Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The role of psychological eating styles in obesity among Turkish adolescents: A cross-sectional study

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.67, no.4, ss.573-576, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Academic stress effects food choice in health school students

ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.211, ss.128, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Nutritional status in mentally disabled children and adolescents: A study from Western Turkey

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.29, ss.614-618, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of lifestyle on metabolic syndrome in Turkish children and adolescent. Pak J Med Sci

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.28, ss.652-656, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Malnutrition risk and associated factors among elderly people in Turkey

HEALTHMED, cilt.6, ss.3694-3700, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dietary Habits Contributing to the Cancer Prevention Among Health College Students in Turkey

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.13, ss.963-968, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CHANGABLE ENVIRONMENTAL RISK FACTORS IN AUTISM: VITAMIN D AND FOLIC ACID

International Journal of Health Services Research and Policy, cilt.3, ss.151-160, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi

Fırat Tıp Dergisi, cilt.22, ss.167-176, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of examination stress on energy and nutrient intake in university students

RAWAL MEDICAL JOURNAL, cilt.42, ss.312-315, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Çocuklarda metabolik sendrom ve diğer metabolik özellikler

Electronic Journal of Vocational Colleges, no.3, ss.171-177, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beslenmenin beyin gelişimi üzerindeki etkisi

Electronic Journal of Vocational Colleges, no.2, ss.42-45, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Metabolik Sendromun Tedavisinde Beslenme Yönetimi

Güncel Pediatri Dergisi, ss.92-97, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebe kadınların beslenme durumlarının değerlendirilmesi

Electronic Journal of Vocational Colleges, cilt.1, ss.51-57, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoğul Doğan Bebeklerin Beslenme Durumlarının Büyüme Üzerine Etkisi

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.109-117, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE EFFECT OF MOTHERS’ LEVEL OF BURNOUT ON THE NUTRITION OF THEIR INTELLECTUALLY DISABLED CHILDREN

INESEC 2018 INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE, Diyarbakır, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2018, ss.687-688

TURPGİLLER VE MEME KANSERİ İLİŞKİSİ

1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.526-531

TİP2 DİYABETLİLERDE DİYET KALİTESİNİN METABOLİK KONTROLE VE LİPİD PROFİLİNE ETKİSİ

Aydın Multidisipliner Endokrin Günleri, Aydın, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, ss.6

Nutrisyonel Genomik ve Obezite Üzerine Etkisi

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.416

Diyetin İntestinal Mikrobiyota Üzerindeki Etkisi

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.418

Autism Spectrum Disorder and Vitamin D

4th World Conference on Health Sciences (HSCI-2017),Oral Presentation, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2017, ss.38

Evaluation of Nutritional Status in Children with Autism Spectrum Disorders

4th World Conference on Health Sciences (HSCI-2017), Oral Presentation, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2017, ss.39

An Evaluation of the Relationship between the Anthropometric Measurements and Blood Lipid Profiles in Adolescents. Oral Presentation

19th International Conference on Interdisciplinary, Multidisciplinary Science, Engineering and Technology, Londra, İngiltere, 16 - 17 Şubat 2017, ss.1768

Adolesanlarda Doğum Ağırlığının Kardiyometabolik Risk Faktörleri Üzerindeki Etkisi

2. Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Mart 2014, ss.64

Evaluation of the relationship between hyperinsulinemia and life style factors in children and adolescents

7th DIETS/EFAD Conference, poster presentation, Verona, İtalya, 8 - 09 Kasım 2013, ss.51

The relationship between cardiometabolic disease risk factors and anthropometric measurements in adolescents.

7th DIETS/EFAD Conference, poster presentation, Verona, İtalya, 8 - 09 Kasım 2013, ss.87

Adolesanlarda Tv İzleme-Bilgisayar Kullanma Ve Fiziksel Aktivitenin Bazı Antropometrik Ve Biyokimyasal Parametreler İle İlişkisi

3. TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Sözel Sunum, Edirne, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.32-33

DİYETLE KALSİYUM ALIMININ OBEZİTE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

3. TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Poster Bildiri, Edirne, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.51

Kitap & Kitap Bölümleri

Kefir Beverage and Its Effects on Health

The Science of Beverages, Milk-Based Beverages: Volume 9, Grumezescu AM,Holban AM, Editör, Elsevier Business Information , Massachusetts, ss.273-296, 2019

Effects of the gut microbiota on autism spectrum disorder

Handbook of Food Bioengineering, Grumezescu AM,Holban AM, Editör, Elseiver Elsevier Science, Oxford/Amsterdam, Cambridge, ss.347-368, 2018

Okul Öncesi ve Okul Çağı Çocuk Beslenmesi

Beslenmenin Esasları Ve Sağlığın Korunmasında Beslenme, Özenoğlu A, Editör, Hatiboğlu Basım Yayım, Ankara, ss.683-698, 2016

Evaluation Of Risk Factors Affecting Obesity Development In Children And Adolescents.

A Current Prepective on Health Sciences, Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Editör, Rotipo, Rotipo, ss.562-571, 2014

The Relationship Between Nutrient Intake And Blood Pressure In 15-18 Year Old Adolescents.

A Current Prepective on Health Sciences, Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Editör, Rotipo, Rotipo, ss.582-589, 2014

The Healthy Life Style Behaviors Of Health School Students And Relevant Factors

A Current Prepective on Health Sciences, Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Editör, Rotipo, Rotipo, ss.571-582, 2014

Autism Spectrum Disorder and Nutrition

Science and education at the Beginning of the 21. Century in Turkey, Mortan K, Hristov İ, Strelova O, A-TASOY E., Editör, St Kliment Ohridski University, Sofıa, ss.582-590, 2014

Çoğul Gebeliklerde Beslenme

Gebelikte Beslenme, Gülden Köksal, Editör, Danone Enstitüsü Derneği, İstanbul, ss.33-40, 2013