Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Idiopathic CD4(+) T-lymphocytopenia with bronchiectasis and hyperimmunoglobulin A

ANNALS OF SAUDI MEDICINE, cilt.28, ss.390-393, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tongue abscesses: MR imaging findings

AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY, cilt.27, ss.1300-1303, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Romatoid artritli hastalarda atlanto-aksiel subluksasyon sıklığı

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, ss.33-36, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde Beceri ve Değerleri Ne KadarÖğretiyoruz?

Sakarya University Journal of Education, cilt.7, ss.552-563, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Öğretmen Algıları ve Uygulamaları

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.379-402, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Farklı anatomik lokalizasyonlardaki lipomatozis olgularında görüntüleme bulguları

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017

A fatal case caused by massive honey bee stings

1st National Vectors and Vector-Borne Diseases Symposium (With International Participation), Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.108-109