Assoc. Prof. KUMRU UYAR


İktisadi ve İdari Bilimler Fak., İşletme

Üret.Yön.ve Pzlm.


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Perakende Terapi

UYAR K.

Business Management Studies: An International Journal , vol.7, pp.496-513, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2015

2015

Consumer Ethnocentrism and Brand Name Evaluations

UYAR K., DURSUN Y.

Revista Economica , vol.67, pp.80-89, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Consumer Ethnocentrism and Brand Name Evaluation

UYAR K., DURSUN Y.

revista economica , vol.67, no.1, pp.80-89, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Mutlu pazarlama yazılım gereksinimleri analizi

KAHYA ÖZYİRMİDOKUZ E., UYAR K.

8th International Management Information Systems Conference (IMISC2021), İstanbul, Turkey, 20 October 2021

2021

2021

Requirements of a digital well-being system

Kahya Özyirmidokuz E., Stoica E. A., Uyar K.

International Economic Conference in Sibiu (IECS), Sibiu, Romania, 28 May - 29 July 2021, pp.1

2019

2019

Measuring Female Entrepreneurs’ Happiness from Online Feedback

KAHYA ÖZYİRMİDOKUZ E., UYAR K., Stoica E. A.

26th International Economic Conference of Sibiu, IECS 2019, Sibiu, Romania, 24 - 25 May 2019, pp.91-100 Sustainable Development identifier

2020

2020

Duyusal Pazarlama Kavramının Tüketici Davranışlarına Etkisi ve Bir Uygulama

GÜLLÜ K., UYAR K., Gülsoy M.

19 Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 - 25 September 2020, pp.1003-1010 Sustainable Development

2020

2020

DİNDARLIK VE TÜKETİCİ DÜŞMANLIĞI

UYAR K., LEBLEBİCİ KOÇER L., salın s.

Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 - 25 September 2020, pp.1591-1598

2019

2019

Measuring female entrepreneurs’ happiness from online feedback

KAHYA ÖZYİRMİDOKUZ E., UYAR K., Eduard Alexandru S.

26th International Economic Conference – IECS 2019, Sibiu, Romania, 24 - 25 May 2019

2019

2019

Measuring female entrepreneurs’ happiness from online feedback

Kahya Özyirmidokuz E., Uyar K., Stoica E. A.

IECS 2019 (International Economics Conference), Sibiu, Romania, 23 - 25 May 2019, pp.1-7

2019

2019

Kişilik Özelliklerinin Tüketici Yenilikçiliği Üzerindeki Etkileri: Ampirik Bir Araştırma

UYAR K., Salın S.

PPAD 24. Pazarlama Kongresi (MMRA Marketing Congress), Aydın/Kuşadası, Turkey, 1 - 04 May 2019

2019

2019

MEASURING CUSTOMER EMOTIONAL FEEDBACK ABOUT A BRAND STRATEGY

Kahya Özyirmidokuz E., Uyar K., Stoica E. A.

EFBM International Forum 2019, Kyyiv, Ukraine, 21 - 24 May 2019, pp.93

2019

2019

Online Alışverişte Güven ve Teknoloji Kabul Modeli (TAM)

UYAR K.

İKSAD-İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.22

2019

2019

Üniversite Öğrencilerinin SMS Reklamcılığını Değerlendirmeleri

UYAR K.

USBIK 2019 Socıal Sciences Congress 31 Ocak-1-2 Şubat, Nevşehir, Turkey, 31 January - 02 February 2019, pp.121

2018

2018

Exploring Turkish Happiness Themes on Social Media.

KAHYA ÖZYİRMİDOKUZ E., UYAR K., STOICA E. A., AKPINAR B.

International Conference Employment, Education and Entrepreneurship (EEE 2018), Belgrade, Serbia And Montenegro, 18 - 20 October 2018, pp.66

2018

2018

Twitter Messages Classification

Eduard Alexandru S., KAHYA ÖZYİRMİDOKUZ E., UYAR K., Pitic A.

25th International Economic Conference – IECS 2018, Sibiu, Romania, 10 - 11 May 2018 identifier

2018

2018

The Profiles of Consumer Innovativeness in Turkey

AKDOĞAN M. Ş., UYAR K., GÜLLÜ K.

14th International Strategic Management Conference, Prague, Czech Republic, 12 - 14 July 2018, pp.429-437

2018

2018

RULE INDUCTION OF USERS’xx HAPPINESS ON SOCIAL MEDIA

KAHYA ÖZYİRMİDOKUZ E., UYAR K., Eduard Alexandru S., Karakaş B.

The 17th International Conference on Informatics in Economy (IE2018), Iasi, Romania, 17 - 21 May 2018

2018

2018

Rule Induction of Users’ Happiness on Social Media

KAHYA ÖZYİRMİDOKUZ E., UYAR K., STOİCA E. A.

The 17th International Conference on Informatics in Economy (IE2018), Iasi, Romania, 17 - 21 May 2018, pp.1-6

2018

2018

Methodological Approach for Messages Classification on Twitter Within E-Government Area

Stoica E. A., KAHYA ÖZYİRMİDOKUZ E., UYAR K., Pitic A. G.

25th International Economic Conference of Sibiu, IECS 2018, Sibiu, Romania, 11 - 12 May 2018, pp.355-361 identifier

2017

2017

Crossing Borders by Social Media: An Application on the Turkish Exporters

UYAR K., GÜLLÜ K.

ISMC 2017 13th International Strategic Management Conference, Montero, Bolivia, 6 - 08 July 2017

2017

2017

Brand Unhappiness on Social Media

UYAR K., KAHYA ÖZYİRMİDOKUZ E., STOİCA E. A.

IECS 2017: 24th International Economic Conference, (IECS), Sibiu, Romania, 15 - 16 May 2017

2017

2017

The Happy Project: An Adaptive Emotional SocioTechnical System Approach

KAHYA ÖZYİRMİDOKUZ E., Stoica E. A., UYAR K.

4th International Management Information Systems Conference “Industry 4.0”, İstanbul, Turkey, 17 - 20 October 2017, pp.61-62

2016

2016

Customer Satisfaction Using Data Mining Approach

ORALHAN B., UYAR K., ORALHAN Z.

International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’16), Konya, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.95

2016

2016

Troubleshooting Analysis In Telecommunication Services

ORALHAN B., ORALHAN Z., UYAR K.

ICAT 2016, 4th International Conference on Advanced Technology Sciences, Roma, Italy, 23 - 25 October 2016

2016

2016

Customer Churn Analysis in Telecommunication Industry Using Data Mining Approach

ORALHAN B., ORALHAN Z., SARIYER N., UYAR K.

ICCDET 2016: 18th International Conference on Computer Design Engineering and Technolog, Paris, France, 22 - 23 August 2016, vol.10

2016

2016

Characteristics of open-source products used in the accounting

CRISTESCU M. P., UYAR K.

23rd International Economic Conference: The Competıtıve Economıc and Socıal Envıronment of the Internatıonal Market – IECS 2016, 20 - 21 June 2016

2015

2015

Sosyal Girişimci Profili- Instagram Girişimleri Üzerine Bir Araştırma

KAYA A., SARIYER N., UYAR K.

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, Mersin, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.209-214 Sustainable Development

2015

2015

The Role of Turkish Youth In Family Purchase Decision

UYAR K., GÜLLÜ K., erkan M.

Management and Business AcademyInternational Business Conference, Londrina, Brazil, 3 - 05 July 2015, vol.1, pp.81-88

2011

2011

Problems Encountered by the Exporting Firms: An Application in the City of Kayseri

Akdoğan M. Ş., Karamustafa K., Güllü K., Uyar K., Gullu I.

7th International Strategic Management Conference, Paris, France, 30 June - 02 July 2011, vol.24 identifier identifier

Books & Book Chapters

2022

2022

PERAKENDE TERAPİSİ

UYAR K.

in: PAZARLAMADA NİŞ KONULAR, Yıldırım, Yıldırım - Gümüş, Niyazi, Editor, nobel, Ankara, pp.117-134, 2022

2020

2020

Measuring female entrepreneurs’ happiness from online feedback

Kahya Özyirmidokuz E., Uyar K., Stoica E. A.

in: Organizations and Performance in a Complex World, Ramona Orăștean,Claudia Ogrean,Silvia Cristina Marginean, Editor, Springer-Verlag , Zürich, pp.91-100, 2020

2020

2020

Sosyal medya pazarlaması ve analitiği

Uyar K., Kahya Özyirmidokuz E.

in: İşletmelerde Güncel Yaklaşımlar: Pandemi Sonrası Örgütlerin Geleceği, Melisa E. Karabay,İrge Şener, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.441-468, 2020

2020

2020

SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI VE ANALİTİĞİ

UYAR K., KAHYA ÖZYİRMİDOKUZ E.

in: İşletmelerde Güncel Yaklaşımlar : Pandemi Sonrası Örgütlerin Geleceği, Karabay, M. E., Şener, İ., Editor, Nobel, Ankara, pp.441-472, 2020

2020

2020

Measuring female entrepreneurs’ happiness from online feedback

KAHYA ÖZYİRMİDOKUZ E., UYAR K., STOİCA E. A.

in: Organizations and Performance in a Complex World, Orăștean Ramona, Ogrean, Claudia, Marginean, Silvia Cristina, Editor, Springer International Publishing, Zürich, pp.91-100, 2020

2019

2019

Brand unhappiness on social media

UYAR K., KAHYA ÖZYİRMİDOKUZ E., Stoica E. A.

in: Emerging Business and Economic Issues in the Global Economy - Proceedings of the 2017 International Economic Conference in Sibiu (IECS), Silvia Cristina Mărginean, Claudia Ogrean, Ramona Orăștean, Editor, Springer, pp.371-380, 2019

2018

2018

Exploring Turkish Happiness Themes on Social Media

KAHYA ÖZYİRMİDOKUZ E., UYAR K., Stoica E. A., Akpınar B.

in: Raising the Level of Education and Employment for the Purposes of Creating New Business Opportunities, Maja Cogoljevic, Ljiljana Dimitrijević, Snezhana Ilieva, Editor, Silver and Smith Publishers, Londrina, pp.246-255, 2018

2018

2018

Methodological Approach for Messages Classification on Twitter Within E-Government Area.

STOİCA E. A., KAHYA ÖZYİRMİDOKUZ E., UYAR K., Pitic A.

in: Innovative Business Development—A Global Perspective., Editors: Orăștean, Ramona, Ogrean, Claudia, Mărginean, Silvia Cristina, Editor, springer, pp.355-361, 2018

2017

2017

Brand Love and an Applıcation

UYAR K., SOMTAS LEKESIZCAN F.

in: Researches on Science And Art in 21st Century Turkey, Hasan ARAPGIRLIOĞLU, Atilla ATİK, Robert L. ELLIOTT, Edward TURGEON, Editor, Gece, pp.332-339, 2017