Genel Bilgiler

Biyografi

Öğr.Gör. Nihâl ŞENGÜN

 

1965 yılında Ordu’da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini burada tamamladı. 1977-1982 yıllarında Ordu Musiki Cemiyeti’nde korist ve solist olarak görev yaptı. 1982 yılında İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nü kazandı. 1982-1986 yıllarında gerek okul korolarında gerekse de özel korolarda korist ve solist olarak görev yaptı. Aynı yıllarda Necdet VAROL, Alaeddin YAVAŞCA, Tülin KORMAN ile şefliklerini yaptıkları korolarda korist ve solist olarak çalışma imkanı buldu. 1986 yılında Bekir Sıtkı SEZGİN’in hayatı ve eserleri konulu bitirme çalışması ile İ.T.Ü. Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. 1989 yılına kadar musiki faaliyetlerine İstanbul’da devam etti. 1989 yılında Kayseri Mehmet Akif Ersoy Lisesi’nde müzik öğretmeni olarak göreve başladı. 1994 yılında Kayseri Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi’ne atanarak görevine burada devam etti. 1989-1994 yılları arasında hem müzik öğretmenliği hem de Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nda eğitim kurulu üyeliği, koro şefliği, Türk Müziği Nazariyat ve Repertuar öğretim elemanı olarak görev yaptı. Çok sayıda konserler hazırladı ve sundu. 1994-1996 yılları arasında Kayseri Melikgazi Belediye Konservatuarı’nda eğitim kurulu üyeliği, koro şefliği, Türk Müziği Nazariyat ve Repertuar derslerine girdi. 1997 yılında E.Ü. Güzel Sanatlar Bölümü’nde açılan okutman kadrosunu kazanarak burada göreve başladı. E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü’nde Türk Müziği Nazariyat, Repertuar derslerine girerek aynı zamanda Müzik Bilimleri Klasik Türk Müziği korosunun ve kurucusu olduğu E.Ü. Klasik Türk Musikisi Topluluğu’nun şefliklerini yürüttü. 2005 yılında E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anabilim Dalında “Selâhattin Pınar Eserlerinin Bilgisayar Destekli İstatistiksel Değerlendirmesi ve Makamsal Analizi” isimli tez çalışması ile Yüksek Lisans programından mezun oldu. 2006 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi kadrosunda çalışmaya başladı. 1998-2001 ve 2005-2008 yıllarında Müzik Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2007 yılında E.Ü. kültür ve sanat faaliyeti olarak TRT Ankara Radyosunda hazırlanan “Klasik Türk Müziği”, “Oda orkestrası” CD çalışmasında solo eserler seslendirdi. Öğrencilik yıllarından itibaren korist, solist ve şef olarak birçok konser aktivitesinde bulundu. 2008 yılında Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı görevine başladı. Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı bünyesinde üniversite öğrencilerine yönelik serbest seçmeli dersler açılmasını sağlayarak farklı disiplinlerde eğitim gören öğrencilerin bir araya gelerek sanat alanında çalışmalar yapması, etkinlikler düzenlemesi konusunda projeler üretti ve uyguladı.  Halen E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde öğretim elemanı ve E.Ü. Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
Güzel Sanatlar Fak.
Bölüm
Müzik
Ana Bilim Dalı
Müzik Bil.Anabil.Dl.

İletişim

E-posta
nsengun@erciyes.edu.tr
Web Sayfası
http://aves.erciyes.edu.tr/nsengun/
İş Telefonu
+90 352 207 6666 Dahili: 34173
İş Telefonu
+90 352 207 6666 Dahili: 34045
Ofis
GSF Müzik Bölümü 1. Kt 19 numara
Posta Adresi
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Melikgazi/KAYSERİ