İletişim

Adres Bilgileri

  • merkez laboratuvarı

  • Erciyes üniveresitesi Tıp Fakültesi Merkez laboratuvarı Talas yolu Melikgazi Kayseri

E-posta Bilgileri

Telefon Bilgileri