Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE VIEW OF OTTOMAN STATE ABOUT ALEVI COMMUNITY IN 20th CENTURY (ORDU SAMPLE)

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, sa.59, ss.71-90, 2011 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

'Heterodoxy' within 'heterodoxy': Ansa Baci of the Sirac Alevis, a charismatic female leader(1)

Alevis in Europe: Voices of Migration, Culture and Identity, ss.26-45, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

GİRİT MÜSLÜMANLARI İÇİN BALKANLARDAN YAPILANYARDIMLAR

Sosyal Bilimler Degisi, sa.7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tuna Gazetesine Göre 1865 1877 Yılları Arasında Vidin Vidinden Mektuplar

Yeni Türkiye, sa.67, ss.1695-1711, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri'de Tehcir, İhtida ve İskân

Yeni Türkiye, cilt.4, sa.63, ss.2949-2956, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAVAŞ ESİRLERİNİN DİN DEĞİŞTİRMESİ (NEMÇELİ ESİRLER ÖRNEĞİ)

TURKISH STUDIES, cilt.9, sa.4, ss.1005-1013, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Palangadan Kasabaya Arçar(Şeriyye Sicilleri ve Temettuat defterineGöre)

ERciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.34, ss.63-87, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Kültüründe Kale(Kale Anahtarından Temsili Şehir Anahtarına Uzanan Bir Gelenek Üzerine)

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Prof. Dr. Kemal Göde Armağan Sayısı, ss.293-314, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ZİŞTOVİ VE YAŞ ANTLAŞMASI ARASINDA TUNA KIYISINDA BİR OSMANLI KENTİ: SİLİSTRE (1791–1793

TURKISH STUDIES, cilt.8, sa.5, ss.645-674, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadına Uygulanan Şiddetin Osmanlı Mahkeme Tutanaklarına Yansımaları

Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KARAFED), cilt.1, sa.1, ss.109-126, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Niğde de İlk Nüfus Sayımı 23 Şevval1246 6Nisan 1831

JASSS, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NİĞDE’DE İLK NÜFUS SAYIMI (23 ŞEVVAL 1246/6 NİSAN 1831)

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, sa.2, ss.1263-1294, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadına Uygulanan Şidditen Osmanlı Mahkeme Tutunaklarına Yansıması

Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vidin’de Toplumsal Hayat: 13 Numaralı Şer’iyye Siciline göre (1698-1699)

KARADENİZ, sa.14, ss.27-46, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tapu Tahrir ve Maliyeden Müdevver Defterlerine Göre Rumeli deİhtida Hareketleri

Erciyes Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, ss.89-104, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balkanlar ve Kafkaslardan Kayseri’ye Gelenler

Türk Yurdu, cilt.31, ss.247-254, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balkanlardan ve Kafkaslardan Kayseri’xxye Gelenler

Türk Yurdu, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Applıcation of Jizya Tax into the Sanjak of Kayseri and Jizya Berati Dated to the Year 1699

HİSTORY STUDİES, cilt.2, sa.2, ss.85-99, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Jelali Abaza Hasan Rebellion and Its Reflections on Kayseri

TURKISH STUDIES, sa.3, ss.664-686, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1651 Yılında Kayseri Kalesinin Kuşatılması Ve Kürd Mehmed Ağa

SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, sa.17, ss.33-40, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVII. Yüzyılda Kayseri ve Çevresinde Türkmen Oymakları

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, ss.41-62, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Devletinde Merkez-Taşra İlişkisi Bağlamında Avarız, Nüzul ve Sürsat vergisi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVII. Yüzyılda Osmanlı Ordusuna Kayseri’den Lojistik Destek

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, sa.167, ss.159-174, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tapu Tahrir ve Maliyeden Müdevver Defterlere Göre Rumeli'de Ahiler (1430-1480)

Akademi Günlüğü Toplumsal Araştırmalar Dergisi, sa.2, ss.18-33, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şer'iyye Sicillerine Göre Kayseri'de İhtida Eden Kadınlar ve Bunların Sosyal Statüleri (1650-1750)

WOMAN 2000, cilt.6, sa.1, ss.71-94, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir İskân Metodu Olarak Rumeli’de Sürgünler

Polies Dergisi, sa.39, ss.166-170, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Şer'iyye Sicillerine Göre Kayseri'de İhtida Hareketleri (1645-1665)

DİNİ ARAŞTIRMALAR, sa.13, ss.165-176, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tapu Tahrir ve Maliyeden Müdevver Defterlere Göre Rumeli’de İhtida Hareketleri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.12, ss.89-104, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rumeli ye Yapılan İskânlar Neticesinde Kurulan Yeni Yerleşim Yerleri 1432 1481

Türkler Ansiklopedisi, cilt.9, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şeriyye Sicillerine Göre Kayseri de İhtida Hareketleri

Dini Araştırmlar, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn-i Hallikan'ın Vefayatü'l-Ayan Adlı Eserindeki Selçuklu Devlet ve İlim Adamları

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.8, ss.105-114, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İbn Hallikanın Vefayatü’xxl-Ayan isimli eserinde Selçuklu Devlet ve İlim Adamları

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tarsus ve Kusun Kazaları Nüfus Defterinin Tahlil ve Değerlendirilmesi

1.Ulusal Mersin Tarihi kent Sempozyumu, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2019

Lale Devrinde Vidin Şehri

ULUSLARARASI LALE DEVRİ’NDE OSMANLI DEVLETİ VE DAMAT İBRAHİM PAŞASEMPOZYUMU, 9 - 12 Kasım 2017

TÜRKLERDE HÜKÜMDAR EŞLERİNİN OTURDUĞU HATUN KENTLERve ŞEHİRLERİN SAVUNMASINDA KADINLAR

Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın UluslararasıSempozyumu, 1 - 03 Nisan 2016, cilt.2, ss.899-908

Tuna Nehri'nde Değirmenler

Osmanlı Devletinde Nehirler ve Göller, Kayseri, Türkiye, 2 - 15 Temmuz 2015, cilt.2, ss.333-350

Tuna Nehirinde Değirmenler

Osmanlı devletinde Nehirler ve Göller Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2013, cilt.2, ss.333-350

Selçuklularda Kadının Hatun ve Paşa Unvanını Kullanması

Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Bildirileri, 27 - 30 Eylül 2014

Salnamelerde Avanos(1873-1907)

Avanos Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2014, ss.395-408

XVIII. Yüzyılda Kayseri'nin İktisadi Tarihi(Şer'iyye Sicillerine Göre)

3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2014, ss.585-595

Niğde Livası dahilinde Yahyalı Kazası

Yahyalı Sempozyumu, Türkiye, 20 - 21 Eylül 2012

Mürûr u Ubûr Edenlerin Gözüyle Hacıbektaş: Seyahatnameler, Salnameler ve Şer’iyye Sicillerine Göre Hacıbektaş’ın Tarihi

. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, cilt.4, ss.33-52

Niğde Livası Dahilinde Yahyalı Kazası(23 Şevval 1246/6 Nisan 1831 Tarihli Nüfus Defterine Göre)

I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu Bildirileri, Kayseri, Türkiye, 20 - 21 Eylül 2012, ss.357-370

“Kayseri Şer’iyye Sicillerinde Tomarza Köyü(1600–1700)

Birinci Tomarza Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2011, ss.423-0

Osmanlı İdareri Yapısında İncesu

I.Uluslararası İncesu Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2011

Kazım Kartal, "Osmanlı İdari Yapısında İncesu"

I. Ulusal İncesu Sempozyumu (Kazım KARTAL ile birlikte), Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2011, cilt.1, ss.117-128

Osmanlı Toplumunda Kadının Annelik Vasfından Doğan Hakları (1650-1750 yıllarında Kayseri Örneği

IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2003, ss.443-456

Kitap & Kitap Bölümleri

Merkezi Otoritenin Sünnileştirme Yöntemlerinden Biri: Akl-ı Selim Hocalar

Tarih Yolunda Bir Ömür Prof.Dr. İsmail Özçelik Armağanı, Burak Kocaoğlu, Editör, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, ss.359-366, 2019

1265(1849( tarihli Kazanlık(Kızanlık) Yoklama Defterinin Tanıtımı ve Tahlili

Prof.Dr.Ali AKTAN Armağanı, Özen Tok-Muhittin kapanşahin, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.271-188, 2019

Temettuat defterine Göre Karaözü Köyünün Sosyo-ekonomik Yapısı

Kayseri Alevileri-I, Ali Selçuk-Aziz Altı, Editör, Kayseri Hacı Bektaş Veli derneği yayını, Kayseri, ss.63-87, 2019

Lale Devri'nde Vidin şehri

Lale Devri'nde Osmanlı Devleti ve Nevşehir, İlyas Gökhan-Hüseyin saraç-Gökçe Özcan, Editör, Kömen Yayınevi, Konya, ss.220-233, 2018

Ölürken Dirilmek: Uzunyayla’da Ölüm ve Cenaze

Uzunyayla Çerkesleri -Topluluk, Aidiyet ve Kimlik-, Şahin İlkay, Editör, Çizgi Kitabevi, Kayseri, ss.99-121, 2018

Osmanlı Döneminde Gazetelerin Halkı Bilinçlendirme Yönünde Yaptığı yayınlar bağlamında Kuduz hastalığı

Tarihsel Süreçte Anadolu'da Kuduz, Büke Ç, Köse Ş., Çakmak F., Akçiçek E, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.199-206, 2018

Elçiye zeval Olur mu?

Doç.Dr.Numan Durak Aksoy Anısına, Tansü Y., Biçici M., Editör, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, ss.423-434, 2017

Coğrafya Tarih İlişkisi Bağlamında Türk tarihinin Taksimatı(Çağ) Meselesi

Tarih Yazımı Üzerine(Yöntemler-Yaklaşımlar-İlkeler-Yorumlar), Özçelik, İ., Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.77-104, 2017

Kayseri Sancağı Hapishane Defteri (1867-1875) ve Değerlendirmesi

Sanat Tarihi Yazıları, Topçu S.M, Aydın R., Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, ss.289-306, 2017

"‘Heterodoxy’ within ‘heterodoxy’:Anşa Bacı of the Sıraç Alevis, a charismatic female leader"

Alevis in Europe Voices of migration, culture and identity, İssa T., Editör, Routledge, London/New York , Londra, ss.26-45, 2017

Karşılaştırmalı Tarih Yöntemi

Tarih Yazımı Üzerine, İsmail Özçelik, Editör, Berikan, Ankara, ss.375-394, 2017

Osmanlı İdaresinde Priştine

Çizgi Kitabevi, Konya, 2016

Şer'iyye Sicillerinin Şehir Tarihi Açısından Önemi(Kayseri Örneği)

Şehirlerin Sevdalısı İbrahim Hakkı Konyalı Armağanı, Hasan Bahar, Editör, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Konya, ss.361-379, 2015

TÜRKLERDE HEDİYELEŞME GELENEĞİ VE BU BAĞLAMDA OSMANLI DEVLETİ- TÜRKİSTAN HANLIKLARI MÜNASEBETLERİ

Prof.Dr. Mustafa KESKİN Armağanı, Türk Tarihi ve Kültürü Araştırmaları, Prof.Dr. Remzu KILIÇ, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.889-916, 2014

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda Uyguladığı İskân Siyaseti(1432-1481)

Türk Tarihinde Balkanlar, İskefiyeli Z, Çelik B, Yazıcı s, Editör, Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yayınları, Sakarya, ss.335-353, 2013

Göktürklerden Osmanlılara Türklerde Hükümdar Ailesine Mensup Kadınların Kullandıkları Bazı Unvanlar

Prof.Dr. Enver KONUKÇU Armağanı, Berikan Yayınevi, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.129-140, 2012

Kayseri ve Çevresinde Bulunan Türkmen Oymaklarının Yerleşik Halkla Münasebetleri

Osmanlı'dan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler, Hayati Beşirli-İbrahim Erdal, Editör, Phoenix Yayınları, Ankara, ss.27-69, 2008

Rumeli'Ye Yapılan İskânlar Neticesinde Kurulan Yeni Yerleşim Birimleri (1432-1481)

Türkler, Hasan Celal Güzel, Editör, Yeni Türkiye, Güzel, Hasan Celal, ss.177-186, 2002

Ansiklopedide Bölümler

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayını, ss.23-32, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss.104-109, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayını, ss., 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ss., 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyük Şheri Belediyesi, ss.33-38, 2015

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri

Ülker Yayın Haber, ss.422-429, 2013

Diğer Yayınlar