Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GENİŞ BAŞLIKLI SAVAK ETRAFINDAKİ AKIMIN İNCELENMESİ

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.615-626, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Numerical Modelling of Flow over a Broad-Crested Weir

International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.10-11

Numerical Modeling of Flow over a Rectangular Broad-Crested Weir

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2017, ss.746

Experimental and Numerical Modeling of Sluice Gate Flow

International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.347

Açık Kanal Savak Akımlarında Debinin Farklı Yöntemler ile Belirlenmesi

4. Su Yapıları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2015, ss.50

Investigation of Flow Properties Over the Broad Crested Weir by Experimental and HEC-RAS Package

INTERNATIONAL CONGRESS ON NATURAL AND ENGINEERING SCIENCES, Sarayova, Bosna-Hersek, 9 - 13 Eylül 2015, ss.15

Taşkınlarda Akım Özelliklerinin Derinliğe Bağlı Belirlenmesi

Taşkın ve Heyelan Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2013, ss.1-10

Kinetic Energy and Momentum Correction Factors in a Stream

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, Tiran, Arnavutluk, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.1-6

Velocity Distribution in Natural Streams

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, Tiran, Arnavutluk, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.1-8