Glanzmann Trombastenili Vakaların Monositlerinde CD18/CD11b Ortak Ekspresyonunun Akım Sitometri İle Araştırılması


SARAYMEN B. , KÖKER M. Y. , ESER B. , Zengin E., Albayrak C., Sarper N., ...More

II.Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, Turkey, 16 - 19 April 2015, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1