Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Solar radiation prediction using multi-gene genetic programming approach

THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, no.1, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fifteen-stage operation of gated spillways for flood routing management through artificial reservoirs

HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES, cilt.58, ss.1013-1031, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Multi-stage flood routing for gated reservoirs and conjunctive optimization of hydroelectricity income with flood losses

HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES, cilt.45, ss.675-688, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Five-stage flood routing for gated reservoirs by grouping floods into five different categories according to their return periods

HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES, cilt.44, ss.163-172, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Conjunctive Optimazation of Hydroelectricity Benefits and Flood Damage Costs

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences (TÜBİTAK), cilt.23, ss.423-432, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Six-Stage Flood Routing for Dams Having Gated Spillways

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences (TÜBİTAK), cilt.23, ss.411-422, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EFFICIENT USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES: PUMPED STORAGE HYDROELECTRIC POWER PLANTS

3. International Gap Conference on Mathematics- Engineering- Science and Medical Studies, Şanlıurfa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.917-923

Sentetik Aylık Akarsu Akımları İçin Çok Serili AR(0)+ARMA (1,1) Modeli

10. Ulusal Hidroloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, cilt.1, no.1, ss.149-161 Creative Commons License

A comparison of radial-gated and free-flow ogee spillways in case of Yedigöze Dam.

5th International Symposium on Dam Safety, İstanbul, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2018, cilt.1, ss.471-477

Frequency Analyses of Annual Flood Peaks of Streams in Five Basins of The Black Sea

5th Internatıonal Symposıum on Dam Safety, 27 - 31 Ekim 2018, cilt.1, ss.478-488

A COMPARISON OF RADIAL-GATED AND FREE-FLOW OGEE FLOOD SPILLWAYS IN CASE OF YEDIGÖZE DAM

5th International Symposium on Dam Safety, 27 - 31 Ekim 2018, cilt.1, ss.471-477

Akdeniz Bölgesi için Bölgesel Yağış Şiddeti-Süre-Tekerrür Periyodu İlişkisinin Belirlenmesi

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, 5 - 08 Temmuz 2018, cilt.1, ss.752-758

Yamula ve Bayramhacılı Barajlarında 15 Safhalı Taşkın Öteleme İşletmesi

Uluslararası Katılımlı III.Ulusal Baraj Güvenliği, (Özet)(Abstract), Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2012, cilt.1, ss.283-293

Yol- İnsan- Araç - Çevre ilişkisinde Uyum

III. Ulusal Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2005, cilt.1, no.1, ss.58-65

Neden Emniyet Kemeri?

T.C.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Trafik Eğitim semineri., Kayseri, Türkiye, 05 Nisan 2004

Kayseri İlindeki Kaza Kara Noktalarının Analizleri ve Bu Noktalardaki Trafik Güvenliğine Yönelik Uygulamalar

II. Ulusal Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Temmuz 2003, cilt.1, no.1, ss.371-378

Karayolu Üzerinde Meydana Gelen Trafik Kazalarının Oluşmasında Etken Olan İnsan, Araç, Yol ve Çevre Unsuru

İçş.Bak.nın 03.02.2003 tarih ve 24 sayılı emir doğrultusunda düzenlenen sürücülere yönelik konferans, Kayseri, Türkiye, 06 Nisan 2003

Kapaklı Savaklı Barajlar için Çok Safhalı Taşkın İşletme Modeli ve Hidroelektrik Kazancı ile Taşkın Zararının Birlikte Optimizasyonu.

II.Ulusal Hidrometeoroloji Sempozyumu, T.C.Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Tübitak, Metvak, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Kasım 1998, cilt.1, ss.265-283

Taşıtların teknik özellikleri ve trafikteki durumu

Trafik Haftası nedeniyle, T.C. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Trafik Eğitim Konferansı, Kayseri, Türkiye, 07 Haziran 1998

Trafik eğitiminin önemi.

Fahri trafik müfettişliğine yönelik, T.C. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Eğitim Konferansı, Kayseri, Türkiye, 24 Ekim 1997

Ağır taşıt trafiğinin yol açtığı kazalar ve sebepleri.

T.C. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Trafik Eğitim Semineri, Kayseri, Türkiye, 17 Eylül 1997

Karayolu trafiğinde aşırı hız ve alınması gerekli önlemler

Trafik kazalarını önleyici tedbirler ile ilgili, T.C. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Trafik Birim Amirleri Bölge Toplantısı, Kayseri, Türkiye, 03 Temmuz 1997

Taşıtların trafik içindeki davranışı ve görüş mesafeleri.

T.C. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Trafik Eğitim Konferansı, Kayseri, Türkiye, 07 Mayıs 1996

Ceyhan Havzası Mevcut Baraj Sisteminin Muhtemel Maksimum Taşkına Karşı Analizi için Bir Uygulama

DSİ' nin 40. Yılı Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi, Ankara, Türkiye, 9 - 10 Haziran 1994, cilt.1, ss.279-292

Bilirkişi Raporları

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak

GEMEREK ASLİYE CEZA MAHKEMESİ, ss.10, Sivas, 2006