Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

N-Acetyl-L-Cysteine Protects Liver and Kidney Against Chromium(VI)-Induced Oxidative Stress in Mice

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, cilt.178, sa.1, ss.44-53, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Microfluidic Devices: A New Paradigm in Toxicity Studies

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.48, sa.3, ss.245-263, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aquaporins: A multidisciplinary perspective on the water channel proteins

Acta Medica, cilt.51, sa.2, ss.17-29, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An Introduction to Lipidomics:From Laboratory to Clinic

Acta Medica, cilt.48, sa.1, ss.14-23, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Metallomics as a Junction between Life Sciences

Hacettepe J. Biol. Chem., cilt.39, sa.2, ss.173-188, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Krom(+3) İçeren Destekleyici Preparatların Toksikolojik ve Farmakolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Modern Fitofarmakoterapi ve Doğal Farmasötikler, cilt.1, sa.2, ss.51-62, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acrylonitrile Akrilonitril

Ankara Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi, cilt.29, sa.1, ss.31-58, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Simultaneous Determination of 24-Elements in Some Herbal Teas Consumed in Turkey: A Brief Toxicological and Chemometric View

10th International Congress of the Turkish Society of Toxicology (TST), Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2019, ss.107

Food Forensics: A Glimpse of Elemental Contents of Herbal Teas-Preliminary Data

3rd Regional TIAFT Meeting in Turkey, Nevşehir, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.104-107

Emerging Potential of Microfluidic Chips in the Field of Forensics

3rd Regional TIAFT Meeting in Turkey, Nevşehir, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.175-176

Poisons and Poisonings in Cinema

3rd Regional TIAFT Meeting in Turkey, Nevşehir, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.224-225

The role of second trimester ultrasonography in detection of fetal anomalies in exposure to class C, D, and X drugs

53rd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Bratislava, Slovakya, 10 - 13 Eylül 2017, cilt.280 identifier

Proteomic mining and functional annotation of red blood cell proteins in alcohol use disorders

53rd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Bratislava, Slovakya, 10 - 13 Eylül 2017, cilt.280 identifier

Assessment of Multi-Elemental Composition in Different Types of Linden (Tilia sp.) Samples

10th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD2016), Çanakkale, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2016

A Snapshot on the Awareness of Community Pharmacists on Drug Dependence

TURKHELTOX-9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with the part. of Hellenic Society of Toxicology, İzmir, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2015, ss.28

ICP-MS Multi-element Fingerprinting Combined with Multivariate Statistical Analysis in Linden (Tilia sp.) Samples

TURKHELTOX-9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with the part. of Hellenic Society of Toxicology, İzmir, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2015, ss.38

Probing the Protein Expression Profile Differences in Erythrocytes of Alcohol Use Disorder Patients

IX Annual Congress - European Proteomics Association EuPA 2015 Congress, Milano, İtalya, 23 - 28 Haziran 2015, ss.62

Balık Örneklerinde Cıva Türlemesine Yönelik bir HPLC-ICP-MS Metodu

XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2015, ss.101

Evaluation of Some Oxidative Stress Parameters in Erythrocytes of Alcohol Use Disorder Patients

10th Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences(BAFS), Dedeağaç, Yunanistan, 18 - 21 Haziran 2014, ss.1

Driving Under the Influence of Drugs (Round Table Discussion)

10th Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences, Dedeağaç, Yunanistan, 18 - 21 Haziran 2014

Allium sativum L. Örneklerinde Element Düzeylerinin ICP-MS ile Tayini

21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı(BİHAT), Nevşehir, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014, ss.42

Ihlamur (Tilia sp) Örneklerinde Element Düzeylerinin Eşzamanlı olarak ICP-MS ile Tayini

21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı(BİHAT), Nevşehir, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014, ss.43

Elektroforez ve Proteomiks (Proteombilim) (sözlü bildiri)

6. Afinite Teknikleri Kongresi (Afinite2010), Aksaray, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2010, ss.15

Comparative Assessment of Transferrin Isoforms and Several Conventional Markers in Alcohol Use Disorders

Sixth Annual Meeting of Balkan Academy of Forensic Sciences, Kavala, Yunanistan, 18 - 21 Haziran 2009

Alkol Bağımlılığında Sialik Asit ile Diğer Biyolojik Göstergelerin Değerlendirilmesi

7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2009, ss.0-87

Potential Use of Proteomics in Search of Novel Plasma Biomarkers for Alcohol Use Disorders

European Biomarkers Summit and Proteomics Europe, Amsterdam, Hollanda, 4 - 05 Eylül 2007, ss.136

Proteomic Approaches in Search of Novel Biomarkers for Alcohol Use Disorders

5th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), Ohri, Makedonya, 3 - 07 Haziran 2007, ss.204-205

Anzer Honey Ameliorates Ethanol-Induced Liver Tissue Damage

5th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), Ohri, Makedonya, 3 - 07 Haziran 2007, ss.201

The Antioxidant Effects of Taurine on Hexavalent Chromium Induced Oxidative Stress in Mice Spleen Tissue

6th International Congress of Turkish Society of Toxicology, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2006, ss.0-130

Speciation and determination of some toxic metal ions in biological media by combination of chromatographic (HPLC) and Spectrometric (GF-AAS) methods

VII-European Furnace Symposium on Atomic Absorption Spectrometry, Electrothermal Vaporization and Atomization EFS-2006, St Petersburg, Rusya, 2 - 07 Temmuz 2006, ss.46

The Antioxidant Effect of Taurine on Hexavalent Chromium Induced Oxidative Stress in Mice Heart

8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-8), Ankara, Türkiye, 13 - 16 Haziran 2006, ss.0-53

Importance of Serum Sialic Acid As a Marker of Excessive Alcohol Use

4th Annual Meeting of The Balkan Academy of Forensic Sciences, Stara Zagora, Bulgaristan, 8 - 11 Haziran 2006, ss.45

Effects of Taurine and N-Acetyl-L-cysteine on Chromium Levels in Liver and Kidney Tissues of Mice Exposed to Hexavalent Chromium

5th International Congress of Turkish Society of Toxicology, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2003, ss.0-139

The Effect of N-acetyl-L-cysteine on Potassium Dichromate-Induced Oxidative Stress in Mice Kidney Tissue

5th International Congress of Turkish Society of Toxicology, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2003, ss.0-37

Serum Sialic Acid Levels in Alcohol-Dependent Individuals

7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-7), Ankara, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2003, ss.0-200

The Effect of Hexavalent Chromium on Oxidative Stress Parameters in Mice

7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-7), Ankara, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2003, ss.0-199

Hekzavalan Kromun Fare Beyin Dokusunda İndüklediği Oksidatif Stres Üzerine Taurinin Koruyucu ve Antidotal Etkisi

Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği III. Ulusal Kongresi, Afyon, Türkiye, 27 - 30 Mart 2003, ss.0-56

Reduction of Cr(VI)-induced Lipid Peroxidation in Mice Liver by Taurine

2nd International Meeting on Free Radicals in Health and Disease: The Role of Oxidants and Antioxidants in the Regulation of Chronic Disease, İstanbul, Türkiye, 8 - 12 Mayıs 2002, ss.118

The Effect of N-Acetylcysteine on Potassium Dichromate-Induced Oxidative Stress in Mice

2nd International Meeting on Free Radicals in Health and Disease:The Role of Oxidants and Antioxidants in the Regulation of Chronic Disease, İstanbul, Türkiye, 8 - 12 Mayıs 2002, ss.26

Kitap & Kitap Bölümleri

An overview on the potential mechanisms of action of N-acetyl-L-cysteine in hexavalent chromium-induced toxicity

Toxicology, Oxidative Stress and Dietary Antioxidants, Vinood Patel,Victor Preedy, Editör, Academic Press , London, ss.397-408, 2020

Inflammatory Mediators: Potential Drug Targets in Cancer.

Drug Targets in Cellular Processes of Cancer: From Nonclinical to Preclinical Models, Tuli, Editör, Springer Nature Singapore Pte Ltd. , Singapore, ss.139-156, 2020

Oxidative stress in sickle cell disease and emerging roles for antioxidants in treatment strategies

Pathology: Oxidative Stress and Dietary Antioxidants , Victor R. Preedy, Editör, Academic Press , London, ss.65-75, 2020

Pestisitlerin Toksik Etkileri

Casarett&Doull's Toksikoloji'nin Temelleri, Süzen S, Erkekoğlu P, Ada AO, Erdem O, Çakmak Demircigil G, Demirel B, Editör, Ankara Nobel Kitabevi, Ankara, ss.333-346, 2017

Ekosistem

Ekoloji'nin Temel İlkeleri, Işık K.(Çev.Ed), Editör, Palme Yayıncılık, Ankara, ss.17-76, 2008

Centaurea tchihatcheffii’nin Gölbası Açısından Önemi ve Populasyonlarının Korunması

Gölbaşı Mogan Gölü, Andezit Taşı,Centaurea tchihatcheffii, Boşgelmez, A., Editör, Bizim Büro Basımevi, Ankara, ss.75-265, 2006

Centaurea tchihatcheffii Populasyonları Üzerinde Etkili Olan Faktörler ve Koruma Önlemleri

Centaurea tchihatcheffii,Ankara-Gölbası Sevgi Çiçeği, Boşgelmez, A., Editör, Bizim Büro Basımevi, Ankara, ss.407-488, 2005

Biyolojik Çesitlilik

Centaurea tchihatcheffii,Ankara-Gölbası Sevgi Çiçeği, Boşgelmez, A., Editör, Bizim Büro Basımevi, Ankara, ss.1-130, 2005

Ekoloji-II (Toprak)

Başkent Klişe Ve Matbaacılık, Ankara, 2001

Ekoloji I

Başkent Klişe Ve Matbaacılık, Ankara, 2000

Diğer Yayınlar