Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Basın-İktidar İlişkileri Çerçevesinde İslamofobik Söylem

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi , vol.3, no.1, pp.39-59, 2020 (International Refereed University Journal)

Dijital Sorunlara İlişkin Eğitici Kısa Filmlere Eleştirel Bir Bakış

Erciyes İletişim Dergisi, vol.7, no.1, pp.395-414, 2020 (Other Refereed National Journals)

Medya ve Din Tartışmaları Sempozyumu 2-3 Nisan 2015, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.171-180, 2019 (International Refereed University Journal)

Türkiye’de Medya ve İslamofobi Araştırmaları

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.93-121, 2019 (International Refereed University Journal)

Osmanlı Devleti’nde Yayınlanan İlk Kadın İlavesi Terakki-i Muhadderat’taki Kadın Mektuplarının Tahlili

Gazi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, no.44, pp.227-242, 2017 (National Refreed University Journal)

1923-1926 YILLARINDA YAYINLANAN YENİ YOL DERGİSİ VE DERGİDE YAYINLANAN “CUMHURİYET” KONULU YAZILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

The Journal of Academic Social Science Studies, no.42, pp.113-126, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sinemanın Osmanlı'da Yaygınlaşmasında Sinema Dergilerinin Rolü

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.40, pp.777-792, 2015 (International Refereed University Journal)

Yerel Medya Çalışanlarının Sosyo – Demografik Özellikleri ve Sektör Sorunlarına Bakışı: Kayseri ve Nevşehir Yerel Medyasına Yönelik Alan Araştırması

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.9, no.19, pp.125-157, 2012 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuk İstismarı İddialarının Yönetiminde İletişim İlkeleri

3rd International Cultural Informatics, CommunicationsMedia Studies, 20 - 22 April 2020

Habere Erişim Pratiklerinin Tespiti: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme

I. Uluslararası “Yeni Dünyada İletişim” Kongresi, 22 - 23 February 2020

INTRODUCTION OF CINEMA IN TURKEY AND SOCIAL IMPACTS

International Conference On Education Culture And İdentity, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 6 - 08 July 2013

Books & Book Chapters

Cinsel Sömürünün Online Görünümleri

in: Yeni Medya Çağında Dijital Sorunlar, Hakan Aydın,Fikret Yazıcı, Editor, Nobel Akademi, Ankara, pp.211-250, 2020

Cinsel Sömürünün Online Görünümleri

in: Yeni Medya Çağında Dijital Sorunlar, Aydın Hakan, Yazıcı Fikret, Editor, Nobel Akademi, pp.211-250, 2020

Türkiye’de Siyaset Yönelimli İslamofobik Retorik: Refahyol Hükümeti Dönemi Basını Örneği

in: Medya ve İslamofobi, Hakan Aydın,Metin Eken,Mustafa Derviş Dereli, Editor, Nobel Akademi, Ankara, pp.269-307, 2019

Türkiye’de Siyaset Yönelimli İslamofobik Retorik: Refahyol Hükümeti Dönemi Basını Örneği

in: Medya ve İslamofobi, Aydın, Hakan Eken, Metin Dereli, Mustafa Derviş, Editor, Nobel, Ankara, pp.269-310, 2019

The Annexation Of Bosnia And Herzegovina And Representation Of Austrian Boycott On Humor Press During II. Constitutionalist Period

in: Communication and Digital Media, Hasan Arslan - Mehmet Ali Icbay - Madalina Tomescu, Editor, IASSR, Bialystok, pp.59-69, 2017

The Annexation Of Bosnia And Herzegovina And Representation Of Austrian Boycott OnHumor Press During Ii. Constitutionalist Period .

in: COMMUNICATION AND DIJITAL MEDIA, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay,, Editor, E-BWN, pp.59-69, 2017