Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Information and Communication Technologies Goods Exports, CO2 Emissions and Productivity: Empirical Evidence for MINT Countries

VI. International Conference on Economics (EconAnadolu2022), Eskişehir, Turkey, 13 - 15 May 2022, pp.281-282

The Impact of Institutional Quality on Technology: Panel Data Analysis on Newly Industrialized Countries

III. International Conference on Economics (EconTR2021), Ankara, Turkey, 2 - 04 September 2021, pp.146-147

Yolsuzluk, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: OECD Ülkelerinden Ampirik Kanıtlar

International Conference on Eurasian Economies, İstanbul, Turkey, 24 - 25 August 2021, pp.33-40 Sustainable Development

On how export quality alters the economic growth and energy use: non-linear evidence through regime shifts

International Conference on Economics, Energy and Environment, Nevşehir, Turkey, 1 - 03 July 2021, pp.50-51 Sustainable Development

Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye: Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Göstergeleri Bağlamında Bir Değerlendirme

Kapadokya Ekonomi Toplantıları IV: Türkiye'nin Teknoloji Malları İhracatı ve Orta Gelir Tuzağı, Nevşehir, Turkey, 21 April 2021, pp.17-33

Cinsiyet Eşitsizliği ve Ekonomik Gelişme: E-7 Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 14 December 2020, pp.261-267 Sustainable Development

Kırılgan Beşli Ülkelerinde Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği

4th International Congress on Economics, Finance & Energy (EFE’2020), 14 - 15 October 2020, pp.285-304

Yeşil Büyüme Göstergeleri Kapsamında OECD Ülkelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Değerlendirilmesi

4th International Congress on Economics, Finance & Energy (EFE’2020), 14 - 15 October 2020, pp.368-388

Knowledge Economy Readiness Index: Evidences from Turkey and European Union Countries

Sixth International Mediterranean Social Sciences Congress, Milan, Italy, 3 - 05 September 2019, pp.93-101

MIDDLE INCOME TRAP AND CATCH-UP INDEX APPROACH: AN APPLICATION FOR SELECTED COUNTRY GROUPS

3. International Economics Research and Financial Markets Congress, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.310-324

AN ANALYSIS ON PERFORMANCE OF TURKEY IN THE TRANSITION PROCESS KNOWLEDGE ECONOMY

V. INES Human and Civilization Congress From Past to Future, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.25-36

The Measurement of Industry 4.0 Performance through Industry 4.0 Index: An Empirical Investigation for Turkey and European Countries

3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, WOCTINE 2019, İstanbul, Turkey, 21 - 23 June 2019, vol.158, pp.852-860 identifier

Ekonomik Özgürlükler Açısından Türkiye'nin OECD Ülkeleri Arasındaki Yeri: Ampirik Bir Analiz

IV. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.2977-2987

Afro-Avrasya Ülkelerinin Sağlık Performanslarının Değerlendirilmesi: Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi

International Congress on Afro-Eurasian Research III, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.108-121

Yerel Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Bayproje Örneği

14. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 19 December 2014, pp.1

Afrika Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi: İstatistiksel Bir Analiz

12. International Conference on Knowledge, Economy and Management, Antalya, Turkey, 27 - 30 November 2014, pp.59-74 Sustainable Development

Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki Firmaların Yenilik Faaliyetleri Üzerine Bir Alan Çalışması

10. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 8 - 10 November 2012, pp.99-117

Books & Book Chapters

OECD Ülkelerinde CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkide Çevresel Teknolojilerin Moderatör Etkisi

in: Makro Boyutlarıyla Çevre Ekonomisi, Dr. Sevilay Konya, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.105-129, 2022

Avrupa Birliği Ülkelerinde Yüksek Teknolojili Ürün İhracatının Çevresel Kalite ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri

in: Avrupa Birliği Bağlamında Küresel Ekonomik Gelişmeler, Prof. Dr. Hatice Erkekoğlu,Prof. Dr. Kıvanç Halil Arıç, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.32-50, 2022 Sustainable Development

G-7 Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Çıkışlarının İklim Değişikliği Üzerindeki Etkisi: Panel ARDL Yaklaşımı

in: Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomi, Nazife Merve Hamzaoğlu,İsmail Ertek, Editor, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.129-153, 2022

The electricity retail sales and economic policy uncertainty: The evidence from electricity end-use, industrial sector, and transportation sector

in: Energy-Growth Nexus in an Era of Globalization, Muhammad Shahbaz,Aviral Tiwari,Avik Sinha, Editor, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Amsterdam, pp.203-231, 2022 Sustainable Development

Ecological Innovation Efforts and Performances: An Empirical Analysis.

in: Energy and Environmental Strategies in the Era of Globalization. Green Energy and Technology, Shahbaz M.,Balsalobre D., Editor, Springer, London/Berlin , London, pp.221-250, 2019

Economic Development Aids as a Financial Instrument of Global Public Goods: Performance Assessment for Donor Countries

in: Global Challenges in Public Finance and International Relations, Duran Şahin D., Temür Y., Bozdoğan D., Editor, Igı Global Publications, New York, pp.220-241, 2019

Regional Distribution of Development Aids Devoted for Health and Knowledge Related Global Public Goods

in: Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, Demir M. C., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.187-194, 2018

Industry 4.0 and the European Union: An Empirical Analysis

in: The Most Recent Studies in Science and Art-I, Arapgirlioğlu H., Atik A., Hızıroğlu S., Elliott R.L., Atik D., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.928-938, 2018

Science Performance of Turkey in 21St Century: A Multivariate Statistical Comparison with the OECD Countries

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Arapgirlioğlu H., Atik A., Elliot R. L., Turgeon E. , Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.1030-1038, 2017

Avrupa Birliği Ülkelerinin Eko-inovasyon Performanslarının Değerlendirilmesi

in: Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Sosyo-Ekonomik Etkileri (Prof. Dr. Mehmet Ali BİLGİNOĞLU'na Armağan), Atik H., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.232-257, 2017 Sustainable Development