Prof.Dr.

Kurtuluş KARAMUSTAFA


TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

Eğitim Bilgileri

1996 - 1999

1996 - 1999

Doktora

Strathclyde Unıversıty, The Scottısh Hotel School, Tourısm And Hospıtalıty Management, İngiltere

1991 - 1993

1991 - 1993

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği, Türkiye

1986 - 1991

1986 - 1991

Lisans

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Mersin Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Türkiye

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Turizm ve Otel İşletmeciliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği

2011 - 2013

2011 - 2013

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Turizm İşletmeciliği

2006 - 2011

2006 - 2011

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Turizm İşletmeciliği

2000 - 2006

2000 - 2006

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Turist Rehberliği

1991 - 2000

1991 - 2000

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Turizm İşletmeciliği

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Rektör

Kayseri Üniversitesi, Rektörlük

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Yüksekokul Müdürü

Erciyes Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik

2013 - 2018

2013 - 2018

Dekan

Erciyes Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği

Yönetilen Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

Profesyonel Turist Rehberliği Mesleği: Mevcut Durum, Meslek Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri

Karamustafa K. (Danışman)

B.Kılıçhan(Öğrenci)

2019

2019

Yüksek Lisans

Konaklama İşletmelerinde Akıllı Turizm Teknolojileri

Karamustafa K. (Danışman)

M.Yılmaz(Öğrenci)

2018

2018

Yüksek Lisans

Tüketicilerin Restoran Tercihinde Dikkate Aldığı Faktörlerin Değerlendirilmesi

KARAMUSTAFA K.

P.ÜLKER(Öğrenci)

2018

2018

Doktora

Teknoloji Kabul Modellerinin Karşılaştırılması ve Havayolu Mobil Uygulamalarının Kabulüne Yönelik Bir Model Önerisinin Geliştirilmesi

KARAMUSTAFA K.

H.Nur(Öğrenci)

2017

2017

Doktora

Türkiye’ye Gelen Ziyaretçilerin Gastronomik Akımlara Yönelik Gıda Tüketim Eğilimlerinin Değerlendirilmesi

KARAMUSTAFA K. (Eş Danışman)

R.Kılıçhan(Öğrenci)

2017

2017

Yüksek Lisans

Mutfakta Çalişan Şeflerin Yiyecek Üretiminde Yerel Ürün Kullanimlari

KARAMUSTAFA K.

M.Ülker(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Hastanelerin Sağlık Turizmi Kapsamında Tüketici Odaklı Yaklaşımla Değerlendirilmesi: Samsun İli Örneği

KARAMUSTAFA K.

Y.Ziya(Öğrenci)

2011

2011

Yüksek Lisans

Satın Alma Karar Sürecinde Algılanan Risk: Paket Turlara Yönelik Bir Uygulama

KARAMUSTAFA K.

E.Erbaş(Öğrenci)

2011

2011

Yüksek Lisans

Kapadokyadaki Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin ve Müşterilerinin Hizmet Kalitesi Algılamaları

KARAMUSTAFA K.

M.Umur(Öğrenci)

2010

2010

Yüksek Lisans

Tüketici Odaklı Yaklaşım ile İnternet Bankacılığı Faaliyetlerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Uygulama

KARAMUSTAFA K.

B.Özoğlu(Öğrenci)

2010

2010

Doktora

Konaklama İşletmeleri Web Sitelerini Tüketici Odaklı Yaklaşımla Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma

KARAMUSTAFA K.

M.Öz(Öğrenci)

2010

2010

Yüksek Lisans

Tüketici Odaklı Yaklaşımla Destinasyon Performansının Değerlendirilmesi: Kapadokya Örneği

KARAMUSTAFA K. (Eş Danışman)

H.Çalhan(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Çokuluslu İşletmelerin Reklam Mesajı Oluşturmalarında Kültürel Farklılıkların Önemi

KARAMUSTAFA K.

G.Demirtaş(Öğrenci)

2007

2007

Yüksek Lisans

Bireysel Bankacılıkta Pazarlama Faaliyetleri ve Tüketicilerin Banka Tercihinde Etkili Olan Faktörler: Kayseri ilinde Bir Araştırma

KARAMUSTAFA K.

M.Yıldırım(Öğrenci)

2004

2004

Yüksek Lisans

Türkiye’de Paket Turların Yönetiminde Turist Rehberlerinin Fonksiyonu: Yönetsel Rollerin Tespiti, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

KARAMUSTAFA K.

N.Çeşmeci(Öğrenci)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Turistlerin Restoran Tercihinde Dikkate Aldığı Sağlık ile İlgili Faktörlerin Değerlendirilmesi

KARAMUSTAFA K. , ÜLKER P.

19. Ulusal Turizm Kongresi, Afyon, Türkiye, 17 - 21 October 2018, ss.1058-1079
Link

2018

2018

Sağlık Turizmi Çerçevesinde Turistik Bir Ürün Olarak Yerel Yiyeceklerin Kullanılması

KARAMUSTAFA K. , ÜLKER M.

19. Ulusal Turizm Kongresi, Afyon, Türkiye, 17 - 21 October 2018, ss.1080-1096

2018

2018

The Importance Of Local Food in the Formation of Tourist Experinces and Its Sustainability: A Conceptual Evaluation

KARAMUSTAFA K. , ÜLKER M. , ÜLKER P.

The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2018), Mersin, Türkiye, 27 - 29 September 2018, ss.810-816

2018

2018

Pazarlama 4.0:Teknolojik Gelişmelerin Pazarlamaya Yansımaları

BAŞYAZICIOĞLU H. N. , KARAMUSTAFA K.

SOSCON Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 13 May 2018, ss.122
Link

2017

2017

Using Local Food and Beverages in Tourism: A Conceptual Study

KARAMUSTAFA K. , ÜLKER M.

2nd International Tourism and Microbial Food Safety Congress, Antalya, Türkiye, 13 - 15 December 2017, cilt.1, no.1, ss.27-29
Link

2017

2017

Individual Innovativeness of Chefs

KARAMUSTAFA K. , KILIÇHAN R. , ÇALHAN H.

The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2017), Mersin, Türkiye, 28 - 30 September 2017, cilt.1, no.1, ss.1480-1490

2017

2017

Chefs' Intentions to Use Local Food:Its Relation with Local Food Qualities and Chefs' Local Food Familiarities

KARAMUSTAFA K. , ÜLKER M.

4th International Congress of Tourism and Management Researches, Girne, Kıbrıs (Kktc), 12 - 14 May 2017, cilt.1, no.1, ss.752-768
Link

2012

2012

The Role Of Tourism In The Economic Development Process The Case Of Turkish Tourism

GÜLLÜ İ., KARAMUSTAFA K. , GÜLLÜ K.

Forum on Social Sciences: World Economic Development Paradigm: Market and Beyond, Baku, Azerbaycan, 18 - 21 October 2012, cilt.1, ss.359-372
Link

2012

2012

Destinasyon İmajı ve Yahyalı Bölgesi

KARAMUSTAFA K. , KILIÇHAN R.

I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 20 - 21 September 2012, ss.551-568

2012

2012

Yahyalı Bölgesinin Destinasyon Seçme Faktörleri Kapsamında Performansının Değerlendirilmesi

ÇALHAN H. , KARAMUSTAFA K. , TOSUN C.

I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 20 - 21 September 2012, ss.473-502

2012

2012

Promotional Activities in Hotels: Applications in the Turkey's Region of Cappadocia

Acar N., GÜLLÜ K. , Karamustafa K.

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 June 2012, cilt.58, ss.1027-1036 Özet

2011

2011

Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapan Yapan Firmaların Hizmet Kalitesinin Önem Başarım Analizi Ile Değerlendirilmesi Nevşehir Örneği

KARAMUSTAFA K. , ACAR N., GÜLLÜ K.

Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu 2011, Konya, Türkiye, 29 September - 01 October 2011, ss.317-328

2011

2011

Problems Encountered by the Exporting Firms: An Application in the City of Kayseri

AKDOĞAN M. Ş. , KARAMUSTAFA K. , GÜLLÜ K. , Uyar K., Gullu I.

7th International Strategic Management Conference, Paris, Fransa, 30 June - 02 July 2011, cilt.24 Özet

2009

2009

MEASURING THE SEASONALITY WITH THE COMPARISION OF DIFFERENT METHODS IN THE CASE OF TURKISH TOURISM

KARAMUSTAFA K. , Ulama S.

2nd Annual EuroMed Conference of the EuroMed-Academy-of-Business, Salerno, İtalya, 26 - 28 October 2009, ss.934-952 Özet

2009

2009

Termal Turizm Açısından Kozaklı İlçesinin Rekabetçilik Analizi

KARAMUSTAFA K. , Ulama Ş., ERBAŞ E.

10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin, Türkiye, 1 - 04 October 2009, ss.495-514

2005

2005

Türkiye'deki Seyahat Acentalarının İnternet Web Sayfalarının İçerik Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma

KARAMUSTAFA K. , Ulama Ş.

10. Ulusal Pazarlama Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 November 2005, ss.85-105

1999

1999

Can the Internet Eliminate the Power of Tourism Intermediaries over Developing Countries Tourism Services? A Situational Analysis of Turkey

Dieke P., KARAMUSTAFA K.

The Eight Annual CHME Hospitality Research Conference, İngiltere, 1 - 04 April 1999, cilt.2, ss.364-368

1994

1994

Turizm Eğitim Kurumları ve İşletmeleri Arasındaki İşbirliği İçin Bir Öneri

YILDIZ R. , KARAMUSTAFA K. , İlhan İ.

I. Turizm Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 17 - 18 November 1994, ss.176-193

Ansiklopedide Bölümler

Desteklenen Projeler

2012 - 2012

2012 - 2012

How to Attract Elementary School Leavers to Technical TVE Schools

AB Destekli Diğer Projeler

KARAMUSTAFA K.

2009 - 2009

2009 - 2009

Cooperation between School, Higher Education and Working Life in a Changing Learning Environment - Focus on the Swedish Health Care Programme and the Child and Recreation Programme

AB Destekli Diğer Projeler

KARAMUSTAFA K.

2005 - 2006

2005 - 2006

MYO ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİ, BECERİ, İŞBİRLİĞİ VE ENDÜSTRİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞIM PROJESİ

AB Destekli Diğer Projeler

KARAMUSTAFA K.

2004 - 2005

2004 - 2005

AVRUPA ÜLKELERİNDE MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİ VE ENDÜSTRİ İLE İLİŞKİSİ

AB Destekli Diğer Projeler

KARAMUSTAFA K. (Yürütücü)

2001 - 2002

2001 - 2002

2001-2002 BOTAŞ Türkiye Doğal Gaz Talep Tahmin Projesi: Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Sivas İlleri

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

KARAMUSTAFA K.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

International Review of Management and Marketing

Yayın Kurul Üyesi

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Turizm & Araştırma Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Alan Koordinatörü

Danışman

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2014

Haziran 2014

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2011

Ocak 2011

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2010

Ocak 2010

Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2009

Ocak 2009

Journal of Hospitality Applications and Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2009

Ocak 2009

Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2009

Ocak 2009

African Journal of Business Management

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2008

Ocak 2008

International Journal of Contemporary Hospitality Management

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2007

Ocak 2007

Cornell Hospitality Quarterly

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2006

Ocak 2006

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2005

Şubat 2005

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD)

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2005

Ocak 2005

Annals of Tourism Research

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2003

Ocak 2003

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2001

Ocak 2001

Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ödüller

Haziran 2004

Haziran 2004

Sosyal Bilimler Yayın Desteği

TÜBA

Mayıs 2002

Mayıs 2002

Sosyal Bilimler Yayın Desteği

TÜBA

Ocak 2001

Ocak 2001

Sosyal Bilimler Yayın Desteği

TÜBADavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2014 - 2014

2014 - 2014

16. Ulusal Turizm Kongresi

Oturum Başkanı

Ankara-Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

13. Ulusal Turizm Kongresi

Oturum Başkanı

Düzce-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 43

h-indeksi (WOS): 1