Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Diagnosis of Freemartinism Syndrome by Polymerase Chain Reaction (PCR) in Cattle

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.17, no.3, pp.339-344, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Diagnosis of Freemartinism Syndrome by Polymerase Chain Reaction (PCR) in Cattle

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.17, no.3, pp.339-344, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigation of the efficacy of UT Forte and Theranekron for the treatment of retained placenta in cows.

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.87, pp.1267-1269, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Use of GnRH Agonist (Desloreline) in Combination with PGF(2 alpha) on the Termination of Pregnancy in Bitches

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, no.6, pp.903-908, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier

İneklerde Subklinik Mastitisin Farklı Yöntemlerle Saptanması.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.15, no.5, pp.765-770, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Determination of Subclinical Mastitis in Dairy Cows by Different Methods

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.15, no.5, pp.765-770, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier

Effects of Vitamin A and b-Carotene Injection on Levels of vitamin E and on glutathione peroxidase activity in pregnant Tuj sheep.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.29, pp.1033-1038, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Organik Hayvancılıkta Mastitis Sorunu ve Sağaltımı

Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences, vol.3, no.1, pp.20-28, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Koyunlarda Stres Faktörlerinin Üreme Performansına EtkileriEffects of Stress Factors on Reproductive Performance in Sheep

Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences- Obstetrics and Gynecology, vol.2, no.1, pp.69-73, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sütçü ineklerde mastitis tedavisinde homeopatik ilaç kullanımının finansal analizi

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, vol.85, no.1, pp.1-8, 2014 (Other Refereed National Journals)

Koyunlarda gebelik döneminde Leptin ve progesteron düzeyleri.

Erciyes Üniv Vet Fak Derg,, vol.6, no.1, pp.31-36, 2010 (National Refreed University Journal)

Koyunlarda Gebeliğin Değişik Dönemlerinde Leptin ve Progesteron Düzeyleri

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.31-36, 2009 (National Refreed University Journal)

Occurrence of hydrocephalus together with atresia ani et recti calf,

The Indian Journal of Field Veterinarians, vol.1, no.1, pp.64-65, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erkeklerde immunolojik infertiliteye gel bir bakış.

Kafkas Univ Vet Fak Derg,, vol.11, no.2, pp.189-194, 2005 (National Refreed University Journal)

Taylarda kolostrum ve pasif bağışıklığın önemi.

Kafkas Univ Vet Fak Derg,, vol.10, no.1, pp.125-129, 2004 (National Refreed University Journal)

İmmunostimulant etkili Levamizol’ün sığır mastitis, metritis ve fötal ölüm üzerine etkisi.

İÜ Vet Fak Derg,, vol.30, no.1, pp.35-46, 2004 (National Refreed University Journal)

Dişi köpeklerde uzayan proöstrusun medikal tedavisi.

İÜ Vet Fak Derg, vol.26, no.1, pp.223-234, 2000 (National Refreed University Journal)

Sığırlarda güç doğuma müdahalenin Denaverinhydrochlorid ile kolaylaştırılması.

Kafkas Univ Vet Fak Derg, vol.5, no.1, pp.47-53, 1999 (National Refreed University Journal)

Kısraklarda enfeksiyöz infertilitenin sulbaktam-ampisilin kombinasyonu ile tedavi edilmesi üzerine çalışma.

Abfar Hayvan Sağlığı Gündemi, 1999, vol.2, pp.1-5, 1999 (Other Refereed National Journals)

İneklerde subklinik mastitis olgularında sütte K, Na ve Cl iyonlarındaki değişimler,

İÜ Vet Fak Derg,, vol.24, no.2, pp.321-328, 1998 (National Refreed University Journal)

Cloprostenol ile senkronize edilen ineklerde ovulasyonların B-Mode ultrasonografi ile saptanması

Kafkas Univ Vet Fak Derg,, vol.3, no.1, pp.25-31, 1997 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tarantula cubensis ekstraktı gerçeği ve hayvan sağlığındaki önemi

I. Uluslararası Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 4 - 07 September 2019

The effect of various blood chemistry parameters on the pregnancy rates in embryo transferred cows and heifers

Joint Meeting of the 20th Annual Conference of the European-Society-for-Domestic-Animal-Reproduction (ESDAR) / 13th Conference of the Spanish-Association-for-Animal-Reproduction (AERA), Lisbon, Portugal, 27 - 29 October 2016, vol.51, pp.96-97 identifier

The impact of long and short-term effective and used progesterone sponges on pregnancy rate of Bafra and Acıpayam sheep breeds in anoestrus season

The 18th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Helsinki, Finland, 10 - 13 September 2014, pp.70

Bir köpekte gebe kornunun meme tümörü içine fıtıklaşması: vaka takdimi

V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013, pp.188-189

Koyunlarda Gebeliğin Değişik Dönemlerinde Leptin ve Progesteron Düzeyleri

IV. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Turkey, 2 - 04 July 2009

Kedi testis ve epididimisinde NADPH D ve nitric oksit sentaz izoformlarının lokalizasyonu

Uluslararası katılımlı 19. Ulusal Elektron Mikroskobi Kongresi, Trabzon, Turkey, 22 - 25 June 2009, pp.109

Localization of NADPH D and Nitric Oxide Synthase Isoforms in Cat Testes and Epididymis

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Trabzon, Turkey, 22 - 25 June 2009, pp.109

Kedi Testis ve Epididimisinde NADPH-D ve Nitrik Oksit Sentaz İzoformlarının Lokalizasyonu

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 04 June 2009, pp.109

İneklerde Subklinik Mastitisin Farklı Yöntemlerle Tespit Edilmesi

III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 September 2008, pp.136-137

Bir Kuzuda Konjenital Multiple Anomali Olgusu

IV. Ulusal Repredüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2007, pp.167-168

Bir kuzuda kongenital multiple olgusu.

IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Sun’i Tohumlama Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.0-17

Akkaraman koyunlarda, sezonda PGF2? ile östrus senkronizasyonunun ve doğum sezonuna etkisi

IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Sun’i Tohumlama Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.0-17

Koyunlarda Periparturient dönemde L-Karnitin uygulamasının enerji metabolizması üzerine etkisi.

III. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı),, Konya, Turkey, 1 - 04 June 2007, pp.87

İneklerde Retentio Secundinarum Tedavisinde Therenekron ve UT Forte’nin etkinliğinin araştırılması

II Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı),, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.45-46

Sığırlarda Retentio Secundinarumun ilaçla tedavisinde farklı üç uygulamanın etkinliğinin karşılaştırılması

II Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı),, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.142-143

İki kedide pleural ve peritoneal Tetrathyridiosis,

III. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (Uluslararası katılımlı),, Bursa, Turkey, 1 - 04 May 2006, pp.235

Çeşitli hormonlarla östrus senkronizasyonu sağlanan sütçü ineklerde östrus ve gebelik oranlarının karşılaştırılması.

II Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı),, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2005, pp.12-13

Köpeklerde pyometra tedavisinde Aglepristone ve Aglepristone+intrauterin antibiyotik kullanılması.

3. Ulusal Reprodüksiyon ve Sun’i Tohumlama Kongresi,, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2004, pp.1-2

Immunostimulating effect of levamisole on the effect of bovine mastitis, metritis and fetal death.

The congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants,, Turkey, 1 - 04 September 2004, pp.63-64

Determination of ovulation using B-mode ultrasonography in cows synchronized with cloprostenol.

Nineth National Conference, Modern Tendencies in the Development of Fundamental and Applied Sciences,, Bulgaria, 1 - 04 July 1998, pp.10-11

Bir köpekte görülen Transmissible Venereal Tumor olgusunun Vinkristin sülfat ile tedavisi. (Bir vaka Taktimi).

XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi “Antagonists II Receptor Antagonists in Cardiovascular Disease” Sempozyumu,, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 1997, pp.116

Books & Book Chapters

Puerperal Dönem ve Sorunları

in: Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji, Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Editor, Medipres Matbaacılık Yayıncılık, Malatya, pp.273-293, 2019

İnfertilite

in: Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji, Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Editor, MedipresMatbacılık Yayıncılık, Malatya, pp.499-502, 2019

Metabolizma Hastalıkları

in: Evcil Hayvanlarda Doğum ve Jinekoloji, Ahmet Semcan, Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Editor, Medipres Matbacılık Yayıncılık, Malatya, pp.331-363, 2015