Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Cutaneous symptoms of patients diagnosed with COVID-19 in one province: a cross-sectional survey

Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, vol.35, no.2, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Long-term effect of systemic isotretinoin on female fertility.

Cutaneous and ocular toxicology, vol.36, pp.132-134, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

The frequency of hematuria in acne vulgaris patients during isotretinoin treatment.

Cutaneous and ocular toxicology, vol.36, pp.74-76, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Topical sirolimus for the treatment of angiofibromas in tuberous sclerosis

INDIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY VENEREOLOGY & LEPROLOGY, vol.83, no.1, pp.27-32, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effect of systemic isotretinoin on male fertility

CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY, vol.35, no.4, pp.296-299, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Cutaneous Amyloidoma: A Rare Case Report

ANNALS OF DERMATOLOGY, vol.28, no.5, pp.643-645, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Effect of anterior uveitis in Behçet's disease on neutrophil to lymphocyte ratio

International Eye Science, vol.16, no.4, pp.607-609, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Thyroid abnormalities in paediatric patients with vitiligo: retrospective study

POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII, vol.33, no.3, pp.232-234, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Skin findings of geriatric patients in Turkey: A 5-year survey

DERMATOLOGICA SINICA, vol.33, no.4, pp.196-200, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier

Dermatological disorders in geriatric patients Geriatrik hastalarda dermatolojik sorunlar

Turk Dermatoloji Dergisi, vol.8, no.4, pp.206-209, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier

Heart Rate Recovery Is Impaired in Patients with Psoriasis

MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, vol.22, no.6, pp.567-570, 2013 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Eccrine syringofibroadenoma

EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY, vol.18, no.4, pp.478-479, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Shoe dermatitis from para-tertiary butylphenol formaldehyde

CONTACT DERMATITIS, no.56, pp.294-295, 2007 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

FACTORS ASSOCIATED WITH STRIA GRAVIDARUM FORMATION AND BODY PERCEPTION IN WOMEN

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.163-171, 2021 (International Refereed University Journal)

The Effect of Helicobacter Pylori Eradication on Psoriasis Course

Global Dermatology, vol.4, no.3, pp.1-4, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Enjeksiyonel lipoliz ve komplikasyonları

Türkiye Klinikleri, vol.10, no.4, pp.258-261, 2017 (Other Refereed National Journals)

Behçet Hastalığı Mukokutanöz Klinik Bulgular

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, vol.10, no.4, pp.278-282, 2017 (Other Refereed National Journals)

Papillon Lefe’vre Syndrome with Hepatic Abscess

Clinical Dermatology and Research Journal, vol.1, no.1, pp.1-2, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of anterior uveitis in Behçet’xxs disease on neutrophil to lymphocyte ratio

International Journal Of Ophthalmology, vol.16, no.4, pp.607-609, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lipoliz yöntemleri ve Uygun Hasta

Türkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics, vol.9, no.1, pp.74-79, 2016 (Other Refereed National Journals)

Allergic Contact Dermatitis Caused by Both Eucalyptus Oil and Spruce Oil

International Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports, vol.7, no.2, pp.1-3, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Frequency of Childhood Dermatological Diseases: An Analysis of 8551 Cases

Journal of the Turkish Academy of Dermatology, vol.10, no.1, pp.1-6, 2016 (Other Refereed National Journals)

Lipoid proteinosis

Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica, vol.25, no.1, pp.19-21, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier identifier identifier

IPL lerin Dermatokozmetolojide Kullanımı

Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics, vol.9, no.3, pp.38-43, 2016 (Other Refereed National Journals)

The skin findings of pregnant women and our treatment choices A Turkish experience: A 5 year survey

Kafkas Journal of Medical Sciences, vol.6, no.1, pp.46-52, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Skin Findings of Pregnant Women and Our Treatment Choices: A 5-Year Survey

KAFKAS TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.46-52, 2016 (National Refreed University Journal)

Aftöz ülserler

türkiye klinikleri dermatoloji, vol.8, no.4, pp.59-62, 2015 (Other Refereed National Journals)

Çocukluk çağında nadir görülen deri tümörleri

Türkiye Klinikleri J Dermatol, no.9, pp.6-14, 2015 (Other Refereed National Journals)

Rare skin tumours in childhood: Review Çocukluk Çaginda Nadir Görülen Deri Tümörleri

Turkiye Klinikleri Dermatoloji, vol.25, no.1, pp.6-14, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Geriatrik Hastalarda Dermatolojik Sorunlar

TÜRK DERMATOLOJİ DERGİSİ, vol.8, no.4, pp.206-209, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kutanöz B Hücreli Lenfomalar

Türkiye Klinikleri Dermatoloji, vol.7, no.2, pp.24-29, 2014 (Other Refereed National Journals)

Orfun indüklediği Büllöz Pemfigoid Olgusu

TÜRK DERMATOLOJİ DERGİSİ, no.1, pp.91-93, 2013 (Other Refereed National Journals)

Psödoksantoma Elastikum

Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, no.19, pp.27-30, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylere karadut şurubu ile yapılan ağız bakımının oral mukozit iyileşmesi üzerine etkisi

2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 28 September 2019, pp.65

White fibrous papulosus of the neck

Annual Meeting of the American-Academy-of-Dermatology (AAD), California, United States Of America, 16 - 20 February 2018, vol.79 identifier

Zor psoriasis olgu sunumu

3. Ulusal Psoriasis Sempozyumu, Turkey, 29 March - 01 April 2018

TNF Alfa inhibitörlerinin tetiklediği 3 psoriasis olgusu

3. Ulusal Psoriasis Sempozyumu, Turkey, 29 March - 01 April 2018

Skin tumors in pregnancy

3. NATIONAL DERMATOLOGY AND COSMETOLOGY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, Turkey, 14 - 17 March 2018

Pregnancy related pruritus

3. NATIONAL DERMATOLOGY AND COSMETOLOGY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, Turkey, 14 - 17 March 2018

A rare cause of facial hypertrichosis: Segmental odontomaxillary dysplasia

3rd NATIONAL DERMATOLOGY AND COSMETOLOGY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, Turkey, 14 - 17 March 2018

Pregnancy related pigmentation

3. NATIONAL DERMATOLOGY AND COSMETOLOGY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, Turkey, 14 - 17 March 2018

Hodgkin lenfoma ile birliktelik gösteren bir Kaposi sarkomu olgusu

23. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Turkey, 22 - 26 November 2017

Psödolenfoma-lenfoma ayrımında ip uçları

5. Dermato Onkoloji Derneği Dermatoloji Gündemi, Turkey, 28 September - 01 October 2017

Erasmus syndrome: A case report

Annual Meeting of the American-Academy-of-Dermatology, Florida, United States Of America, 3 - 07 March 2017, vol.76 identifier

Blaschkoid pityriasis rosea

Annual Meeting of the American-Academy-of-Dermatology, Florida, United States Of America, 3 - 07 March 2017, vol.76 identifier

Red Face

2nd INTERNATIONAL DERMATOLOGY AND COSMETOLOGY CONGRESS, 15 - 18 March 2017

Retinoidler ve dermatolojik cerrahi

6. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri, Turkey, 17 - 20 November 2016

Plantar yerleşimli bir pemfigus vulgaris olgusu

26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Turkey, 19 - 23 October 2016

Girdapvari liken striatus

26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Turkey, 19 - 23 October 2016

Zor psoriasisli olgu sunumları

2. Ulusal Psoriasis Sempozyumu, Turkey, 1 - 03 April 2016

LED Treatments in Dermatology

1. INTERNATIONAL DERMATOLOGY AND COSMETOLOGY CONGRESS, 16 - 20 March 2016

Ayırıcı tanılarla pediatrik dermatolojik hastalıklar

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Turkey, 3 - 05 March 2016

Anne Çocuk Mikozis Fungoides Olgusu

22. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Turkey, 18 - 22 November 2015

Erlotinibe Bağlı Akneiform İlaç Erüpsiyonu

22. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Turkey, 18 - 22 November 2015

Pemfigus Grubu Hastalıkların Retrospektif Değerlendirilmesi

22. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Turkey, 18 - 22 November 2015

Kızıl Ejder: Hint Kınası Sonrası Gecikmiş Allerjik Kontakt Dermatit

22. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Turkey, 18 - 22 November 2015

Lipoid Proteinoz

22. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Turkey, 18 - 22 November 2015

Sistemik isotretinoinin erkek doğurganlığı üzerine etkisi

22. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, Turkey, 18 - 22 November 2015

Tümöral Evre Hızlı Geçiş Gösteren Mikozis Fungoides

22. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Turkey, 18 - 22 November 2015

Erişkin Langerhans Hücreli Histiyositoz

22. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Turkey, 18 - 22 November 2015

Multipl Oral Lenfanjiyomlar: Nadir bir Yerleşim

22. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Turkey, 18 - 22 November 2015

Erişkin langerhans hücreli histiositoz

22.Prof.Dr. A.Lütfü Tat Sempozyumu, Turkey, 18 - 22 November 2015

Erlotinibe bağlı akneiform ilaç erupsiyonu

22.Prof.Dr. A.Lütfü Tat Sempozyumu, Turkey, 18 - 22 November 2015

Multıple oral lenfanjiomlar Nadir bir yerleşim

22.Prof.Dr. A.Lütfü Tat Sempozyumu, Turkey, 18 - 22 November 2015

Tümoral evre hızlı geçiş gösteren mikozis fungoides

22.Prof.Dr. A.Lütfü Tat Sempozyumu, Turkey, 18 - 22 November 2015

Bir olgu sunumu: Disemine porokeratoz

25. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2014

Levetiracetam ile indüklenen DRESS Sendromu

25. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2014

Er-YAG lazer ile tedavi edilen Fox Fordyce olgusu

25. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2014

Er yag Lazer ile Tedavi Edilen Fox Fodyce Olgusu

XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2014

Levetiracetam ile İndüklenen DRESS Sendromu

XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2014

Blaşkoid Pitriazis Rozea

XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2014

Bir Olgu Sunumu Dissemine Porokeratoz

XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2014

Books & Book Chapters

TIRNAK DİSTROFİLERİ VE TEDAVİ

in: KANITA DAYALI DERMATOLOJİK TEDAVİ, ÜMİT TÜRSEN, Editor, SELEN YAYINCILIK, pp.865-872, 2019

PARAZİTER DERİ HASTALIKLARI

in: KANITA DAYALI DERMATOLOJİK TEDAVİ, ÜMİT TÜRSEN, Editor, SELEN YAYINCILIK, pp.873-885, 2019

Chronic Inducible urticaria Part I

in: URTICARIA AND ANGIOEDEMA, Kartal Selda Pelin, Kutlubay Zekayi, Editor, INTECH, pp.27-36, 2017

Chronic inducible urticaria Part II

in: URTICARIA AND ANGIOEDEMA, Kartal Selda Pelin, Kutlubay Zekayi, Editor, INTECH, pp.37-46, 2017

Fototerapi Kombinasyonları

in: Fotodermatoloji, Elçin G., Karadağ AS., Yılmaz E., Editor, Galenos, İstanbul, pp.246-255, 2015

Fotonanodermatoloji

in: Fotodermatoloji, Elçin G., Karadağ AS., Yılmaz E, Editor, Galenos, İstanbul, pp.65-72, 2015

Fotonanodermatoloji

in: fotodermatoloji, Gonca Elçin, Ayşe Serap Karadağ, Ertan Yılmaz, Editor, Galenos, İstanbul, pp.65-72, 2015

Fotonanodermatoloji

in: Fotodermatoloji, , Editor, Galenos, İstanbul, pp.65-72, 2015

Fototerapi kombinasyonları

in: Fotodermatoloji, Gonca Elçin, Ayşe Serap Karadağ, Ertan Yılmaz, Editor, Galenos, İstanbul, pp.246-255, 2015