Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’DE YAZILI BASININ SONU MU GELİYOR? GAZETE TİRAJLARI ÜZERİNDEN GENEL BİR DEĞERLENDİRME

1. ULUSLARARASI İLETİŞİM VE YÖNETİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Malatya, Turkey, 26 - 29 September 2019

YEREL BASININ GÜNCEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ASEAD V. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2019

Toplumsal Normları Terz Yüz Etme Bağlamında Yeni Medyada Reklam ve Cinselliğin Kullanımı

The Journal of International Lingual, Socaial and Educational Sciences, Ankara, Turkey, 21 - 22 June 2019

Zeytin Dalı Harekâtı’nın Yazılı Basına YansımalarıÜzerinden Türk Basınında Söylem

1. International Public Relations and Advertising Congress(IPRAC), Antalya, Turkey, 12 - 13 May 2018

Kamuyu Bilgilendirme Aracı Olarak HükümetProgramlarında Türkiye-AB İlişkilerinin Sunumu

1. International Public Relations and Advertising Congress (IPRAC), Antalya, Turkey, 12 - 13 May 2018

TÜRKİYE’DE ÖZ DENETİM SORUNU VE BASIN İLAN KURUMU’NUN DENETİM İŞLEVİ

III. INES Education and Social Science Congress, Antalya, Turkey, 27 April - 01 May 2018

“NASIL MARKA ŞEHİR OLUNUR? MARKA ŞEHİROLMA SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE SAKARYA İMAJI”

ASEAD II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2017

YENİ MEDYA ORTAMINDA GÖZETİM: TÜRKİYE EKSENİNDE BİR ARAŞTIRMA

1. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.526-527

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN YEREL MEDYAYA ETKİSİ

1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.229-231

Books & Book Chapters

New Media and the Transformation of Local Media: A Mixed Research about Turkey

in: Media with Its News, Approaches and Fractions in New Media Age, Prof. Dr. Nurettin Güz and Asst. Prof. Dr. Ceren Yegen, Editor, Peter Lang GmbH, Berlin, pp.201-232, 2018

Şehirler ve İmajlar: Marka Şehir Olma Sürecinde Türkiye’deDüzce İmajı Üzerine Bir Araştırma

in: İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2017, Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür,Prof. Dr. Aytekin İşman, Editor, Sakarya Kitabevi, Sakarya, pp.452-462, 2017

Metrics

Publication

26

Project

6

Open Access

2