Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Kasım 201522. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Sözel Bildiri İkincilik Ödülü

    Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 51

h-indeksi (WOS): 4