Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnanç ve Tutum İlişkisinde Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminin Etkisi


Creative Commons License

Evli M.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.64-74, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2021
  • Doi Numarası: 10.38108/ouhcd.823895
  • Dergi Adı: Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.64-74

Özet

Amaç: Bu araştırmada, hemşirelik öğrencilerinde ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve tutum ilişkisinde psikiyatri hemşireliği eğitiminin etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı ilişkisel bir çalışmadır. Veriler hemşirelik bölümü son sınıf psikiyatri hemşireliği klinik uygulamasını tamamlamış 201 öğrenciden elde edilmiştir. Veriler tanıtıcı bilgi formu, Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği, Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik Toplum Tutumları Ölçeği ve Psikiyatri Hemşireliği Eğitimini Değerlendirme Formu ile toplanmıştır. Analiz işleminde tanımlayıcı istatistikler ve yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Bulgular: Psikiyatri hemşireliği eğitimi ile psikolojik problemleri bulunan kişilere yönelik tutumlar arasında negatif yönlü ve zayıf bir korelasyon saptanmıştır (p<0,01). Psikolojik problemleri yönelik inançlar ile psikolojik problemleri bulunan kişilere yönelik tutumlar pozitif yönlü ve zayıf ilişkilidir (p<0,01). Test edilen model ile veriler arasında uyum belirlenmiştir. Psikolojik problemlere yönelik inançlar, psikolojik problemleri bulunan kişilere yönelik tutumları etkilemiştir (p<0,05). Ayrıca psikiyatri hemşireliği eğitiminin psikolojik problemleri bulunan kişilere yönelik tutumları etkilediği saptanmıştır (p<0,05). Son olarak psikolojik problemlere yönelik inançlar ile psikolojik problemleri bulunan kişilere yönelik tutum etkileşiminde psikiyatri hemşireliği eğitimi aracı değildir (p>0,05). Sonuç: Psikolojik problemlere yönelik inançlar ve psikiyatri hemşireliği eğitimi psikolojik problemleri bulunan kişilere yönelik tutumları etkilemektedir. Psikolojik problemlere yönelik inançlar ile psikolojik problemleri bulunan kişilere yönelik tutum etkileşiminde psikiyatri hemşireliği eğitiminin aracı rolü bulunmamaktadır. Anahtar kelimeler: Ruhsal hastalığa yönelik inanç, tutum, psikiyatri hemşireliği eğitimi