Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of diosmin on aflatoxin-induced liver and kidney damage

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.24, ss.27931-27941, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

TOXICOKINETIC OF CYPERMETHRIN IN BROILER CHICKENS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.4704-4710, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antioxidant Effects of Pomegranate Seed Oil Against Pentachlorophenol Toxicity in Rat Tissues

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.230-237, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yem ve Yem Hammaddelerinde Pestisidler, Çevre ve Besin Kirleticileri

Turkish Journal Of Veterinary & Animal Sciences, cilt.3, ss.120-130, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Et ve Et Ürünlerinde Ağır Metal Kalıntıları ve İnsan Sağlığı Açısından Riskleri

Turkish Journal Of Veterinary & Animal Sciences, cilt.2, ss.43-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ratlarda di 2-etil hekzil fitalatın uterus epidermal growth faktör gen ekspresyonu üzerine etkileri

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 October 2017, ss.300-301

Ratlarda di 2 etil hekzil fitalatın lipid peroksidasyonu üzerine etkileri

Türk Jinekoloji Derneği VII. Ulusal, I. Uluslararası Kongrei, Antalya, Türkiye, 12 - 15 October 2017, ss.236-237

Effects of di-(2-ethyl hexyl) phthalate on the uterus epidermal growth factor gene expression in the rats

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi, 12 - 15 September 2017

The effects of di (2-ethyl hexyl) phthalate on lipid peroxidation in rats

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi, 12 - 15 September 2017

Antioxidane Effects of Pomegranate Seed Oil Againts Pentachlorophenol Toxicity in Rats

Science-based assessment of laboratory animal welfare, St. Petersburg, Rusya, 17 - 19 November 2014, ss.98

Kitap & Kitap Bölümleri

Livestock Science

Contaminants in Animal Products, Sekkin S, Editör, Intech, Rijeka, ss.129-152, 2017