Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Erciyes University, Gıda Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  EKŞİ HAMURDAN FİTAZ AKTİVİTESİ YÜKSEK MAYA VE LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN İZALASYONU VE BU İZAOTLARIN TAM BUĞDAY EKMEĞİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği

 • 2011 Postgraduate

  Bazı Ozmofil Mayaların (Zygosaccharomyces rouxii ve Zygosaccharomyces bailii) Elma Suyunda Canlılığı ve İnhibisyon Olanaklarının Cevap Yüzey Metodu ile Araştırılması

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English