medical Genetics and Clinical Applications (with International Participation) 11-13 February, 2016, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Şubat 2016, cilt.1, ss.1

Kronik Miyeloid Lösemide MTHFR Polimorfizminin Araştırılması

2. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, cilt.1, ss.1

MDS Hastalarında Kompleks Karyotiplerin Belirlenmesi

2. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, cilt.1, ss.1

Türk (Kayseri-Türkiye) Popülasyonunun Somatik STR Lokuslarındakş Alel Frekansları

1.Uluslararası Adli Biyoloji ve Genetik Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Kasım 2014, cilt.1, ss.1

Akut Miyeloid Lösemide JAK2 V617F Mutasyon Sıklığı Nedir?

11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2014, cilt.1, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Tıbbi Genetiğe Genel Bakışve Konjenital Göğüs Duvarı Deformitelerinde Genetik

Göğüs Duvarı Deformiteleri, Mehmet Bilgin, Berkant Özpolat, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.5-20, 2018