Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Basın-İktidar İlişkileri Çerçevesinde İslamofobik Söylem

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi , cilt.3, ss.39-59, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dijital Sorunlara İlişkin Eğitici Kısa Filmlere Eleştirel Bir Bakış

Erciyes İletişim Dergisi, cilt.7, ss.395-414, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medya ve Din Tartışmaları Sempozyumu 2-3 Nisan 2015, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.171-180, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Medya ve İslamofobi Araştırmaları

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.93-121, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı Devleti’nde Yayınlanan İlk Kadın İlavesi Terakki-i Muhadderat’taki Kadın Mektuplarının Tahlili

Gazi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, ss.227-242, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1923-1926 YILLARINDA YAYINLANAN YENİ YOL DERGİSİ VE DERGİDE YAYINLANAN “CUMHURİYET” KONULU YAZILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.113-126, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sinemanın Osmanlı'da Yaygınlaşmasında Sinema Dergilerinin Rolü

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.777-792, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocuk İstismarı İddialarının Yönetiminde İletişim İlkeleri

3rd International Cultural Informatics, CommunicationsMedia Studies, 20 - 22 Nisan 2020

Habere Erişim Pratiklerinin Tespiti: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme

I. Uluslararası “Yeni Dünyada İletişim” Kongresi, 22 - 23 Şubat 2020

INTRODUCTION OF CINEMA IN TURKEY AND SOCIAL IMPACTS

International Conference On Education Culture And İdentity, Saraybosna, Bosna-Hersek, 6 - 08 Temmuz 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Cinsel Sömürünün Online Görünümleri

Yeni Medya Çağında Dijital Sorunlar, Hakan Aydın,Fikret Yazıcı, Editör, Nobel Akademi, Ankara, ss.211-250, 2020

Cinsel Sömürünün Online Görünümleri

Yeni Medya Çağında Dijital Sorunlar, Aydın Hakan, Yazıcı Fikret, Editör, Nobel Akademi, ss.211-250, 2020

Türkiye’de Siyaset Yönelimli İslamofobik Retorik: Refahyol Hükümeti Dönemi Basını Örneği

Medya ve İslamofobi, Hakan Aydın,Metin Eken,Mustafa Derviş Dereli, Editör, Nobel Akademi, Ankara, ss.269-307, 2019

Türkiye’de Siyaset Yönelimli İslamofobik Retorik: Refahyol Hükümeti Dönemi Basını Örneği

Medya ve İslamofobi, Aydın, Hakan Eken, Metin Dereli, Mustafa Derviş, Editör, Nobel, Ankara, ss.269-310, 2019

The Annexation Of Bosnia And Herzegovina And Representation Of Austrian Boycott On Humor Press During II. Constitutionalist Period

Communication and Digital Media, Hasan Arslan - Mehmet Ali Icbay - Madalina Tomescu, Editör, IASSR, Bialystok, ss.59-69, 2017