Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 KURAMER tarafından düzenlenen "Kur'an ve Pozitif Bilim" Başlıklı Sempozyumda Genel Müzakereci, 27 Nisan 2019, İstanbul

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 "İslam İlimler Tarihi Açısından Tefsir İlminin Ortaya Çıkışı", İslam ve Yorum Sempozyumu III: Din, Bilim ve Medeniyet (Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına), İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 11-12 Nisan 2019 Malatya.

  Çalışma Grubu

  Malatya, Türkiye

 • 2018 "Modern Dönem Tefsir 'Gelenek'inin Tahlili: Yapılanlar, Yapıl(a)mayanlar ve Yapılmaması Gerekenler", İslam ve Yorum Sempozyumu II: 21. Asırda İslam Dünyasının Görünümü, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2-3 Mayıs 2018 Malatya

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2018 KURAMER tarafından düzenlenen "Zâhirî Selefî Din Yorumu Sempozyumu" Başlıklı Sempozyumda Genel Müzakereci, 28 Nisan 2018, İstanbul

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 "Tefsir Geleneğinin Teşekkülünde Farklı Görüşlerin Etkisi ve Tenkit", İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenenDünden Bugüne Tefsirde Farklı Bakış Açıları ve Tenkid İlmî Toplantı, 4 Mart 2017, Ankara

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2016 "İslam Kaynaklarında, Geleneğinde ve Günümüzde Cihad" Konulu Sempozyumda Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından sunulan "Cihad Ayetleri: Tefsir Birikimine, İslam Geleneğine ve Günümüze Yansımaları" başlıklı tebliğin müzakeresi, KURAMER

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 " 'Başlangıçta Tefsir Hadisin Bir Bölümüydü' İddiasının Kaynağı", Tefsir Tarihi Yazımı (Dünü, Bugünü, Yarını) Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 23-24 Ekim 2014.

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2014 "Kur’an Kavramlarının Anlamını Belirlemede Artzamanlı ve Eşzamanlı Semantiğin Rolü", 2. Uluslararası Kur'an'ı Yeniden Düşünme -Kur’an Kavramları- Sempozyumu, İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü, 10-11 Mayıs 2014.

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2011 "Osmanlı Tefsir Literatüründe Hurufilik İzleri -Beyazıd Halife Örneği" Başlıklı tebliğin müzekeresi, Osmanlı Toplumunda Kur'an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları II, Kur'an ve Tefsir Akademisi, 19-21 Eylül 2011.

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 "Kur'an Meallerinde Erken Dönem Tefsir Literatüründen Yeterince Yararlanılmaması Sorunu", Kur'an'ın Türkçe Mealleri ve Sorunları Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 5 Kasım 2010.

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2010 "Osmanlı Hat Levhalarının Söz Edimleri Perspektifinden Değerlendirilmesi (XII.-XVIII. Yüzyıllar ve Ayet İçerikli Hat Levhaları Bağlamında), Osmanlı Toplumunda Kur'an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları (13-18. Yüzyıllar), Kur'an ve Tefsir Akademisi, 2-6 Ağustos 2010.

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 " 'Tefsir Nasıl Bir İlimdir?' Tartışmasına Tefsir Müktesebatı Çerçevesinde Bir Yaklaşım", "Tefsir Nasıl Bir İlimdir" Konulu İlmî İhtisas Toplantısı'nda Murat Sülün tarafından sunulan "Tefsir İlim Midir? Nasıl Bir İlimdir" başlıklı tebliğin müzakeresi, İSAV, 15-16 Mayıs 2010.

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 "Terim, İçerik ve İşlev Analizi Işığında Sosyolojik Tefsir", Tarihten Günümüze Kur'an'a Yaklaşımlar, Kur'an ve Tefsir Akademisi, 10-14 Ağustos 2009.

  Katılımcı

  İstanbul , Türkiye

 • 2008 Tarihte ve Günümüzde Kur'an İlimleri ve Tefsir Usûlü, Kur'an ve Tefsir Akademisi, 18-23 Ağustos 2008.

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Temmuz 2012 Akdeniz İlahiyat Araştırmaları Ödülleri

  Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1