Assoc. Prof.

HAMDİ MIHÇIOKUR


Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Education Information

2010 - 2014

2010 - 2014

Doctorate

Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Turkey

2007 - 2009

2007 - 2009

Postgraduate

Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

AEROBİK GRANÜLER AKTİF ÇAMUR İLE BAZI TIBBİ İLAÇLARIN BİYOSORPSİYONU

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstütüsü, Çevre/Çevre

2009

2009

Postgraduate

ATIKSULARDAN Cr +6 İYONUNUN SENTETİK VE DOĞAL MADDELER KULLANILARAK ADSORPSİYONLA GİDERİMİ

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstütüsü, Çevre/Çevre

2007

2007

Postgraduate

KROMUN KİMYASAL FORMLARININ (TÜRLERİNİN) ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK TAYİNİ

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstütüsü, Kimya/Analitik Kimya

Research Areas

Environmental Engineering, Environmental Technology, Waste Water Collection and Treatment, Environmental Risk Assessment, Water Pollution and Control, Engineering and Technology

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

2019 - Continues

2019 - Continues

Deputy Head of Department

Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Kimyası Laboratuarı

Undergraduate

Undergraduate

ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ (İÖ)

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Kimyası Laboratuarı (İÖ)

Undergraduate

Undergraduate

Katı ve Tehlikeli atıkların Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

SU GETİRME (İÖ)

Undergraduate

Undergraduate

SU GETİRME

Undergraduate

Undergraduate

ÇEVRE TASARIM VE UYGULAMALARI (İÖ)

Undergraduate

Undergraduate

MALZEME

Undergraduate

Undergraduate

Atıksu arıtma Teknolojileri

Postgraduate

Postgraduate

ÇEVRESEL RİSK PLANLAMASI

Postgraduate

Postgraduate

İLERİ ÇEVRE KİMYASI

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Mühendisliğinde Enstrümental Analiz

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Tasarım ve Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

İLERİ ATIKSU ARITMA TEKNİKLERİ (İÖ)

Undergraduate

Undergraduate

İleri Atıksu Arıtma Teknikleri

Postgraduate

Postgraduate

ALETSEL ANALİZ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALARI

Postgraduate

Postgraduate

Analitik Kimya ve Çevre Mühendisliğinde Uygulamaları

Doctorate

Doctorate

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE AYIRMA PROSESLERİ

Postgraduate

Postgraduate

İLERİ TEMEL İŞLEMELER

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2022

2022

Investigation of Amoxicillin and Ciprofloxacin Behaviours in Sequencing Batch Reactor and Their Effects on Chemical Oxygen Demand Removal Efficiencies

Deveci E., Mıhçıokur H.

JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, vol.44, no.2, pp.160-168, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded)

2016

2016

Hexavalent chromium removal from aqueous solutions by biosorbents (non-living activated sludge)

MIHÇIOKUR H. , OĞUZ M.

DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.57, no.40, pp.18688-18693, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2014

2014

Environmental risk assessment of selected pharmaceuticals in Turkey

OĞUZ M. , MIHÇIOKUR H.

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, vol.38, no.1, pp.79-83, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2013

2013

Batch study and kinetics of hexavalent chromium removal from aqueous solutions by anion exchange resin (Dowex 21 KCl)

MIHÇIOKUR H. , Peker I.

DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol.51, pp.2116-2120, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Environmental risk assessment of commonly used anti-cancer drugs

Mıhçıokur H.

Cumhuriyet Science Journal, vol.42, no.2, pp.310-320, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2021

2021

Sucul ortamdan amoksisilin gideriminde hibrit adsorpsiyon / İleri oksidasyon performansının değerlendirilmesi

Öztürk D. , Mıhçıokur H.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.31-38, 2021 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Environmental Risk Assessment of Active Pharmaceutical Ingredients

Abdullah NAFITCHE L. A. , MIHÇIOKUR H.

International Congress on Scientific Advances, Turkey, 22 December 2021

2021

2021

Adsorptive Removal of Potential Ecotoxicological Active Antibiotic Ingredients from Aqueous Solution by Activated Carbon

Öztürk D. , Mıhçıokur H.

3rd International Environmental Chemistry Congress (EnviroChem), Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2021, pp.52 Creative Commons License

2020

2020

Waste Management in a University Campus

Uyanık İ. , Özkan O. , Mıhçıokur H.

5. ULUSLARARASI ÇEVRE VE AHLAK SEMPOZYUMU, 24 - 25 September 2020, vol.3, no.1, pp.49-53 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Easy and Rapid Analysis of Arsenic by Using QCM Biosensor

MIHÇIOKUR H. , SOYLU M. Ç.

5th Annual European Congress on Clinical & Translational Sciences (EUSTM-2017), Berlin, Germany, 20 - 22 October 2017, vol.4, pp.48-98

2013

2013

Evaluation of physicochemical and microbiological quality in tap and spring waters in Bünyan, Kayseri

KARAÇETİN E. , MIHÇIOKUR H. , ATEŞ N., Sağdıç O., ÖZTÜRK İ., OĞUZ M. , et al.

International Conference on Environmental Science and Technology - ICOEST'2013, Turkey, 1 - 04 June 2013, pp.97-98

2011

2011

BIOLOGICAL TREATMENT OF KAYSERİ SUGAR REFINERY WASTEWATER WITH ORBAL SYSTEM

PEKER İ. , MIHÇIOKUR H. , Turna T.

International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium, Turkey, 1 - 04 March 2011, vol.1, no.1, pp.687-692 Sustainable Development

2010

2010

Kayseri İli Katı Atık Geri Dönüşüm Uygulamaları

Muratçobanoğlu H. , Hasbülbül E., MIHÇIOKUR H. , Bahran A., ÖZKAN O.

2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Mersin, Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.32 Sustainable Development

2009

2009

Yamula Baraj Gölünün Kirlenme Potansiyeli

ÖZKAN O. , MIHÇIOKUR H. , Muratçobanoğlu H. , Hasbülbül E., Özdemir Ö.

8. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 July 2009, pp.630-635

2009

2009

Kayseri İli Tıbbi Atık Yönetimi

ÖZKAN O. , MIHÇIOKUR H. , AZGIN Ş. T. , Özdemir Ö.

Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2009, pp.75-80

Supported Projects

2012 - 2014

2012 - 2014

Aerobik Granüler Aktif Çamur ile Bazı Tıbbi İlaçların Biyosorpsiyonu

Project Supported by Higher Education Institutions

Creative Commons License
OĞUZ M. (Executive) , MIHÇIOKUR H.

2005 - 2007

2005 - 2007

ÇEŞİTLİ ÖRNEKLERDEKİ ESER ELEMENTLERİN TÜRLEMESİ

Project Supported by Higher Education Institutions

ŞAHİN U. (Executive) , MIHÇIOKUR H.

Scientific Refereeing

October 2017

October 2017

Desalination and water treatment

SCI Journal

October 2011

October 2011

Environmental Progress&Sustainable Energy

SCI Journal

August 2011

August 2011

Environmental Progress&Sustainable Energy

SCI JournalCitations

Total Citations (WOS): 86

h-index (WOS): 5

Announcements & Documents

Katı atık ders notları
Lecture Note
3/1/2019
Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
Homework
2/22/2019

Ders için belirlenmiş grup ve konular ekli dosyadadır.

Arıtma Tesisi İşletilmesi Grup ve K....pdf Creative Commons License