Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2005 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1982 - 1986 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Temel Bilimler-Türk Müziği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2005 Yüksek Lisans

  "Selahattin Pınar Eserlerinin Bilgisayar Destekli İstatistiksel Değerlendirilmesi Ve Makamsal Analizi"

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Anabilim Dalı