Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Body Image and Sexual Self-confidence in Patients with Chronic Urticaria

Sexuality And Disability, cilt.38, ss.147-159, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminin Öğrenci İletişim Doyumu Üzerine Olan Etkisi: Path Analizi

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.17, ss.45-52, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İNTÖRN PSİKİYATRİ KLİNİK UYGULAMALARINA YÖNELİK HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF ÇALIŞMA

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.1-17, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Learned Resourcefulness, Anxiety and Depression Levels in Patients with Chronic Pain

International Journal of Caring Sciences, cilt.12, ss.240-247, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stresle Başetmede Geliştirilebilir Bir Boyut: Öğrenilmiş Güçlülük

Journal of Contemporary Medicine, cilt.8, ss.377-380, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The relationship between learned resourcefulness, anxiety, and depression in patients with atrial fibrillation

International Journal of Caring Sciences, cilt.10, ss.146-152, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatrik Rehabilitasyon

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, ss.31-33, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kabul ve kararlılık temelli danışmanlığın yaşam kalitesi ve sigara bıraktırma üzerine etkisi

K.K.T.C Uluslararası katılımlı alkol ve madde bağımlılığı kongresi, 28 Kasım - 01 Aralık 2019

Üniversite Öğrencilerinde sosyal onay ihtiyacının sigara bağımlılığı üzerine etkisi: Bir yapısal eşitlik modellemesi

K.K.T.C. uluslararası katılımlı alkol ve madde bağımlılığı kongresi, 28 Kasım - 01 Aralık 2019

KRONİK ÜRTİKER HASTALARINDA BEDEN İMAJI VE CİNSELÖZGÜVEN

I. AHİ EVRANULUSLARARASITIP VE SAĞLIKBİLİMLER KONGRESİ, 11 - 14 Nisan 2019

Evde Bakım Hizmeti Alan Yaşlılarda Depresyon, Umutsuzluk ve İntihar Düşüncesi

Uluslararası 4. Adli Hemşirelik, 3. Adli Sosyal Hizmet, 2. Adli Gerontoloji Kongresi, 18 - 20 Ekim 2018

Ergenler İçin Yeni Bir Tehdit: Siber Mağduriyet

Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi, 26 - 28 Nisan 2018

Hemşirelikte Lisans Eğitiminin Değerlendirilmesi Üç Farklı Eğitim Modeli

5. Uluslar arası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

Palyatif Bakım ve Maneviyat

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Türkiye, 26 - 28 Mart 2015

PALYATİF BAKIM ve MANEVİYAT

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Konya, Türkiye, 26 - 28 Mart 2015

SUPPORTING INTERVENTION FOR FAMILIES AND PATIENTS WITH MENTAL ILLNESS

Horatio, European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013