Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

ETKİN İSTENÇ BAĞLAMINDA NİETZSCHE’NİN TARİH GÖRÜŞÜ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, vol.23, no.1, pp.57-70, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Heidegerian Philosophy of Environment

TEMAŞA, no.15, pp.23-34, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Tıp Etiğinden Bio-Etiğe: Fritz Jahr

Kilikya Felsefe Dergisi, no.2, pp.42-56, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Hayvan Haklarına Yönelik Temel Görüşler ve Yanılgıları

KAYGI, no.30, pp.239-251, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

UMBERTO ECO ve KİTAPTAKİ KURT

FLSF, no.24, pp.75-91, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Umberto Eco ve Kitaptaki Kurt

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), no.24, pp.75-91, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

İnsan-Merkezcilik Canlı-Merkezcilik İkileminde Biyoetik

TJOB (Türkiye Biyoetik Dergisi), no.4, pp.74-86, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

YAŞAM SANDALI ETİĞİ

FLSF, no.22, pp.185-205, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

UMBERTO ECO: AÇIK YAPIT VE SINIRSIZ YORUM TARTIŞMASI

Temaşa Erciyesi Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, no.5, pp.99-118, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Hegel ve Nietzsche’nin Tarih Anlayışlarında “Büyük Karakterler”in Yeri

Ethos Felsefe - Felsefe ve Toplum Bilimlerinde Diyaloglar, no.8, pp.33-48, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Heidegger ve Sartre Felsefesinde "Kaygı" ve "Bulantı" Kavramlarının Analizi

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), pp.85-100, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

İnsan Hakları Düşüncesinin Temeli Olan "İnsanın Onuru" Sorunu

Felsefe Dünyası, no.59, pp.226-237, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Kant'ın Etik Anlayışında İdelerin Yeri

Özne, no.13, pp.50-60, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CANLI MERKEZCİ ETİK DÜŞÜNCESİ

1. Uluslararası Bilimsel Ara?tırmalarKongresi- İnsanve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.1547-1558

Books & Book Chapters

BİYOETİK: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2020