Heidegger ve Sartre Felsefesinde "Kaygı" ve "Bulantı" Kavramlarının Analizi


AŞAR H.

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), no.17, ss.85-100, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)
  • Sayfa Sayıları: ss.85-100

Özet

İnsanın bu dünyadaki yeri ve amacı felsefe tarihinde sıkça 
tartışılan bir konudur. Varoluşçu filozoflar da insanın, ama birey olarak 
insanın bu dünyadaki yerini ve amacını sorgulamışlardır. Bu bağlamda 
onlar bireyin içsel yaşantısını analiz etmeye çalışmışlardır. Bu inceleme 
ise bize varoluşçu felsefenin ele aldığı en önemli kavramlardan birisinin 
kaygı olduğunu göstermiştir. Çünkü birey, özgürlüğü ve kendi 
olanaklarını gerçekleştirme bağlamında her zaman kaygılı bir yapıya 
sahiptir. Bu çalışmanın amacı, kaygı kavramının Heidegger ve 
Sartre’daki yerini incelemektir. 
Anahtar Kelimeler: Heidegger, Sartre, özgürlük, seçim, korku, 
kaygı, varoluş
Human’s place and purpose in this world are topics that have been 
frequently discussed in the history of philosophy. Existential philosophers 
also questioned human’s place and purpose in the world but as a 
individual. İn this context, they tried to analyze the inner life of the 
individuals. This study has shown that one of the most important concepts 
that existential philosophy deals with is “angst”/nausea; as individuals 
always have a mood of angst/nausea in terms of their freedom and in the 
process of carrying out their own possibilities. Thus, the aim of this 
article is to analyze the place of the concepts of “angst”/“nausea” in the 
philosophies of Heidegger and Sartre. 
KeyWords: Heidegger, Sartre, autonomy, choice, fear, 
angst/nausea, existence