Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sinemanın Osmanlı'da Yaygınlaşmasında Sinema Dergilerinin Rolü

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, ss.777-792, 2015
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Annexatıon of Bosnıa And Herzegovına And Representatıon of Austrıan Boycott on Humor Press Durıng II. Constıtutıonalıst Perıod

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 May 2016, ss.59-68