Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Macroprolactin: an overlooked reason of hyperprolactinemia

JOURNAL OF LABORATORY MEDICINE, cilt.43, ss.163-168, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Role of Irisin , Insulin and Leptin in Maternal and Fetal Interaction

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.10, ss.307-315, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

New Biomarkers to Diagnose Ventilator Associated Pneumonia: Pentraxin 3 and Surfactant Protein D.

Indian journal of pediatrics, cilt.85, ss.426-432, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Can Fetuin-A Be a Marker for Insulin Resistance and Poor Glycemic Control in Children with Type 1 Diabetes Mellitus?

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.15, ss.293-299, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Investigation of ischemia modified albumin and coenzyme Q10 levels in obese children with metabolic syndrome

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, cilt.41, ss.443-449, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The association of sialic acid levels with nitric oxide and C-reactive protein in patients with diabetic foot ulcer.

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, cilt.41, ss.257-262, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

BNP shows myocardial injury earlier than Troponin-I in experimental carbon monoxide poisoning

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, cilt.20, ss.1149-1154, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is the Behcet's disease a risk factor for osteoporosis and is relation to cytokines?

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.111, ss.340-344, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Smoking-Induced Bone Defects May Be Due to Oxidative Damage in Postmenopausal Women

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.29, ss.851-858, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Serum lipoprotein (a) levels in patients with diabetic foot lesions

DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE, cilt.71, ss.119-123, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of amrinone on liver regeneration in experimental hepatic resection model

JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH, cilt.130, ss.66-72, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Treatment with Met-RANTES decreases bacterial translocation in experimental colitis

AMERICAN JOURNAL OF SURGERY, cilt.191, ss.77-83, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of interleukin-10 on pancreatic damage caused by organophosphate poisoning

REGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, cilt.42, ss.260-264, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Promotion of fracture healing by vitamin E in rats

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.32, ss.507-512, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The relationship of serum and urine boron levels with bone markers in early postmenopausal women

TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES, cilt.21, ss.10-15, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of dimethylsulfoxide in experimental obstructive jaundice

ACTA CHIRURGICA BELGICA, cilt.103, ss.392-395, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The role of nitric oxide in testicular ischemia-reperfusion injury

JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, cilt.35, ss.101-103, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Twenty two weeks of transdermal estradiol increases sex hormone-binding globulin in surgical menopausal women

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, cilt.73, ss.149-152, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of naloxone on beta-endorphin and cortisol release in sepsis

RESEARCH IN EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.196, ss.247-250, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

SERUM TOTAL, PROTEIN AND LIPID-BOUND SIALIC-ACID LEVELS IN PATIENTS WITH HYDATIDIFORM MOLE

PERIODICUM BIOLOGORUM, cilt.92, ss.393-396, 1990 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Askorbik Asidi Ölçen veya Dirençli olan Stripler: Hangisi Tercih Edilmeli?

Türk Klinik Biyokimya Dergisi, cilt.15, ss.107-113, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obez Çocuklarda Small Dense LDL Endotelin 1 ve Lipokalin 2 Seviyelerinin Değerlendirilmesi

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antikoagülanların Tam Kan Sayımına Etkisi: EDTA’ya Bağlı Psödotrombositopeni

TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERGİSİ, cilt.13, ss.79-82, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri bülgesinde anne ve kord kanı selenyum düzeyleri

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.45, no.2, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Promotes Liver Regeneration Treated with Ginkgo Biloba Extract (Egb761) Alone and in Combination with FK506 in a Rat Hepatectomy Model

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongre&Lab Expo 2017, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2017, ss.191

Psödohiperkalemi tespitinde laboratuvarın önemi

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği, Uluslararası Katılımlı Kongre Lab&Expo, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2017, ss.156

KLİNİK LABORATUVARDA RUTİN TESTLERİN VERİFİKASYONU

Türk Klinik Biyokimya Kongresi 04-07 Mayıs 2017 Acapulco Otel Girne, KKTC, 5 - 07 Mayıs 2017

koroner arter hastalığında iskeminin anjiografik bulgularla ilşkisinin ilgilenmesi

Türk Klinik Biyokimya Kongresi 04-07 Mayıs 2017 Acapulco Otel Girne, KKTC, 5 - 07 Mayıs 2017

Askorbik asit düzeyini ölçen veya dirençli olan striplerden hangisi tercih edilmeli?

Türk Klinik Biyokimya Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Mayıs 2017, ss.172

Klinik Laboratuvarda rutin testlerin verifikasyonu

Türk Klinik Biyokimya Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Mayıs 2017, ss.172

Koroner arter hastalıklarında iskeminin anjiografik bulgularla ilişkisinin incelenmesi

Türk Klinik Biyokimya Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Mayıs 2017, ss.128

ASKORBİK ASİT DÜZEYİNİ ÖLÇEN VEYA DİRENÇLİ OLAN STRİPLERDENHANGİSİ TERCİH EDİLMELİ?

Türk Klinik Biyokimya Kongresi 04-07 Mayıs 2017 Acapulco Otel Girne, KKTC, 5 - 07 Mayıs 2017

ASSOCIATION BETWEEN SERUM PHOSPHORUS LEVELS AND OREXIGENIC AND ANOREXIGENIC HORMONES LEVELS IN CRITICALLY ILL PATIENTS

12th Congress of the World Federation of Societies of Intensive and 667 Critical Care Medicine in collaboration with WFCCN and WFPICCS, Seul, Güney Kore, 28 Ağustos - 01 Eylül 2015, ss.721

Glanzmann Trombastenili Vakaların Monositlerinde CD18/CD11b Ortak Ekspresyonunun Akım Sitometri İle Araştırılması

II.Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2015, ss.1

Evaluation of vitamin E, selenium, glutation peroxidase activity in disseminated intravascular coagulation

7th World Congress of Pediatric Intensive and Critical Care, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2014, ss.926

Investigation of lymhocyte subgroups and phenotyping in Glanzmann's thrombasthenia via flow cytometry

International Student Stem Cell Congress, Perissia Hotel, Nevşehir, Türkiye, 28 Şubat - 02 Mart 2014, cilt.26, ss.26

The evaluation of oxidative stress parameters and body composition in obese children and adolescents and their parents

International Association for Adolescent Health 10th World Congress 2013, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.103

Elevated Plasma Hyaluronan Levels In Patients With Heart And Lung Diseases

American Thoracic Society International Conference, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Mayıs 2013, cilt.187, ss.0-1731

Obez adolesanlarda metabolik sendrom göstergesi : pentraksin-3

14. Ulusal Pediatrik Endokrin - Diyabet Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2010, ss.210

Suppression Of Colit Process In Concequnce Of Effects Of Ethyl Pyrivate On The Experimental Colitis Model On Rats

45th Congress of the European-Society-for-Surgical-Research, Geneva, İsviçre, 9 - 12 Haziran 2010, cilt.97 identifier

Paraprotein interferansının biyokimyasal parametreler üzerine etkisi.

. 20. Ulusal Biyokimya Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2008, ss.245

Plasma ghrelin levels in school children with iodine deficiency

45th Annual Meeting of the ESPE 2006, Hollanda, 1 - 04 Haziran 2006, cilt.65, ss.180-181

Assessment of paraoxonase 1 activity and malondialdehyde levels in patients with osteoporosis

11th Conference of the National-Osteoporosis-Society, Harrogate, ENGLAND, 25 - 28 Haziran 2006, cilt.17 identifier

İyot eksikliği olan okul çocuklarında plazma ghrelin düzeyi

5. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2005, ss.134

Tip 1 diyabetes mellituslu hastalarda serum sialik asit düzeyleri

7. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2002, ss.52

Kitap & Kitap Bölümleri

Glikoliz ve hegzosların glikolize girişi

Temel/klinik Biyokimya, Pasaoğlu H., Editör, Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, ss.251-264, 2017

Glukoneogenez

Temel/klinik Biyokimya, Pasaoğlu H., Editör, Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, ss.265-272, 2017

Glikojen Metabolizması

Temel/klinik Biyokimya, Pasaoğlu H., Editör, Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, ss.273-280, 2017