Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Craniofacial Fibrous Dysplasia

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Diş Hekimliği Fakültesinde Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Tetkiki İstenmesinin Sebepleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mandibula Angulusunda Soliter Periferal Osteoma: Nadir BirOlgu

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.118-121, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Solitary Peripheral Osteoma at the Angle of The Mandible: A Rare Case

Journal of Ege University School of Dentistry, cilt.39, sa.2, ss.118-121, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Temporomandibuler Eklem Görüntüleme Yöntemleri

Türkiye Klinikleri, cilt.2, sa.2, ss.18-27, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SÜRMÜŞ KOMPAUND ODONTOMA: BİR OLGU SUNUMU

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SUBMANDIBULAR SIALOLITH: A CASE REPORT

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2018

KAYSERİ İLİ POPÜLASYONUNDA DİŞ ANOMALİLERİ VE KONJENİTAL DİŞ EKSİKLİKLERİ PREVALANSI

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.6, ss.50-54

STAFNE BONE CAVITY: A CASE REPORT

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2018

KAYSERİ İLİ POPÜLASYONUNDAKİ MANDİBULAR PREMOLAR DİŞLERİN KÖK VE KANAL MORFOLOJİLERİNİN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE İNCELENMESİ

3. ULUSLARARASI ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, 25 - 28 Nisan 2019, cilt.6, ss.346-350

KAYSERİ İLİ PEDİATRİK HASTA POPÜLASYONUNDA ÜÇÜNCÜ MOLAR DİŞ EKSİKLİĞİNİN PREVELANSININ İNCELENMESİ

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.6, ss.323-327

Meziyodens: Bir Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019

Submandibular Sialolit: Bir Olgu Sunumu

Türk Diş Hekimleri Birliği Uluslararası Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019

Kalsifiye Odontojenik Kist: Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019

Effects of Neutrophil and Platelets on Maxillomandibular Cysts

Turkish Association Of Oral And Maxillofacial Surgery 26th International Scientific Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Nisan - 02 Mayıs 2019, cilt.1, ss.104-105

İmplant Diş Hekimliğinde İnferior Alveolar Sinir Hasarı: Bir Olgu Sunumu

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 Nisan 2019

MONOSTOTIC AND CRANIOFACIAL FIBROUS DYSPLASIA: REPORT OF TWO CASES

European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, 13 - 16 Haziran 2018, ss.198

Relatıonship Between Facıal Morphology And Tongue Thıckness Measured By Ultrasonography

93rd Congress of the European Orthodontic Society, Montero, Bolivya, 5 - 10 Haziran 2017

Ultrasonographic Tongue Thickness Evaluation of Patients with Class I, Class II and Class III Maloclusion

22nd Bass Congress Contemporary Challenges in Dentsitry, Selanik, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017