Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Tefsir Tarihi Yazımının Gelişimi -İsmail Cerrahoğlu ve İsmail Çalışkan’ın Tefsir Tarihi Kitapları Bağlamında-

1. INTERNATIONAL BLACKSEA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, Trabzon, Turkey, 23 December 2023, pp.1042-1054

İbn Cüzey’in Nesh Anlayışı (et-Teshîl li ‘Ulûmit’t-Tenzîl Bağlamında)

1. INTERNATIONAL BLACKSEA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, Trabzon, Turkey, 23 December 2023, pp.1055-1070

Tenzil Dönemi Sonrasındaki İlmî ve Mezhebî Gelişmelerin Meallerdeki Yansımaları

Kur'an Mealleri ve Metin Merkezci Yorum, İstanbul, Turkey, 28 December 2019, pp.55-118

”İslam İlimler Tarihi Açısından Tefsir İlminin Ortaya Çıkışı”

İslam ve Yorum Sempozyumu III: Din, Bilim ve Medeniyet (Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına) İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 11-12 Nisan 2019 Malatya, Ankara, Turkey, 11 - 12 April 2019, vol.3, pp.77-98

Modern Dönem Tefsir 'Gelenek'inin Tahlili: Yapılanlar, Yapıl(a)mayanlar ve Yapılmaması Gerekenler

İslam ve Yorum Sempozyumu II: 21. Asırda İslam Dünyasının Görünümü (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), Malatya, Turkey, 2 - 03 May 2018, vol.2, pp.131-158

'Başlangıçta Tefsir Hadisin Bir Bölümüydü' İddiasının Kaynağı ve Değeri

Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 23 - 24 October 2014, pp.35-74

Osmanlı Hat Levhalarının Söz Edimleri Perspektifinden Değerlendirilmesi (XII.-XVIII. Yüzyıllar ve Ayet İçerikli Hat Levhaları Bağlamında)

Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları, İlim Yayma Vakfı Kur'an ve Tefsir Akademisi, İstanbul, Turkey, 2 - 06 August 2010, pp.187-214

'Tefsir Nasıl Bir İlimdir?' Tartışmasına Tefsir Müktesebatı Çerçevesinde Bir Yaklaşım

Tefsir Nasıl Bir İlimdir?, İstanbul, Turkey, 15 - 16 May 2010, pp.204-216

Vücûh Ve Nezâirin Terimleşme Süreci Nezâir In Eşanlamlılık Olarak Tanımlanması Sorunu

Tarihten Günümüzde Kur'an İlimleri ve Tefsir Usûlü, İstanbul/Ankara, Turkey, 18 - 23 August 2008, pp.441-475

İctimaî Tefsirden Sosyolojik Tefsire -Kavram ve İçerik Analizi Işığında Bir Değerlendirme-

Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar, İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir Akademisi, İstanbul, Turkey, 10 - 14 August 2009, pp.307-338

Books & Book Chapters

Tefsir Tarihi Yazımı ve Problemleri

Araştırma Yayınları, Ankara, 2021

Sözlükbilim ve Tefsir -Tehzîbü'l-Lüga-

Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2019

Kur’an Kelimelerinin Anlamlarını Belirlemede Artzamanlı ve Eşzamanlı Semantiğin Rolü

in: Tefsir Geleneğinde Anlam-Yorum, Nüzul-Siret İlişkisi, Mustafa ÖZTÜRK, Editor, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, pp.43-87, 2017

Tefsir Tarihi Yazımı Sempozyumu

Araştırma Yayınları, Ankara, 2015

Other Publications

Metrics

Publication

38

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

4

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Thesis Advisory

11

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals