Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pleuropulmonary blastoma: A report of two cases

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.28, ss.209-212, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Migration of four Kirschner wires from the humerus to the vertebral column passing through the lung

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.24, ss.151-154, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

PULMONARY LANGERHANS CELL HISTIOCYTOSIS MIMICKING BRONCHIAL ASTHMA

PEDIATRIC BLOOD & CANCER, cilt.60, ss.242, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bilateral staged thoracotomy for multiple lung hydatidosis

JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY, cilt.8, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of the early results of Nuss and modified Ravitch operation techniques in pectus excavatum repair

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.17, ss.198-202, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Turban pin aspiration: Non-asphyxiating tracheobronchial foreign body in young Islamic women

THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON, cilt.54, ss.273-275, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Giant lipoma of the chest wall

Current Thoracic Surgery, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnhalasyon Yaralanmaları

Turkiye Klinikleri Journal of Thoracic Surgery Special Topics, cilt.6, ss.60-66, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Rare Cause of Spontaneous Pneumomediastinum: Ecstasy Ingestion

TURKISH THORACIC JOURNAL, cilt.16, ss.198-200, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Foreign Body Aspiration from Tracheostomy Inlet

EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.14, ss.142-144, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ampiyem: Torakoplasti.

Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi Özel Sayısı, cilt.5, ss.205-208, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akciğerin Mikotik Enfeksiyonları: Mukormikozis.

Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi özel sayısı, cilt.5, ss.134-140, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Travmatik Yağ Embolisi Sendromu: Olguların Klinik Analizi.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.32, ss.201-206, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Postoperatif dönemde gelişen bir malign hipertermi olgusu

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, cilt.3, ss.48-51, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malign Plevral Effüzyonun VATS ile Palyatif Tedavisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.31, ss.162-168, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Unıportal Surgery in mediastinitis

Toraks Derneği Uluslararası katılımlı 22. Yıllık Kongresi, 14 - 19 Nisan 2019

Çocukluk çağı nadir spontan pnömotoraks nedenleri

10. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2019

analysis of patients underwent tube thoracostomy in emergency room

4. İNTERCONTİNENTAL EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS, 4. İNTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 13. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017

Sıradışı bir özefageal yabancı cisim: Fırıncı jileti.

8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

Iatrogenic Pneumomediastinum and Subcutaneous Emphysema After Mandibular Left First Molar Tooth Extraction: A Case Report and Literature Review

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery., İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Nisan 2014, ss.665

Sıradışı Bir Kist Hidatik Olgusu

VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013, ss.3

Trakeal Stenozlar: Cerrahi Tedavi ve Sonuçları.

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Mayıs 2010, ss.2

Açık Pencere Torakostomisi veya Eloesser Fleple 10 Yıllık Deneyimimiz.

Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2009, ss.3

Hickman Kateter Uygulamaları: 323 Olgu Nedeniyle:

Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2008, ss.1

Pektus ekskavatumda cerrahi tedavi

Toraks Derneği II. Kongresi,, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1998, ss.36

Pektus ekskavatumda cerrahi tedavi.Yedi yıllık deneyim

Toraks Derneği İkinci Kongresi, Talya oteli, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1988, ss.36