Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dynamic virtual cellular manufacturing through agent-based modelling

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING, cilt.30, sa.6, ss.564-579, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Agent-based dynamic part family formation for cellular manufacturing applications

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, cilt.53, sa.3, ss.774-792, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Multi-colony ant algorithm for parallel assembly line balancing with fuzzy parameters

JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, cilt.23, sa.6, ss.283-295, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Multiple-colony ant algorithm for parallel assembly line balancing problem

APPLIED SOFT COMPUTING, cilt.11, sa.3, ss.3186-3198, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Fuzzy Bayesian reliability and availability analysis of production systems

COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, cilt.59, sa.4, ss.690-696, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Solving p-Hub Median Problem via Artificial Bee Colony Algorithm Considering Different Search Strategies

International Conference on Human Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Nevşehir, Türkiye, 05 Temmuz 2019, ss.75-79

Çok Atamalı-Kapasitesiz p-ADÜ Medyan Probleminin Yapay Arı Kolonisi Algoritmasıyla Çözümü

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 39. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 Haziran 2019, ss.81

Modelling of Reverse Logistics Network With Agent Based Systems

International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling, 3 - 07 Temmuz 2016

Kapalı Döngü Tedarik Zinciri Ağının Etmen Tabanlı Sistemler İle Modellenmesi

37. Yöneylem Araştırması Ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2017, ss.65

MODELING OF REVERSE LOGISTICS NETWORK WITH AGENT BASED SYSTEMS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ANALYSIS AND MATHEMATICAL MODELING, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Temmuz 2017, ss.42

Kapalı döngü tedarik zinciri ağının etmen tabanlı sistemler ile modellenmesi

37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2017

Tesis İçi Milkrun Sistemi İçin Etmen Tabanlı Modelleme Yaklaşımı

37. Yöneylem Araştırması Ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2017, ss.105

Müşteri Davranışlarının Kapalı Döngü Tedarik Zinciri Ağı Tasarımına Etkisi

Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017, ss.223-240

Formation of dynamic virtual manufacturing cells through agent based modeling

YA/EM 2013: Yöneylem Arastirmasi / Endüstri Mühendisligi Kongresi 33. Ulusal Kongresi, International IIE Conference, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013

Multiple ant colony algorithm for balancing parallel assembly lines with fuzzy parameters

FUZZYSS'11: 2nd International Fuzzy Systems Symposium, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.163-168

Etmen tabanli benzetim: ANYLOGICTM yazilimi ve ornek bir uygulama

Endustri Mühendisligi Yazilimlari ve Uygulamalari Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2011, ss.197-204

Solving vehicle deployment planning problem by using agent based simulation modeling

2nd International Symposium on Computing in Science & Engineering, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2011, ss.338-340

Montaj hatlarının hazırlık süreleri dikkate alınarak karınca kolonisi algoritması ile dengelenmesi ve çizelgelenmesi

YA/EM 2010 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 30. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010

Balancing parallel assembly lines via ant colony optimization

39th International Conference on Computers & Industrial Engineering (CIE39), Fransa, 1 - 04 Temmuz 2009, ss.512-517 identifier identifier

Çok kriterli paralel montaj hattı dengeleme problemine çok kolonili karınca optimizasyonu yaklaşımı

YA/EM 2009 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2009

Bayes ağları ile uçuş gecikmelerinin analizi

YA/EM 2009 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2009

Parallel montaj hattı dengelemede çok kolonili karınca kolonisi optimizasyonu

YA/EM 2008 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2008

Analysis of maintenance data of an airline

HDM 2008: International Conference on Multivariate Statistical Modeling and High Dimensional Data Mining, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2008

İstikbal Mobilya A.Ş.'de Yatak Montaj Hattı Tasarımı

YA/EM 2007-Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2007

İstikbal Mobilya A.Ş.’xxde Yatak Montaj Hattı Tasarımı

YA/EM 2007-Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2007