ETKİN İSTENÇ BAĞLAMINDA NİETZSCHE’NİN TARİH GÖRÜŞÜ


TOPAKKAYA A., Aşar H.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, vol.23, no.1, pp.57-70, 2015 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.57-70
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract
Two of the most crucial concepts of Nietzsche’s philosophy are active and reactive
will. Nietzsche’s perception of history seems just as his other perceptions seems as if
it served an ultimate aim. And this could be evaluated as paving the way for active
will in order to improve life and, thus, can be assessed as attaining the overman
(Übermensch). In this study, the place and importance of active will in Nietzsche’s
perception of history is tried to be revealed. In this regard, Nietzsche’s understanding
of history will be read within the context of active will. Therefore, to what extend active
will plays an important part with regard to Nietzsche’s philosophy will be revealed.
Key Words: Nietzsche, history, life, active will 

Özet
Nietzsche felsefesinin en önemli kavramlarından ikisi etkin ve tepkisel istençtir. Nietzsche’nin
tarih görüşü de tıpkı diğer görüşleri gibi tek bir amaca hizmet ediyormuş gibi görünmektedir.
Bu da; yaşamı geliştirmek için etkin istencin önünün açılması ve bu sayede üstinsana varmak
olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada da gösterilmeye çalışılan Nietzsche’nin tarih
anlayışında etkin istencin yeridir. Bu bağlamda Nietzsche’nin tarih anlayışı, etkin istenç
bağlamında okumaya çalışılacaktır. Böylece etkin istencin Nietzsche felsefesinde ne kadar
önemli bir rol oynadığı gösterilmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Nietzsche, tarih, yaşam, etkin İstenç