Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE INFLUENCE AND PROBLEMS OF IBN TAYMIYYA'S DEFINITION OF WUJUH AND NAZAIR

BILIMNAME, cilt.36, ss.261-291, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kur’an Kavramlarının Anlamını Belirlemede Artzamanlı ve Eşzamanlı Semantiğin Rolü

ERÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.31, ss.313-363, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Telif ve Tercüme Tefsir Tarihi Eserleri - Tefsir Tarihi Yazımının Problemleri

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), ss.61-108, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ayetlerdeki Durak Yerlerinin Manaya Etkisi (Bakara Sûresi 96. Ayet Örneği)

BİLİMNAME: DÜŞÜNCE PLATFORMU, ss.199-221, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şuarâ Sûresi 153. ve 185. Ayetlerdeki Müsehharîn Kelimesinin Tefsirinde Görülen Anlam Farklılaşması

Marife Bilimsel Birikim, cilt.11, ss.75-95, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

el-İksîr fî Kavâidi't-Tefsîr Örneğinde Tefsir Usulü Yazımına Bir Katkı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, ss.171-200, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kur'an'ı Anlama ve Tercümede Yöntem Sorunu -İsrâ Sûresi 38. Ayet Örneği-

BILIMNAME, ss.51-63, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dilin İşlevleri Açısından Kur'an'ın Üslûbu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.171-206, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tefsirde Rivayet-Dirayet Ayırımının Ortaya Çıkışı ve Mahiyeti

BILIMNAME, ss.45-60, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

”İslam İlimler Tarihi Açısından Tefsir İlminin Ortaya Çıkışı”

İslam ve Yorum Sempozyumu III: Din, Bilim ve Medeniyet (Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına) İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 11-12 Nisan 2019 Malatya, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2019, cilt.3, ss.77-98

Modern Dönem Tefsir 'Gelenek'inin Tahlili: Yapılanlar, Yapıl(a)mayanlar ve Yapılmaması Gerekenler

İslam ve Yorum Sempozyumu II: 21. Asırda İslam Dünyasının Görünümü (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), Malatya, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2018, cilt.2, ss.131-158

Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından sunulan "Cihad Ayetleri: Tefsir Birikimine, İslam Geleneğine ve Günümüze Yansımaları" başlıklı tebliğin müzakeresi.

"İslam Kaynaklarında, Geleneğinde ve Günümüzde Cihad" KURAMER, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2016, ss.174-199

'Başlangıçta Tefsir Hadisin Bir Bölümüydü' İddiasının Kaynağı ve Değeri

Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2014, ss.35-74

Osmanlı Hat Levhalarının Söz Edimleri Perspektifinden Değerlendirilmesi (XII.-XVIII. Yüzyıllar ve Ayet İçerikli Hat Levhaları Bağlamında)

Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları, İlim Yayma Vakfı Kur'an ve Tefsir Akademisi, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Ağustos 2010, ss.187-214

'Tefsir Nasıl Bir İlimdir?' Tartışmasına Tefsir Müktesebatı Çerçevesinde Bir Yaklaşım

Tefsir Nasıl Bir İlimdir?, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2010, ss.204-216

İctimaî Tefsirden Sosyolojik Tefsire -Kavram ve İçerik Analizi Işığında Bir Değerlendirme-

Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar, İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir Akademisi, İstanbul, Türkiye, 10 - 14 Ağustos 2009, ss.307-338

Kitap & Kitap Bölümleri

Sözlükbilim ve Tefsir -Tehzîbü'l-Lüga-

Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2019

Tefsir Tarihi Yazımı ve Problemleri

Araştırma Yayınları, Ankara, 2017

Tefsir Geleneğinde Anlam-Yorum, Nüzul-Siret İlişkisi

Kur’an Kelimelerinin Anlamlarını Belirlemede Artzamanlı ve Eşzamanlı Semantiğin Rolü, Mustafa ÖZTÜRK, Editör, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, ss.43-87, 2017

Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu

Araştırma Yayınları, Ankara, 2015

Tefsire Akademik Yaklaşımlar

Dil Merkezli Tefsir Çalışmaları, Mehmet Akif Koç, İsmail Albayrak , Editör, Otto, Ankara, ss.323-356, 2013

Diğer Yayınlar