Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Migration of four Kirschner wires from the humerus to the vertebral column passing through the lung

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.24, ss.151-154, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Bilateral staged thoracotomy for multiple lung hydatidosis

JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY, cilt.8, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Comparison of the early results of Nuss and modified Ravitch operation techniques in pectus excavatum repair

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.17, ss.198-202, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Complications of bronchoscopy for foreign body removal: experience in 1035 cases

ANNALS OF SAUDI MEDICINE, cilt.26, ss.283-287, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Turban pin aspiration: Non-asphyxiating tracheobronchial foreign body in young Islamic women

THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON, cilt.54, ss.273-275, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İnhalasyon Yaralanmaları

Turkiye Klinikleri Journal of Thoracic Surgery Special Topics, cilt.6, ss.60-66, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Rare Cause of Spontaneous Pneumomediastinum: Ecstasy Ingestion

TURKISH THORACIC JOURNAL, cilt.16, ss.198-200, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Akciğerin Mikotik Enfeksiyonları: Mukormikozis.

Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi özel sayısı, cilt.5, ss.134-140, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ampiyem: Torakoplasti.

Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi Özel Sayısı, cilt.5, ss.205-208, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Travmatik Yağ Embolisi Sendromu: Olguların Klinik Analizi.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.32, ss.201-206, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Postoperatif dönemde gelişen bir malign hipertermi olgusu

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, cilt.3, ss.48-51, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malign Plevral Effüzyonun VATS ile Palyatif Tedavisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.31, ss.162-168, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sıradışı bir özefageal yabancı cisim: Fırıncı jileti.

8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 April 2015

Iatrogenic Pneumomediastinum and Subcutaneous Emphysema After Mandibular Left First Molar Tooth Extraction: A Case Report and Literature Review

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery., İstanbul, Türkiye, 3 - 06 April 2014, ss.665

Sıradışı Bir Kist Hidatik Olgusu

VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 April 2013, ss.3

Trakeal Stenozlar: Cerrahi Tedavi ve Sonuçları.

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 May 2010, ss.2

Açık Pencere Torakostomisi veya Eloesser Fleple 10 Yıllık Deneyimimiz.

Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 April 2009, ss.3

Hickman Kateter Uygulamaları: 323 Olgu Nedeniyle:

Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 April 2008, ss.1

Pektus ekskavatumda cerrahi tedavi

Toraks Derneği II. Kongresi,, Antalya, Türkiye, 1 - 04 May 1998, ss.36

Pektus ekskavatumda cerrahi tedavi.Yedi yıllık deneyim

Toraks Derneği İkinci Kongresi, Talya oteli, Antalya, Türkiye, 1 - 04 May 1988, ss.36