Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Kasım 2015 22. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Sözel Bildiri İkincilik Ödülü

    Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 95

h-indeksi (WOS): 5