İnsan Hakları Düşüncesinin Temeli Olan "İnsanın Onuru" Sorunu


AŞAR H.

Felsefe Dünyası, no.59, pp.226-237, 2014 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Felsefe Dünyası
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.226-237
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

It is clear that Ethics and human rights based upon ethical thinking are insufficient to meet humans’ expectations in today’s world when problems regarding ethics and human rights are concerned. In this respect, the aim of study is to investigate the underlying aspects of such ethical thinking and human rights to present the reasons why such concepts are insufficient to satisfy human needs. Thus, it will be revealed that the idea behind the concept of human dignity is idea of enlightenment. The idea of humanity and human dignity put forward in the process of enlightenment has its roots deep in the Western Metaphysics. The aim of this study is to criticize the ethics and human rights created with such concept of humanity in mind through the spectacles of post-modern philosophers.

Key Words: Ethics, human rights, human dignity, idea of enlightenment, Western metaphysics, post-modernism

Günümüzde etik problemlere ve bu bağlamda insan hakları problemlerine baktığımızda geçerli etik anlayışın ve bu etik düşüncenin üzerinden üretilen insan hakları anlayışının yetersiz olduğu açık bir biçimde ortadadır. Bu bağlamda bu çalışma böylesi bir etik düşüncenin ve insan haklarının neden yetersiz olduğunu ortaya koymak için bu düşüncelerin temelini sorgulamaya çalışmaktadır. Bu çerçevede insanın onuru düşüncesinin dayanağının aydınlanma düşüncesi olduğu gösterilecektir. Aydınlanma sürecinde ortaya atılan insan ve onuru düşüncesinin temeli ise Batı metafiziği boyunca kendine yer bulmuştur. Bu çalışmada amaç, böylesi bir insan anlayışıyla ortaya konan etik ve insan hakları düşüncesini post-modern düşünürler vasıtasıyla eleştirmektir.

Anahtar Kelimeler: Etik, insan hakları, insanın onuru, aydınlanma düşüncesi, Batı metafiziği, post-modernizm