Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Otizmde mikroRNA Profili.

14. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2015, ss.153