Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Opinions and Practices of Social Studies Teachers on Inclusive Education

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.46, sa.206, ss.355-377, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

TURKISH GEOGRAPHY PROSPECTIVE TEACHERS PERSPECTIVE AND ATTITUDE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.14, ss.1273-1282, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Coğrafya Öğretmenlerinin Postmodern Coğrafya Algıları

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.37, ss.261-273, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öğretmenler Ne Zaman ve Nasıl Yetkin Bir Uzman Olurlar: Coğrafya Öğretmenleri Örneği

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.27, ss.915-933, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Evaluation of an Innovative In-Service Teacher Training Model in Turkey

International Journal of Higher Education, cilt.8, sa.1, ss.23, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KARİKATÜR KULLANIMI (EYLEM ARAŞTIRMASI)

Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, sa.19, ss.345-377, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİNPROFESYONELLEŞME SÜREÇLERİNE DAİR BİR İNCELEME

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.18, ss.1-24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişen dünyada coğrafya eğitimi

Coğrafya Eğitimi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.21-28, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital çağın eşiğinde öğretmen eğitimi

Yeni Türkiye, sa.59, ss.983-996, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geography student teachers' attitudes towards the EU and Europeans in Turkey

International Journal of Academic Research (Part B), cilt.5, sa.3, ss.452-459, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Haritayı Yapıçözümüne Uğratmak Öğretmen Görüşlerine Göre Haritanın Doğası

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Journal of Education Faculty, cilt.13, sa.25, ss.342-370, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How geography teachers deal with the curriculum changes in Turkey

Educational Research and Reviews, cilt.8, sa.9, ss.471-479, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deconstructing map: the nature of maps in teachers opinions

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), ss.342-370, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küreselleşmenin epistemolojisi ve coğrafya eğitimi

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, cilt.27, ss.72-97, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya öğretmen yeterlilikleri ve uygulamaların değerlendirilmesi

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), cilt.27, ss.630-659, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küreselleşmenin epistemolojisi ve coğrafya eğitimi", Marmara Coğrafya Dergisi

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), cilt.27, ss.72-97, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Coğrafyada paradigmalar

Journal of European Education, cilt.3, sa.1, ss.8-32, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya öğretmelerinin coğrafya eğitimi ve bilimsellik algılarına yönelik bir değerlendirme

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.71-91, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geography teacher education contested: university-based or school-based?

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.27, ss.127-139, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen görüşlerine göre coğrafyada paradigmalar

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.20, ss.421-445, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A case for narrative inquiry in geography education

Researches Review of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management, cilt.41, ss.106-117, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Misconceptions in geography

Geographical Education, cilt.23, ss.54-64, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf öğretmeni adaylarının coğrafya ile ilgili algılamaları

e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.8, sa.3, ss.782-797, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya eğitimini yeniden düşünmek: yeni bin yılda sorgulayan, problem çözen ve karar verebilen öğrenciler

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.437-458, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmenlerinin Farklılaştırılmış Öğretime Yaklaşımları

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, BUHARA, Özbekistan, 17 - 21 Ekim 2018

HRE and History

Developing Strategic Cooperation in History and Human Rights Education and Youth Work in Estonia, Talin, Ermenistan, 07 Aralık 2017

Differentiated Instruction in Social Studies and History Education in Turkey

24th EUROCLIO Annual Conference- Intersections: How Can History Education Change Today?, SAN SEBASTIAN, İspanya, 2 - 07 Nisan 2017

Nasıl Bir Öğretmen Yetiştirme Politikası

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

Tarih Derslerinde Ne Kadar Beceri ve Değer Öğretiyoruz?

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.228-229

Tarih deslerinde ne kadar beceri ve değer öğretiyoruz

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 1 - 03 Eylül 2016

Opinions of primary school teachers about teaching human rights citizenship and democracy in primary schools in Turkey

6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Paris, Fransa, 29 - 31 Ekim 2015

Coğrafya eğitiminde vatandaşlık Ben ve öteki nin mekansal boyutu

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Mekânın Hafızası Yer Adları

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

The historical context between Europeans and Ottomans during the Ottoman and the Turkish Republic

Jean Monet Workshop- Europe from Beyond, Siegen, Almanya, 11 - 12 Ocak 2013

Using social media in NGO activities

DARE European Focus Meeting (and GA) The Effects and Challenges of the Economical Crisis on NGOs, Roma, İtalya, 8 - 09 Ekim 2012

Turkish national report

27th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 30 Temmuz - 10 Ağustos 2012

Eğitim öğretim ve İnternet İnternet e dayalı eğitime constructive bir yaklaşım

VI. Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2011

Report of the East Central and South East Europe Division ECSEED

26th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names, Viyana, Avusturya, 2 - 06 Mayıs 2011

National Report of Turkey

The Ninth Regional Meeting of the Asia South-West Division (other than Arabic), Tahran, İran, 28 Şubat - 01 Mart 2011

National Gazetteer of Turkey

20th ECSEED Session and Working Group on Toponymic Data Files and Gazetteers and EuroGeoNames Workshop, Zagreb, Hırvatistan, 9 - 11 Şubat 2011

Exploring the perceptions of Turkish geography prospective teachers on sustainable development

The 2nd The 2nd International Geography Symposium Mediterranean Environment, Antalya, Türkiye, 15 - 17 Haziran 2010

Implementation of resolutions and the aims and functions in Turkey

19th ECSEED (East Central and South-East Europe Division of United Nations Group of Experts on Geographical Names) Session, Zagreb, Hırvatistan, 19 - 21 Kasım 2008

Geography education in the Information Age and globalisation

Herodot Network Conference, Liverpool, İngiltere, 4 - 07 Eylül 2008, ss.269-277

European dimension in geography education and teacher education in Turkey student teachers perspective

Living Together: Education and Intercultural Dialogue’ of XIII. World Congress of Comparative Educational Societies, Saraybosna, Bosna-Hersek, 3 - 07 Ekim 2007

The place of new geography curriculum in developing students

Changing Geographies: Innovative Curricula, Londrina, Brezilya, 15 - 17 Nisan 2007, ss.119-126

Skills education through geography curriculum in Turkey

Changing Geographies: Innovative Curricula, Londrina, Brezilya, 15 - 17 Nisan 2007, ss.286-293

Changing the nature of the subject a critical approach to geography curriculum

Changing Geographies: Innovative Curricula, Londrina, Brezilya, 15 - 17 Nisan 2007, ss.224-230

Sustainable development in opinions of primary student teachers and pre service teacher education in Turkey

The Regional Symposium of the International Geographical Union Commission on Geographical Education, Luzern, İsviçre, 1 - 03 Nisan 2007, ss.134-144

Turkish geopolitics and the EU in changing global order

Sofia University-Global Challenges International Scientific Conference, Sofya, Bulgaristan, 19 - 22 Nisan 2007

Coğrafya eğitiminde araştırma

III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 15 - 17 Haziran 2007, ss.51-59

Küreselleşen ve yerelleşen dünyada coğrafya öğretmen eğitimi

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2005, ss.262-266

Kentsel alanların planlanmasında simülasyon tekniklerinin kullanılması

I. Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 15 Kasım 1997 - 17 Eylül 2005, ss.41-50

An evaluation of recent pedagogical innovation in Turkish education system

20 Years Union of Scientists in Bulgaria- Branch Smolyan National Scientific Conference with International Participation, Smolyan, Bulgaristan, 15 - 17 Ekim 2006, ss.264-272

The issue of the EU and its teaching through the programmes of geography teacher education in Turkey

Third International Conference Global Changes and Regional Challenges, Sofya, Bulgaristan, 15 Nisan - 17 Ekim 2006, ss.317-323

The place of Turkey in the transportation policies of the EU

20 Years Union of Scientists in Bulgaria- Branch Smolyan National Scientific Conference with International Participation, Smolyan, Bulgaristan, 15 - 17 Ekim 2006, ss.1200-1208

EU enlargement from the Turkish perspective

3rd International Conference of Critical Geography, Bekescsaba, Macaristan, 25 - 30 Haziran 2002

Visions of Europe

3rd International Conference of Critical Geography, Bekescsaba, Macaristan, 25 - 30 Haziran 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

İlkokul Öğretmenlerinin Gözünden Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi

Demokrasi Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi İlkokul 4 Sınıf İçin Etkinlik Örnekleri, Öztürk Mustafa, Saydam Abdullah, Palancı Mehmet, Editör, Orka, ss.19-50, 2015

Coğrafya Eğitiminde Araştırma

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2014

Images of Europe: the student imagination

Thinking European(s): New Geographies of Place, Cultures and Identities, M. Keane, M. Villanuava , Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, ss.28-56, 2009

Citizenship: making space for self and other

Thinking European(s): New Geographies of Place, Cultures and Identities, M. Keane, M. Villanuava , Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, ss.227-255, 2009

Giriş

Çok Kültürlü Bir Avrupa İçin Tarih ve Sosyal Bilgiler Eğitimi, S. Aktekin, P. Harnett, M. Öztürk, D. Smart , Editör, Harf, Ankara, ss.5-12, 2009

Introduction

Teaching History and Social Studies for Multicultural Europe, S. Aktekin, P. Harnett, M. Öztürk, D. Smart , Editör, Harf Yayınları, Ankara, ss.5-11, 2009

Images of Europe: the student imagination

Thinking European s New Geographies of Place Cultures and Identities, M. Keane, M. Villanuava , Editör, Cambridge Scholars Publishing, ss.28-56, 2009

Coğrafya derslerinde planlama: ders ve etkinlikleri nasıl organize etmeliyim

Coğrafyada Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar, R. Özey, A. Demirci , Editör, Aktif, İstanbul, ss.23-57, 2008

European dimension in geography teacher education programmes in Turkey: Student teachers experiences and opinions

Teaching in and about Europe, K. Donert, P. Charzynski, Z. Podgorski , Editör, Herodot Network Publication, ss.99-110, 2007

Geography curriculum of 2005 and its reflections to teacher education programmes of geography in Turkey: expectations and recommendations

Teaching in and about Europe, K. Donert, P. Charzynski, Z. Podgorski , Editör, Herodot Network Publication, ss.90-99, 2007

Diğer Yayınlar