Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, pp.185-202, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde Beceri ve Değerleri Ne KadarÖğretiyoruz?

Sakarya University Journal of Education, vol.7, pp.552-563, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Needs Analysis of Science and Technology Teachers towardsAlternative Assessment Methods

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.936-948, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Öğretmen Algıları ve Uygulamaları

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.379-402, 2017 (National Refreed University Journal)

Attitudes of Foreign Language Teaching Students and Teachers about Interactive Whiteboards

Participatory Educational Research (PER), vol.3, pp.221-226, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perception of Students about Technology Integration

e-Journal of New World Sciences of Academy, vol.7, no.2, pp.591-598, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perceptions of students about technology integration

E-Journal of New World Sciences Academy, vol.7, pp.591-598, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier identifier

Metacognitive Awareness of Pre-service Teachers

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.3, no.1, pp.102-107, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analyzing Pre-service Elementary Teachers' Pedagogical Beliefs

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.3, no.1, pp.95-101, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The effect of digital writing instruction on the primary school students’ writing skills.

5th International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 November 2019

ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR KULLANIMDÜZEYLERİ/AMAÇLARI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

13th International Computerand Instructional Technologies Symposium (ICITS 2019), Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019

Gender Perspective of Child Education Center Personnel: Case Study of Erciyes University

ınternational Conference on Contemporary Women's Studies (IWSC), İstanbul, Turkey, 8 - 09 March 2018, pp.59

Yazma Eğitiminde Kavram Haritası Kullanımının Yazma Becerisinin Gelişimine Etkisi

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24 - 26 May 2017

Attitudes of Foreign Language Teaching Students and Teachers about Interactive Whiteboards

III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, 1 - 03 September 2016, pp.231

Teknopedagojik Tabanlı Öğretimin Öğretmen Adaylarının Teknoloji Kullanımına Yönelik Algısına Etkisinin İncelenmesi

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

On the Relationships Between and Among Teaching Presence, Social Presence, and Cognitive Presence

American Educational Research Association, United States Of America, 1 - 04 May 2013, pp.1-7

AN INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN PRE-SERVICE ELEMENTARY TEACHERS’ PEDAGOGICAL BELIEFS AND THEIR TECHNOLOGY INTEGRATION PERCEPTION

2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Turkey, 1 - 04 May 2011, pp.963-967

PRE-SERVICE TEACHERS’ INFORMATION LITERACY SELF EFFICACY LEVELS: FACTORS IN INTERACTION

2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Turkey, 1 - 04 May 2011, pp.839-843

INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING TECHNOLOGY PERCEPTIONS OF ELEMENTARY AND JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS

2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Turkey, 1 - 04 May 2011, pp.871-878

Books & Book Chapters

Yetişkinler ve Öğrenme: Öğrenme Kuramları Açısından Bir Değerlendirme

in: Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme, Mustafa Güçlü, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.134-145, 2019

Online and Face-To-Face Teacher Professional Development Programs

in: EDUCATIONAL RESEARCH AND PRACTICE, KOLEVA SIRINA, DUMAN GÖKHAN, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.459-466, 2017

Tasarım ve Geliştirme Araştırma Modeli (Tgam)

in: EĞİTİMDE ÜRETİM TABANLI ÇALIŞMALAR İÇİN NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, M. Yaşar ÖZDEN, Levent Durdu, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.49-70, 2016

MS EXCEL’xx le İstatistik Hesaplamalar, Tablolar, Grafikler

in: TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, ŞİMŞEK HASAN, Editor, SEÇKİN YAYINCILIK, Ankara, pp.244-260, 2010