Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Dietary Propolis Supplementation on Performance and Egg Quality in Laying Hens

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.12, ss.269-275, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Technical and economic evaluation of stocking density, dietary energy level and carnitine supplementation on laying hens

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.56, ss.283-288, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of dietary oil sources on egg quality, fatty acid composition of eggs and blood lipids in laying quail

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, cilt.38, ss.91-100, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of triticale used in different amounts in laying quail rations on egg production and egg quality

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.27, ss.949-956, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of different intermittent lighting schedules used in different diurnal periods on performances of broilers

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.23, ss.711-717, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’ de Yetistirilen Holstayn ve Bazı Yerli Sıgır Irklarında Citrullinemia Allelinin Belirlenmesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.17-20, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rasyona iz mineral proteinat ilave edilmesinin Bıldırcınlarda yumurta verimi ve kabuk kalitesine etkisi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, ss.41-48, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

. Farklı Gün Uzunluklarında Uygulanan Degişik Kesikli Aydınlatma Programlarınn Broyler Performansı Üzerine Etkileri

Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, cilt.23, ss.711-717, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Stocking Density on Broiler Performance

Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, cilt.20, ss.331-335, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hereford, Limuzin ve Şarole ırkı sığırların Besi performansları ve ekonomik analizi

II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2017, ss.72-75

Research on The Effect of Florescent and Led Light Source Use With Laying Hens on Egg Production

The 13th International Symposium, Cluj-Napoca, Romanya, 25 - 27 Eylül 2014, cilt.71, no.2, ss.106

Genotoxic effects of some antituberculosis drug and mixtures in rats

8. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2012

Genotoxic efects of some antituberculosis drug and mixturesın rats

8.Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2012

Effects of dietary propolis supplementation on egg quality in laying hens

First Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, Kayseri, Türkiye, 22 - 26 Şubat 2012, ss.81

Türkiye De Yetiştirilen Holştayn Ve Bazı Yerli Sığırlarında Citrullinemia Allelinin Belirlenmesi

III. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, afyon, Türkiye, 15 - 17 Temmuz 2010, cilt.5, ss.17-20

Yumurtacı Bıldırcınların Rasyonlarına Yonca Unu Ilavesinin Performans, Yumurta Kalitesi ve Bazı Serum Parametrelerine Etkisi

II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi – Elazığ, Elazığ, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2004, ss.0-36