Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İdman 1913 1914 İlk Kapsamlı Spor Dergisi Üzerine Bir İnceleme

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sinemanın Taşrada Gelişim Süreci Konya da İlk Sinemalar ve Gösterilen Filmler 1910 1950

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

II. Meşrutiyet Döneminde Konya’da İslâmcı Muhalefetin Sesi: Meşrık-ı İrfan

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dijital Yetkinliğin İnşasında Pratik Bir Modelleme Örneği: Sağlıklı Dijital Yaşam Rehberi

International Symposium of Education and Values - 4, Karabük, Türkiye, 24 Aralık 2020, ss.192-193

Çocuk Dijital Okuryazarlığının Gelişiminde Alternatif Öğrenme Araçları

World Children Conference, Ankara, Türkiye, 25 Ekim 2020, ss.284

PROCHILD KISA FİLMLERİNİN PEDAGOJİK VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ- 4, 15 - 18 Ekim 2020

Çocuk İstismarı İddialarının Yönetiminde İletişim İlkeleri

3rd International Cultural Informatics, CommunicationsMedia Studies, 20 - 22 Nisan 2020

The Influence of Media Literacy Education on the Media Viewing Habits of Primary School Students

New Directions, 16th International Conference-American University in Beirut, BEIRUT, Lübnan, 28 - 31 Ekim 2011

An Empirical Research on the Media Viewing Habits of Elementary Schoolchildren who Took Media Literacy Courses

9th International Symposium, Communication in the Millennium, San Diego, California/USA, California, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Mayıs 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Okul Topluluğu Üyelerinin İnternet ve Mobil İletişim Teknolojileri ile Etkileşimin Olası Riskleri Üzerine Düşünceleri

Yeni Medya Çağında Popüler Dijital Sorunlar, Hakan Aydın, Fikret Yazıcı, Editör, Nobel, Kayseri, ss.1-38, 2020

İletişim, Toplum ve Erasmus Programı: HD‐Life Projesi Örneği

İletişimciler Diyor Ki, Mustafa Özgür Seçim, Editör, Literatürk Academia, Konya, ss.31-50, 2020

Cinsel Sömürünün Online Görünümleri

Yeni Medya Çağında Dijital Sorunlar, Aydın Hakan, Yazıcı Fikret, Editör, Nobel Akademi, ss.211-250, 2020

Polis Memurlarının Sosyal Medya Kullanım ve Kabullenim Düzeyleri Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme: Kayseri Örneği

Sosyal Medya ve Polislik, Hamza Çakır-Hakan Aydın, Editör, Palet Yayını, Konya, ss.21-39, 2015

Din Görevlilerinin Sosyal Medya Kullanımı

Medya ve Din, Mete Çamdereli, Betül Önay Doğan, Nihal Kocabay Şener, Editör, Köprü Kitapları, İstanbul, ss.377-405, 2014