Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bioremediation of Chromium with Recombinant and Wild Bacteria

International Conference on Access to Recent Advances in Engineering and Digitalization (ARACONF 2020), Kayseri, Turkey, 5 - 07 March 2020, pp.50

Ağır Metallerin İleri Biyolojik Arıtımında Rekombinant Bakterilerin Kullanımı

6th International Scientific Research Congress, Science and Engineering, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.128

AĞIR METALLERİN BİYOLOJİK ARITIMINDA REKOMBİNANT GEN TEKNOLOJİSİNİN ÖNEMİ

6.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 1 - 03 November 2019

Biological Treatment of Heavy Metals by Gene Technology

1st International Conference on Environment, Technology and Management, ICETEM, Niğde, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.78-87

Environmental Conditions Affecting the Removal of Chromium by Bacteria

1st İnternational Conference on Environment, Technology and Management, ICETEM, Niğde, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.69-77

MECHANISMS OF HEXAVALENT CHROMIUM RESISTANCE AND REMOVAL BY BACTERIA

Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.291-303

ATIKSU GERİ KAZANIMINDA MİKRO KİRLETİCİLERİN ETKİSİ

Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi (UKSAY) Sempozyumu, 25 - 27 October 2018

ARITILMIŞ ATIKSULARIN POTANSİYEL FAYDALARI VE KARŞILAŞABİLİNECEK SORUNLAR

Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi (UKSAY) Sempozyumu, Denizli, Turkey, 25 - 27 October 2018

Atıksu Geri Kazanımında Mikrokirleticilerin Etkisi

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, Denizli, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.1256-1263

Arıtılmış Atıksuların Potansiyel Faydaları ve Karşılaşılabilinecek Sorunlar

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, Denizli, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.1219-1226

Kentlerde Sürdürülebilir Su Yönetimi

II. Uluslararası Şehir, Çevre, Sağlık Kongresi, Nevşehir, Kapadokya, Turkey, 16 - 20 April 2018

Sürdürülebilir Şehir Yaşamı ve Su Yönetiminde Gri Su Sisteminin Önemi

II. Uluslararası Şehir, Çevre, Sağlık Kongresi, Nevşehir, Kapadokya, Turkey, 16 - 20 April 2018 Sustainable Development

Atıksulardan Mikro Kirleticilerin Giderimi

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 March - 24 April 2018, pp.2049

Kentlerde Sürdürülebilir Su Yönetimi, Sustainable Water Management in Cities

IInd International Urban, Environment and Health Congress, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.544 Sustainable Development

Disposal of Micro Pollutants From Waste Water

International Water and Enviroment Congress, 22 - 24 March 2018

Mikro Kirletcileri Giderme Yöntemleri

4th International Water Congress, 2 - 04 November 2017

Mikrokirleticileri Giderme Yöntemleri

4. Uluslararası Su Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 November 2017, pp.183-188

Gri Suyun Türkiye'deki Uygulama Örnekleri

12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.201-218

Environmental Effects of Renewable Energy Sources and Their Potentials in Turkey

International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2017, pp.1410 Sustainable Development

Laboratory Scale Submerged Membrane Bioreactors (SMBR) for the Treatment of Rural Areas Wastewater

INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, Nevşehir, Turkey, 20 - 23 May 2015, pp.226 Sustainable Development

Meyve Endüstrisi Atıklarının Biyogaz Üretim Potansiyellerinin Araştırılması

İWES, 2. Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2010, pp.225-226

Investigation Of Kayseri Municipal Wastewater Treatment Plant Sludge Digester Efficiency

International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium, Turkey, 1 - 04 April 2010, pp.1319-1321 Sustainable Development

Yamula Barajı’nın Havza Ekosistemi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi

8. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Cyprus (Kktc), 1 - 04 August 2008, pp.157

Kayseri İli Atık Problemi ve Yönetimine Genel Bir Bakış

Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 March 2008, pp.789-792

Kayseri Şehri Tehlikeli Atık Potansiyelinin Araştırılması

7. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Turkey, 1 - 04 September 2007, pp.191 Sustainable Development

Kayseri Şehrinin Kızılırmak Nehrini Kirletme Potansiyeli

7. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Turkey, 1 - 04 January 2007, pp.191

Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü

Temiz Çevre, Atıklar ve Geri Dönüşüm Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 12 - 13 June 2006, pp.89-93 Sustainable Development

Nitrojen Giderimi için Nitritin Ana Madde Olarak Belirlenerek Geliştirilen Konseptsiyonel Model

VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 November 2005, pp.148-152

Books & Book Chapters

Biyolojik Arıtma

in: Katı Atık Yönetimi ve Teknolojileri, Demir A., Akça L., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.628-650, 2017 Sustainable Development

Metrics

Publication

60

Citation (WoS)

113

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

98

H-Index (Scopus)

4

Project

15

Thesis Advisory

8

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals