Assoc. Prof. HAMDİ MIHÇIOKUR


Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi


Research Areas: Environmental Engineering, Environmental Technology, Waste Water Collection and Treatment, Environmental Risk Assessment, Water Pollution and Control, Engineering and Technology

Email: hamdi@erciyes.edu.tr
Office Phone: +90 352 207 6666 Extension: 32827
Web: https://avesis.erciyes.edu.tr/hamdi/
Office: Çevre Mühendisliği G Blok

Metrics

Publication

34

Citation (WoS)

129

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

150

H-Index (Scopus)

6

Project

12

Thesis Advisory

7

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Announcements & Documents

Katı atık ders notları
Lecture Note
3/1/2019
Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
Homework
2/22/2019

Ders için belirlenmiş grup ve konular ekli dosyadadır.

Arıtma Tesisi İşletilmesi Grup ve K....pdf Creative Commons License

Education Information

2010 - 2014

2010 - 2014

Doctorate

Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Turkey

2007 - 2009

2007 - 2009

Postgraduate

Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

AEROBİK GRANÜLER AKTİF ÇAMUR İLE BAZI TIBBİ İLAÇLARIN BİYOSORPSİYONU

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstütüsü, Çevre/Çevre

2009

2009

Postgraduate

ATIKSULARDAN Cr +6 İYONUNUN SENTETİK VE DOĞAL MADDELER KULLANILARAK ADSORPSİYONLA GİDERİMİ

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstütüsü, Çevre/Çevre

2007

2007

Postgraduate

KROMUN KİMYASAL FORMLARININ (TÜRLERİNİN) ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK TAYİNİ

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstütüsü, Kimya/Analitik Kimya

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Environmental Engineering

Environmental Technology

Waste Water Collection and Treatment

Environmental Risk Assessment

Water Pollution and Control

Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Professor

Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

2006 - 2015

2006 - 2015

Research Assistant

Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Manager of Research and Application Center

Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

2022 - Continues

2022 - Continues

Erciyes University

2020 - Continues

2020 - Continues

Erciyes University

2019 - Continues

2019 - Continues

Deputy Head of Department

Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

2019 - Continues

2019 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Environmental Chemistry

Undergraduate

Undergraduate

Katı ve Tehlikeli atıkların Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

water supply

Postgraduate

Postgraduate

Environmental Risk Planning

Undergraduate

Undergraduate

Physical and Chemical Unit Operations Laboratory

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Kimyası Laboratuarı

Undergraduate

Undergraduate

ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ (İÖ)

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Kimyası Laboratuarı (İÖ)

Undergraduate

Undergraduate

SU GETİRME (İÖ)

Undergraduate

Undergraduate

ÇEVRE TASARIM VE UYGULAMALARI (İÖ)

Undergraduate

Undergraduate

MALZEME

Undergraduate

Undergraduate

Atıksu arıtma Teknolojileri

Postgraduate

Postgraduate

İLERİ ÇEVRE KİMYASI

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Mühendisliğinde Enstrümental Analiz

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Tasarım ve Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

İLERİ ATIKSU ARITMA TEKNİKLERİ (İÖ)

Undergraduate

Undergraduate

İleri Atıksu Arıtma Teknikleri

Postgraduate

Postgraduate

ALETSEL ANALİZ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALARI

Postgraduate

Postgraduate

Analitik Kimya ve Çevre Mühendisliğinde Uygulamaları

Doctorate

Doctorate

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE AYIRMA PROSESLERİ

Postgraduate

Postgraduate

TEZ ÇALIŞMASI

Postgraduate

Postgraduate

İLERİ TEMEL İŞLEMELER

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Challenges of Characterization of Microplastics in Plastic Recycling Industry Wastewater

ÇOLAKOĞLU E. B., UYANIK İ., MIHÇIOKUR H.

4. ISPEC INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH, Gence, Azerbaijan, 14 - 15 November 2023

2023

2023

Deposition of activated sludge on a steel mesh supported dynamic membrane filtration reactor

UYANIK İ., ÇOLAKOĞLU E. B., YURTSEVER A., MIHÇIOKUR H., ŞAHİNKAYA E.

7th MEMTEK International Symposium on Membrane Technologies and Applications, İstanbul, Turkey, 17 - 19 October 2023

2022

2022

BALIK ÇİFLTLİKLERİNDE ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ

Mıhçıokur H.

5th International Congress on Agriculture, Environment and Health, Aydın, Turkey, 17 - 19 February 2022, pp.212 Sustainable Development

2021

2021

Environmental Risk Assessment of Active Pharmaceutical Ingredients

Abdullah NAFITCHE L. A., MIHÇIOKUR H.

International Congress on Scientific Advances, Turkey, 22 December 2021

2021

2021

Adsorptive Removal of Potential Ecotoxicological Active Antibiotic Ingredients from Aqueous Solution by Activated Carbon

Öztürk D., Mıhçıokur H.

3rd International Environmental Chemistry Congress (EnviroChem), Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2021, pp.52 Creative Commons License

2020

2020

Waste Management in a University Campus

Uyanık İ., Özkan O., Mıhçıokur H.

5. ULUSLARARASI ÇEVRE VE AHLAK SEMPOZYUMU, 24 - 25 September 2020, vol.3, no.1, pp.49-53 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Salivary Calcium Detection for Early Diagnosis and Screening Diseases by Using QCM Biosensor

SOYLU M. Ç., MIHÇIOKUR H.

5th Annual European Congress on Clinical & Translational Sciences (EUSTM-2017), Berlin, Germany, 20 - 22 October 2017, vol.4, pp.48-98

2017

2017

Easy and Rapid Analysis of Arsenic by Using QCM Biosensor

MIHÇIOKUR H., SOYLU M. Ç.

5th Annual European Congress on Clinical & Translational Sciences (EUSTM-2017), Berlin, Germany, 20 - 22 October 2017, vol.4, pp.48-98

2013

2013

Evaluation of physicochemical and microbiological quality in tap and spring waters in Bünyan, Kayseri

Karaçetin Bell E., Mıhçıokur H., Ateş N., Sağdıç O., Öztürk İ., Oğuz M., et al.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Nevşehir, Turkey, 21 June 2013, pp.97-98 Creative Commons License

2011

2011

BIOLOGICAL TREATMENT OF KAYSERİ SUGAR REFINERY WASTEWATER WITH ORBAL SYSTEM

PEKER İ., MIHÇIOKUR H., Turna T.

International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium, Turkey, 1 - 04 March 2011, vol.1, no.1, pp.687-692 Sustainable Development

2010

2010

Kayseri İli Katı Atık Geri Dönüşüm Uygulamaları

Muratçobanoğlu H., Hasbülbül E., MIHÇIOKUR H., Bahran A., ÖZKAN O.

2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Mersin, Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.32 Sustainable Development

2009

2009

Yamula Baraj Gölünün Kirlenme Potansiyeli

ÖZKAN O., MIHÇIOKUR H., Muratçobanoğlu H., Hasbülbül E., Özdemir Ö.

8. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 July 2009, pp.630-635

2009

2009

Kayseri İli Tıbbi Atık Yönetimi

ÖZKAN O., MIHÇIOKUR H., AZGIN Ş. T., Özdemir Ö.

Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2009, pp.75-80

Supported Projects

2020 - 2022

2020 - 2022

Hibrit İleri Oksidasyon Adsorpiyon Teknikleriyle Sucul Ortamdan İlaç Etken Maddelerin Giderimi

Project Supported by Higher Education Institutions

Creative Commons License
MIHÇIOKUR H. (Executive), ÖZTÜRK D.

2012 - 2014

2012 - 2014

Aerobik Granüler Aktif Çamur ile Bazı Tıbbi İlaçların Biyosorpsiyonu

Project Supported by Higher Education Institutions

Creative Commons License
OĞUZ M. (Executive), MIHÇIOKUR H.

2005 - 2007

2005 - 2007

ÇEŞİTLİ ÖRNEKLERDEKİ ESER ELEMENTLERİN TÜRLEMESİ

Project Supported by Higher Education Institutions

ŞAHİN U. (Executive), MIHÇIOKUR H.

Scientific Refereeing

October 2017

October 2017

Desalination and water treatment

SCI Journal

October 2011

October 2011

Environmental Progress&Sustainable Energy

SCI Journal

August 2011

August 2011

Environmental Progress&Sustainable Energy

SCI JournalCitations

Total Citations (WOS): 129

h-index (WOS): 5