Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of colostrum on some biochemical parameters in the experimental intoxication of rats with paracetamol

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.25, sa.24, ss.23897-23908, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of diosmin on aflatoxin-induced liver and kidney damage

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.24, sa.36, ss.27931-27941, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

TOXICOKINETIC OF CYPERMETHRIN IN BROILER CHICKENS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, sa.7, ss.4704-4710, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antioxidant Effects of Pomegranate Seed Oil Against Pentachlorophenol Toxicity in Rat Tissues

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.230-237, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yem ve Yem Hammaddelerinde Pestisidler, Çevre ve Besin Kirleticileri

Turkish Journal Of Veterinary & Animal Sciences, cilt.3, ss.120-130, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Et ve Et Ürünlerinde Ağır Metal Kalıntıları ve İnsan Sağlığı Açısından Riskleri

Turkish Journal Of Veterinary & Animal Sciences, cilt.2, ss.43-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ratlarda di 2-etil hekzil fitalatın uterus epidermal growth faktör gen ekspresyonu üzerine etkileri

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.300-301

Ratlarda di 2 etil hekzil fitalatın lipid peroksidasyonu üzerine etkileri

Türk Jinekoloji Derneği VII. Ulusal, I. Uluslararası Kongrei, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.236-237

Ratlarda di-(2-etil hekzil) Fitalatın Uterus Epidermal Growth Factor GenEkspresyonu Üzerine Etkileri

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.300-301

The effects of di (2-ethyl hexyl) phthalate on lipid peroxidation in rats

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi, 12 - 15 Eylül 2017

Antioxidane Effects of Pomegranate Seed Oil Againts Pentachlorophenol Toxicity in Rats

Science-based assessment of laboratory animal welfare, St. Petersburg, Rusya, 17 - 19 Kasım 2014, ss.98

Kitap & Kitap Bölümleri

Contaminants in Animal Products

Livestock Science, Sekkin S, Editör, Intech, Rijeka, ss.129-152, 2017