Araştırma Alanları

  • Endüstri Mühendisliği

  • Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri

  • Benzetim

  • İmalat Sistemleri Modellemesi ve Analizi